SRB

ENG

 

Основне академске студије
Студијски програм: Конзервација и рестаурација
Модул: Конзервација и рестаурација слика и уметничких дела на папиру

Циљ наставе је школовање високообразованих и специјализованих стручњака из области конзервације и рестаурације слика и уметничких дела на папиру. Теоријским предавањима и практичним вежбама, од друге до четврте године студија, применом савремених и традиционалних метода, обухваћена је основна конзерваторско-рестаураторска проблематика. Наставни процес одвија се кроз практичан рад на оригиналним уметничким делима у атељеу и на терену. Ова делатност изискује високу ликовну и општу културу, као и креативност. На основу стечених знања студенти се оспособљавају за рад у области заштите културних добара. 


Р. бр. Шифра   Тип О/И П В ДОН О ЕСПБ
 
     Прва година
1 O142    Страни језик 1 ДХ О 2 0 0 0 4
2 O045    Историја уметности 1 ДХ О 2 0 0 0 4
3 O171    Цртање А УМ О 2 2 0 12 18
4 O003    Анатомско цртање 1 УМ О 1 0 0 1 4
5 O114    Пројектовање облика ТУ О 1 2 0 1 6
6 O014    Вајање основе УМ О 2 2 0 0 6
7 O132    Сликарске технике 1 УМ О 2 1 0 1 8
8 O159    Технологија материјала 1 ТУ О 1 1 0 0 6
9 O074    Музеологија ДХ О 2 0 0 1 4
  23   60
     Друга година
1 O143    Страни језик 2 ДХ О 2 0 0 0 4
2 O046    Историја уметности 2 ДХ О 2 0 0 0 4
3 O128    Сликање А УМ О 2 2 0 12 18
4 O004    Анатомско цртање 2 УМ О 1 0 0 1 4
5 O133    Сликарске технике 2 УМ О 1 1 0 2 6
6 O024    Графичке технике - основе УМ О 1 1 0 2 6
7 O169    Фотографија примењена у
   конзервацији
ТУ О 1 1 0 0 4
8 O111    Примењена хемија ТУ О 1 1 0 0 4
9 O160    Технологија материјала 2 ТУ О 1 1 0 0 4
10 O093    Основе конзервације и рестаурације ТУ О 1 1 0 0 6
  21   60
     Трећа година
1 O047    Историја уметности 3 ДХ О 2 0 0 0 4
2 O001    Акт 1 ДХ О 1 0 0 1 4
3 O134    Сликарске технике 3 УМ О 1 1 0 2 8
4 O091    Основе зидног сликарства ТУ О 2 2 0 0 8
5 O070    Методе конзерваторског испитивања ТУ О 1 1 0 0 4
6 O054    Конзервација и рестаурација
   зидних слика и мозаика 1
УМ О 2 2 0 4 12
7 O059    Конзервација и рестаурација
   штафелајних слика 1
УМ О 2 2 0 4 12
8      Изборни блок А или Б             8
  23   60
     Изборни блок А 
1 O135    Социологија културе ДХ И 2 0 0 0 4
2 O044    Историја дизајна ТУ И 2 0 0 0 4
     Изборни блок Б 
1 O122    Психологија ДХ И 2 0 0 0 4
2 O095    Педагогија ДХ И 2 0 0 0 4
 
     Четврта година
1 O048    Историја уметности 4 ДХ О 2 0 0 0 4
2 O002    Акт 2 УМ О 1 0 0 1 4
3 O094    Основи монументалног сликарства УМ О 2 2 0 0 6
4 O170    Хришћанска иконографија ДХ О 2 0 0 0 4
5 O055    Конзервација и рестаурација
   зидних слика и мозаика 2
УМ О 2 2 0 4 14
6 O060    Конзервација и рестаурација
   штафелајних слика 2
УМ О 2 2 0 4 14
7 O058    Конзервација и рестаурација
   уметничких дела на папиру
УМ О 1 1 0 4 8
8      Изборни предмет             6
  21   60
       Изборни предмет 
1 O136    Српска уметност 20. века ДХ И 2 0 0 0 6
2 O071    Методика ДХ И 2 0 0 0 6


(Тип: ДХ друштвено-хуманистички, ТУ теоријско-уметнички, УМ уметнички; О обавезни, И изборни; П предавања, В вежбе, ДОН други облици наставе, О остали часови; ЕСПБ Европски систем преноса бодова)


Уметнички и теоријско-уметнички предмети

Предмет Тип Шифра ЕСПБ Часови
П+В+О
Наставник
Акт 1 УМ O001 4 1+0+1 М. Лађушић,
Д. Фулгоси
Акт 2 УМ O002 4 1+0+1 М. Лађушић,
Д. Фулгоси
Анатомско цртање 1 УМ O003 4 1+0+1 Д. Денић,
Т. Којић
Анатомско цртање 2 УМ O004 4 1+0+1 Д. Денић,
Т. Којић
Вајање основе УМ O014 6 2+2+0 Г. Чпајак
Графичке технике - основе УМ O024 6 1+1+2 М. Вујовић-Стојановић
Историја дизајна ТУ O044 4 2+0+0 А.Чучковић
Конзервација и рестаурација зидних слика и мозаика 1 УМ O054 12 2+2+4 С. Коматина
Конзервација и рестаурација зидних слика и мозаика 2 УМ O055 14 2+2+4 Р. Самарџић
Конзервација и рестаурација уметничких дела на папиру УМ O058 8 1+1+4 Т. Лазић
Конзервација и рестаурација штафелајних слика 1 УМ O059 12 2+2+4 С. Николић
Конзервација и рестаурација штафелајних слика 2 УМ O060 14 2+2+4 Т. Лазић
Методе конзерваторског испитивања ТУ O070 4 1+2+0 Љ. Дамјановић
Основе зидног сликарства ТУ O091 8 2+2+0 Н. Божовић
Основе конзервације и рестаурације ТУ O093 6 1+1+0 С. Коматина
Основи монументалног сликарства УМ O094 6 2+2+0 С. Жикић
Сликарске технике 1 УМ O132 8 2+1+1 С. Кајтез,
М. Глоговац
Сликарске технике 2 УМ O133 6 1+1+2 С. Кајтез,
М. Глоговац
Сликарске технике 3 УМ O134 8 1+1+2 С. Кајтез,
М. Глоговац
Сликање Б УМ O129 14 2+2+8 С. Зечевић
Стилови у ентеријеру 1 ТУ O140 6 1+2+0 Д. Димковић
Технологија материјала 1 ТУ O159 6 1+1+0 И. Живковић
Технологија материјала 2 ТУ O160 4 1+1+0 И. Живковпћ
Фотографија примењена у конзервацији ТУ O169 4 1+1+0 В. Татаревић
Цртање А УМ O171 18 2+2+12 С. Зечевић


Друштвено-хуманистички предмети

Предмет Тип Шифра ЕСПБ Часови
П+В+О
Наставник
Енглески језик 1 ДХ О142 4 2+0+0 С. Ђолић
Енглески језик 2 ДХ О143 4 2+0+0 С. Ђолић
Историја уметности 1 ДХ O045 4 2+0+0 З. Гаврић
Историја уметности 2 ДХ O046 4 2+0+0 З. Гаврић
Историја уметности 3 ДХ O047 4 2+0+0 М. Тодић
Историја уметности 4 ДХ O048 4 2+0+0 М. Тодић
Методика ДХ O071 6 2+0+0 С. Филиповић
Музеологија ДХ O074 4 2+0+0 Д. Булатовић
Немачки језик 1 ДХ О142 4 2+0+0 А. Ђуровић
Немачки језик 2 ДХ О143 4 2+0+0 А. Ђуровић
Педагогија ДХ O095 4 2+0+0 И. Радовановић
Психологија ДХ O122 4 2+0+0 С. Марковић
Руски језик 1 ДХ О142 4 2+0+0 Е. Успенски
Руски језик 2 ДХ О143 4 2+0+0 Е. Успенски
Социологија културе ДХ O135 4 2+0+0 З. Аврамовић
Српска уметност 20. века ДХ O136 6 2+0+0 М. Тодић
Француски језик 1 ДХ О142 4 2+0+0 Б. Новаковић
Француски језик 2 ДХ О143 4 2+0+0 Б. Новаковић
Хришћанска иконографија ДХ O170 4 2+0+0 З. Гаврић