SRB

ENG

 

Основне академске студије
Студијски програм: Примењена уметност
Модул: Примењено сликарство

Програм модула Примењено сликарство образује студенте за професионални рад у области зидног сликарства (фреска, мозаик, витраж, таписерија).  


Р. бр. Шифра   Тип О/И П В ДОН О ЕСПБ
 
     Прва година
1 O142    Страни језик 1 ДХ О 2 0 0 0 4
2 O045    Историја уметности 1 ДХ О 2 0 0 0 4
3 O171    Цртање А УМ О 2 2 0 12 18
4 O003    Анатомско цртање 1 УМ О 1 0 0 1 4
5 O115    Нацртна геометрија ТУ О 1 2 0 1 6
6 O096    Писмо 1 ТУ О 1 1 0 0 4
7 O025    Графичке технике 1 УМ О 1 2 0 1 12
8 O132    Сликарске технике 1 УМ О 2 1 0 1 8
  20   60
     Друга година
1 O143    Страни језик 2 ДХ О 2 0 0 0 4
2 O046    Историја уметности 2 ДХ О 2 0 0 0 4
3 O128    Сликање А УМ О 2 2 0 12 18
4 O004    Анатомско цртање 2 УМ О 1 0 0 1 4
5 O116    Перспектива ТУ О 1 2 0 1 6
6 O091    Основе зидног сликарства УМ О 2 2 0 0 8
7 O026    Графичке технике 2 УМ О 1 1 0 2 10
8 O133    Сликарске технике 2 УМ О 1 1 0 2 6
  20   60
     Трећа година
1 O047    Историја уметности 3 ДХ О 2 0 0 0 4
2 O001    Акт 1 УМ О 1 0 0 1 4
3 O140    Стилови у ентеријеру 1 ТУ О 1 2 0 0 6
4 O134    Сликарске технике 3 УМ О 1 1 0 2 8
5 O094    Основи монументалног сликарства УМ О 2 2 0 0 6
6 O036    Зидно сликарство 1 УМ О 2 2 0 12 24
8      Изборни блок А или Б             8
  20   60
     Изборни блок А 
1 O135    Социологија културе ДХ И 2 0 0 0 4
2 O044    Историја дизајна ТУ И 2 0 0 0 4
     Изборни блок Б 
1 O122    Психологија ДХ И 2 0 0 0 4
2 O095    Педагогија ДХ И 2 0 0 0 4
 
     Четврта година
1 O048    Историја уметности 4 ДХ О 2 0 0 0 4
2 O002    Акт 2 УМ О 1 0 0 1 4
3 O170    Хришћанска иконографија ДХ О 2 0 0 0 4
4 O124    Савремена архитектура ДХ О 2 0 0 0 4
5 O037    Зидно сликарство 2 УМ О 3 3 0 6 20
6 O073    Монументално сликарства УМ О 3 3 0 2 18
7      Изборни предмет             6
  21   60
     Изборни предмет  
1 O136    Српска уметност 20. века ДХ И 2 0 0 0 6
2 O071    Методика ДХ И 2 0 0 0 6


(Тип: ДХ друштвено-хуманистички, ТУ теоријско-уметнички, УМ уметнички; О обавезни, И изборни; П предавања, В вежбе, ДОН други облици наставе, О остали часови; ЕСПБ Европски систем преноса бодова)


Уметнички и теоријско-уметнички предмети

Предмет Тип Шифра ЕСПБ Часови
П+В+О
Наставник
Акт 1 УМ O001 4 1+0+1 М. Лађушић,
Д. Фулгоси
Акт 2 УМ O002 4 1+0+1 М. Лађушић,
Д. Фулгоси
Анатомско цртање 1 УМ O003 4 1+0+1 Д. Денић,
Т. Којић
Анатомско цртање 2 УМ O004 4 1+0+1 Д. Денић,
Т. Којић
Графичке технике 1 УМ O025 12 1+2+1 М. Вујовић-Стојановић
Графичке технике 2 УМ O026 10 1+1+2 М. Вујовић-Стојановић
Зидно сликарство 1 УМ O036 24 2+2+12 С. Жикић
Зидно сликарство 2 УМ O037 20 3+3+6 М. Лазовић
Историја дизајна ТУ O044 4 2+0+0 А.Чучковић
Монументално сликарство УМ O073 18 3+3+2 М. Лазовић
Нацртна геометрија ТУ O115 6 1+2+1 С. Мишић
Основе зидног сликарства ТУ O091 8 2+2+0 Н. Божовић
Основи монументалног сликарства УМ O094 6 2+2+0 С. Жикић
Перспектива ТУ O116 6 1+2+1 С. Мишић
Писмо 1 ТУ O096 4 1+1+0 О. Стојадиновић,
Ј. Оршолић,
В. Ераковић
Сликарске технике 1 УМ O132 8 2+1+1 С. Кајтез,
М. Глоговац
Сликарске технике 2 УМ O133 6 1+1+2 С. Кајтез,
М. Глоговац
Сликарске технике 3 УМ O134 8 1+1+2 С. Кајтез,
М. Глоговац
Сликање А УМ O128 18 2+2+12 В. Шћепановић
Стилови у ентеријеру 1 ТУ O140 6 1+2+0 Д. Димковић
Цртање А УМ O171 18 2+2+12 В. Шћепановић


Друштвено-хуманистички предмети

Предмет Тип Шифра ЕСПБ Часови
П+В+О
Наставник
Енглески језик 1 ДХ О142 4 2+0+0 С. Ђолић
Енглески језик 2 ДХ О143 4 2+0+0 С. Ђолић
Историја уметности 1 ДХ O045 4 2+0+0 З. Гаврић
Историја уметности 2 ДХ O046 4 2+0+0 З. Гаврић
Историја уметности 3 ДХ O047 4 2+0+0 М. Тодић
Историја уметности 4 ДХ O048 4 2+0+0 М. Тодић
Методика ДХ O071 6 2+0+0 С. Филиповић
Музеологија ДХ O074 4 2+0+0 Д. Булатовић
Немачки језик 1 ДХ О142 4 2+0+0 А. Ђуровић
Немачки језик 2 ДХ О143 4 2+0+0 А. Ђуровић
Педагогија ДХ O095 4 2+0+0 И. Радовановић
Психологија ДХ O122 4 2+0+0 С. Марковић
Руски језик 1 ДХ О142 4 2+0+0 Е. Успенски
Руски језик 2 ДХ О143 4 2+0+0 Е. Успенски
Савремена архитектура ДХ O124 4 2+0+0 З. Гаврић
Социологија културе ДХ O135 4 2+0+0 З. Аврамовић
Српска уметност 20. века ДХ O136 6 2+0+0 М. Тодић
Француски језик 1 ДХ О142 4 2+0+0 Б. Новаковић
Француски језик 2 ДХ О143 4 2+0+0 Б. Новаковић
Хришћанска иконографија ДХ O170 4 2+0+0 З. Гаврић