SRB

ENG

 

Основне академске студије
Студијски програм: Примењена уметност
Модул: Примењено вајарство

Програм модула Примењено вајарство изучава се у три области: скулптура у простору и архитектури – скулптура која концепцијски и обликовно чини интегрални део архитектуре, урбаних и слободних простора; меморијална скулптура – скулптура меморијалног обележавања историјских збивања и личности – од најједноставнијих скулпторских облика до сложенијих споменичких и просторних захвата у овој области и ситна пластика и медаљерство – обликовање медаља, плакета, новца, накита, сувенира и других употребних предмета. Наставни процес обухвата идејна решења, студије, пројектну документацију и реализацију у материјалу.  


Р. бр. Шифра   Тип О/И П В ДОН О ЕСПБ
 
     Прва година
1 O142    Страни језик 1 ДХ О 2 0 0 0 4
2 O045    Историја уметности 1 ДХ О 2 0 0 0 4
3 O172    Цртање Б УМ О 2 2 0 8 14
4 O003    Анатомско цртање 1 УМ О 1 0 0 1 4
5 O115    Нацртна геометрија ТУ О 1 2 0 1 6
6 O096    Писмо 1 ТУ О 1 1 0 0 4
7 O103    Познавање материјала 1 ТУ О 2 0 0 0 4
8 O008    Вајање  1 УМ О 1 2 0 5 10
9 O168    Фотографија 1 УМ О 1 1 0 0 4
10 O024    Графичке технике - основе УМ О 1 1 0 2 6
  23   60
     Друга година
1 O143    Страни језик 2 ДХ О 2 0 0 0 4
2 O046    Историја уметности 2 ДХ О 2 0 0 0 4
3 O174    Цртање Г УМ О 2 2 0 2 8
4 O131    Сликање Г УМ О 2 2 0 2 8
5 O004    Анатомско цртање 2 УМ О 1 0 0 1 4
6 O116    Перспектива ТУ О 1 2 0 1 6
7 O104    Познавање материјала 2 ТУ О 2 0 0 0 4
8 O010    Вајање 2 УМ О 2 4 0 6 24
  24   60
     Трећа година
1 O047    Историја уметности 3 ДХ О 2 0 0 0 4
2 O001    Акт 1 УМ О 1 0 0 1 4
3 O011    Вајање 3 УМ О 1 2 0 1 14
4 O112    Примењено вајарство 1 УМ О 4 6 0 10 30
5      Изборни блок А или Б             8
  20   60
     Изборни блок А 
1 O135    Социологија културе ДХ И 2 0 0 0 4
2 O044    Историја дизајна ТУ И 2 0 0 0 4
       Изборни блок Б              
1 O122    Психологија ДХ И 2 0 0 0 4
2 O095    Педагогија ДХ И 2 0 0 0 4
 
     Четврта година
1 O048    Историја уметности 4 ДХ О 2 0 0 0 4
2 O002    Акт 2 УМ О 1 0 0 1 4
3 O124    Савремена архитектура ДХ О 2 0 0 0 4
4 O012    Вајање 4 УМ О 2 3 0 1 12
5 O113    Примењено вајарство 2 УМ О 4 4 0 12 30
6      Изборни предмет             6
  20   60
     Изборни предмет  
1 O136    Српска уметност 20. века ДХ И 2 0 0 0 6
2 O071    Методика ДХ И 2 0 0 0 6


(Тип: ДХ друштвено-хуманистички, ТУ теоријско-уметнички, УМ уметнички; О обавезни, И изборни; П предавања, В вежбе, ДОН други облици наставе, О остали часови; ЕСПБ Европски систем преноса бодова)


Уметнички и теоријско-уметнички предмети

Предмет Тип Шифра ЕСПБ Часови
П+В+О
Наставник
Акт 1 УМ O001 4 1+0+1 М. Лађушић,
Д. Фулгоси
Акт 2 УМ O002 4 1+0+1 М. Лађушић,
Д. Фулгоси
Анатомско цртање 1 УМ O003 4 1+0+1 Д. Денић,
Т. Којић
Анатомско цртање 2 УМ O004 4 1+0+1 Д. Денић,
Т. Којић
Вајање основе УМ O014 6 2+2+0 Г. Чпајак
Вајање 1 УМ O009 10 1+2+5 З. Ивановић
Вајање 2 УМ O010 22 2+4+6 З. Ивановић
Вајање 3 УМ O011 14 1+2+1 Г. Чпајак
Вајање 4 УМ O012 12 2+3+1 Г. Чпајак
Вајање и ентеријер УМ O013 6 1+1+1 З. Ивановић
Графичке технике - основе УМ O024 6 1+1+2 М. Вујовић-Стојановић
Историја дизајна ТУ O044 4 2+0+0 А.Чучковић
Нацртна геометрија ТУ O115 6 1+2+1 С. Мишић
Перспектива ТУ O116 6 1+2+1 С. Мишић
Писмо 1 ТУ O096 4 1+1+0 О. Стојадиновић,
Ј. Оршолић,
В. Ераковић
Познавање материјала 1 ТУ O103 4 2+0+0 И. Живковић
Познавање материјала 2 ТУ O104 4 2+0+0 И. Живковпћ
Примењено вајарство 1 УМ O112 30 4+6+10 Д. Димитријевић
Примењено вајарство 2 УМ O113 30 4+4+12 М. Стаменковић
Сликање Г УМ O131 8 2+2+2 М. Црнобрња-Вукадиновић
Фотографија 1 УМ O168 4 1+1+0 А. Келић
Цртање Б УМ O172 14 2+2+8 М. Црнобрња-Вукадиновић
Цртање Г УМ O174 8 2+2+2 М. Црнобрња-Вукадиновић


Друштвено-хуманистички предмети

Предмет Тип Шифра ЕСПБ Часови
П+В+О
Наставник
Енглески језик 1 ДХ О142 4 2+0+0 С. Ђолић
Енглески језик 2 ДХ О143 4 2+0+0 С. Ђолић
Историја уметности 1 ДХ O045 4 2+0+0 З. Гаврић
Историја уметности 2 ДХ O046 4 2+0+0 З. Гаврић
Историја уметности 3 ДХ O047 4 2+0+0 М. Тодић
Историја уметности 4 ДХ O048 4 2+0+0 М. Тодић
Методика ДХ O071 6 2+0+0 С. Филиповић
Немачки језик 1 ДХ О142 4 2+0+0 А. Ђуровић
Немачки језик 2 ДХ О143 4 2+0+0 А. Ђуровић
Педагогија ДХ O095 4 2+0+0 И. Радовановић
Психологија ДХ O122 4 2+0+0 С. Марковић
Руски језик 1 ДХ О142 4 2+0+0 Е. Успенски
Руски језик 2 ДХ О143 4 2+0+0 Е. Успенски
Савремена архитектура ДХ O124 4 2+0+0 З. Гаврић
Социологија културе ДХ O135 4 2+0+0 З. Аврамовић
Српска уметност 20. века ДХ O136 6 2+0+0 М. Тодић
Француски језик 1 ДХ О142 4 2+0+0 Б. Новаковић
Француски језик 2 ДХ О143 4 2+0+0 Б. Новаковић