SRB

ENG

 

Основне академске студије
Студијски програм: Примењена уметност
Модул: Савремено одевање

Програм модула Савремeно одевање пружа могућност будућим костимографима да се кроз ликовне и техничко-технолошке садржаје оспособе за савремено пројектовање и обликовање уникатне и серијске одеће, обуће и одевних детаља. Да би реализација пројекта била на највишем професионалном и естетском нивоу студенти изучавају методе индустријске производње, као и стручне предмете који својим садржајем обезбеђују највиши ниво знања потребних за образовање савременог дизајнера. 


Р. бр. Шифра   Тип О/И П В ДОН О ЕСПБ
 
     Прва година
1 O142    Страни језик 1 ДХ О 2 0 0 0 4
2 O045    Историја уметности 1 ДХ О 2 0 0 0 4
3 O172    Цртање Б УМ О 2 2 0 8 14
4 O003    Анатомско цртање 1 УМ О 1 0 0 1 4
5 O033    Драмски позоришни правци 1 ТУ О 2 0 0 0 4
6 O096    Писмо 1 ТУ О 1 1 0 0 4
7 O084    Одевање 1 УМ О 1 2 0 5 12
8 O063    Костимографија 1 ТУ О 1 1 0 2 8
9 O117    Пројектовање одевних форми 1 ТУ О 1 1 0 2 6
  20   60
     Друга година
1 O143    Страни језик 2 ДХ О 2 0 0 0 4
2 O046    Историја уметности 2 ДХ О 2 0 0 0 4
3 O129    Сликање Б УМ О 2 2 0 8 14
4 O004    Анатомско цртање 2 УМ О 1 0 0 1 4
5 O034    Драмски позоришни правци 2 ТУ О 2 0 0 0 4
6 O085    Одевање 2 УМ О 2 2 0 4 14
7 O064    Костимографија 2 ТУ О 1 2 0 1 8
8 O118    Пројектовање одевних форми 2 ТУ О 1 1 0 2 8
  20   60
     Трећа година
1 O047    Историја уметности 3 ДХ О 2 0 0 0 4
2 O001    Акт 1 УМ О 1 0 0 1 4
3 O049    Историја филма ТУ О 2 0 0 0 4
4 O065    Костимографија 3 ТУ О 1 2 0 1 10
5 O125    Савремено одевање 1 УМ О 3 3 0 8 26
6 O029    Дизајн текстила ТУ О 1 1 0 0 4
7      Изборни блок А или Б             8
  20   60
     Изборни блок А 
1 O135    Социологија културе ДХ И 2 0 0 0 4
2 O044    Историја дизајна ТУ И 2 0 0 0 4
     Изборни блок Б 
1 O122    Психологија ДХ И 2 0 0 0 4
2 O095    Педагогија ДХ И 2 0 0 0 4
 
       Четврта година              
1 O048    Историја уметности 4 ДХ О 2 0 0 0 4
2 O002    Акт 2 УМ О 1 0   1 4
3 O044    Историја дизајна ТУ О 2 0   0 6
4 O014    Вајање основе УМ О 2 2 0 0 6
5 O168    Фотографија 1 УМ О 1 1 0 0 4
6 O126    Савремено одевање 2 УМ О 3 4 0 9 30
7      Изборни предмет             6
  20   60
     Изборни предмет  
1 O136    Српска уметност 20. века ДХ И 2 0 0 0 6
2 O071    Методика ДХ И 2 0 0 0 6


(Тип: ДХ друштвено-хуманистички, ТУ теоријско-уметнички, УМ уметнички; О обавезни, И изборни; П предавања, В вежбе, ДОН други облици наставе, О остали часови; ЕСПБ Европски систем преноса бодова)

Уметнички и теоријско-уметнички предмети

Предмет Тип Шифра ЕСПБ Часови
П+В+О
Наставник
Акт 1 УМ O001 4 1+0+1 М. Лађушић,
Д. Фулгоси
Акт 2 УМ O002 4 1+0+1 М. Лађушић,
Д. Фулгоси
Анатомско цртање 1 УМ O003 4 1+0+1 Д. Денић,
Т. Којић
Анатомско цртање 2 УМ O004 4 1+0+1 Д. Денић,
Т. Којић
Вајање основе УМ O014 6 2+2+0 Г. Чпајак
Драмски позоришни
правци 1
ТУ O033 4 2+0+0 Н. Прокић
Драмски позоришни
правци 2
ТУ O034 4 2+0+0 Н. Прокић
Историја дизајна ТУ O044 4 2+0+0 А.Чучковић
Историја филма ТУ O049 4 2+0+0 А. Јанковић
Костимографија 1 УМ O063 8 1+1+2 М. Петровић
Костимографија 2 УМ O064 8 1+2+1 М. Петровић
Костимографија 3 УМ O065 10 1+2+1 М. Петровић
Одевање 1 УМ O084 12 1+2+5 З. Поповић
Одевање 2 УМ O085 14 2+2+4 З. Поповић
Писмо 1 ТУ O096 4 1+1+0 О. Стојадиновић,
Ј. Оршолић,
В. Ераковић
Пројектовање одевних форми 1 ТУ O117 6 1+1+2 С. Пешић-Рајић
Пројектовање одевних форми 2 ТУ O118 8 1+1+2 С. Пешић-Рајић
Савремено одевање 1 УМ O125 26 3+3+8 Г. Комад
Савремено одевање 2 УМ O126 30 3+4+9 И. Хуљев
Сликање Б УМ O129 14 2+2+8 Б. Кузмановић
Фотографија 1 УМ O168 4 1+1+0 А. Келић
Цртање Б УМ O172 14 2+2+8 Б. Кузмановић


Друштвено-хуманистички предмети

Предмет Тип Шифра ЕСПБ Часови
П+В+О
Наставник
Енглески језик 1 ДХ О142 4 2+0+0 С. Ђолић
Енглески језик 2 ДХ О143 4 2+0+0 С. Ђолић
Историја уметности 1 ДХ O045 4 2+0+0 З. Гаврић
Историја уметности 2 ДХ O046 4 2+0+0 З. Гаврић
Историја уметности 3 ДХ O047 4 2+0+0 М. Тодић
Историја уметности 4 ДХ O048 4 2+0+0 М. Тодић
Методика ДХ O071 6 2+0+0 С. Филиповић
Немачки језик 1 ДХ О142 4 2+0+0 А. Ђуровић
Немачки језик 2 ДХ О143 4 2+0+0 А. Ђуровић
Педагогија ДХ O095 4 2+0+0 И. Радовановић
Психологија ДХ O122 4 2+0+0 С. Марковић
Руски језик 1 ДХ О142 4 2+0+0 Е. Успенски
Руски језик 2 ДХ О143 4 2+0+0 Е. Успенски
Социологија културе ДХ O135 4 2+0+0 З. Аврамовић
Српска уметност 20. века ДХ O136 6 2+0+0 М. Тодић
Француски језик 1 ДХ О142 4 2+0+0 Б. Новаковић
Француски језик 2 ДХ О143 4 2+0+0 Б. Новаковић