SRB

ENG

 

Основне академске студије
Студијски програм: Примењена уметност
Модул: Сценографија

Програм модула Сценографија даје највиши ниво стручно-уметничког образовања у области сценографије. Дипломирани примењени уметник из области сценографије је у стању да стручно и компетентно обавља свој креативни посао који се састоји из: пројектовања сценографије за позориште (сцена-кутија) као и за алтернативне сценске просторе; сценографије за филм (избор, адаптација и градња објеката) и све врсте телевизијских пројеката. 


Р. бр. Шифра   Тип О/И П В ДОН О ЕСПБ
 
     Прва година
1 O142    Страни језик 1 ДХ О 2 0 0 0 4
2 O045    Историја уметности 1 ДХ О 2 0 0 0 4
3 O171    Цртање А УМ О 2 2 0 12 18
4 O003    Анатомско цртање 1 УМ О 1 0 0 1 4
5 O115    Нацртна геометрија ТУ О 1 2 0 1 6
6 O033    Драмски позоришни правци 1 ТУ О 2 0 0 0 4
7 O086    Основe сценографије 1 ТУ О 1 2 0 1 6
8 O063    Костимографија 1 ТУ О 1 1 0 2 8
9 O013    Вајање и ентеријер УМ О 1 1 0 1 6
  21   60
     Друга година
1 O143    Страни језик 2 ДХ О 2 0 0 0 4
2 O046    Историја уметности 2 ДХ О 2 0 0 0 4
3 O129    Сликање Б УМ О 2 2 0 8 14
4 O004    Анатомско цртање 2 УМ О 1 0 0 1 4
5 O132    Сликарске технике 1 УМ О 2 1 0 1 8
6 O034    Драмски позоришни правци 2 ТУ О 2 0 0 0 4
7 O116    Перспектива ТУ О 1 2 0 1 6
8 O093    Основe сценографије 2 ТУ О 1 1 0 0 6
9 O049    Историја филма ТУ О 2 0 0 0 4
10 O146    Сценографија УМ О 1 2 0 3 6
  24   60
     Трећа година
1 O047    Историја уметности 3 ДХ О 2 0 0 0 4
2 O001    Акт 1 УМ О 1 0 0 1 4
3 O140    Стилови у ентеријеру 1 ТУ О 1 2 0 0 6
4 O035    Елементи режије ТУ О 2 0 0 0 4
5 O105    Позоришна сценографија 1 УМ О 1 2 0 5 14
6 O167    Филмска и ТВ сценографија 1 УМ О 1 2 0 5 14
7 O156    Теорија сценографије ТУ О 2 0 0 0 6
8      Изборни блок А или Б             8
  20   60
     Изборни блок А 
1 O135    Социологија културе ДХ И 2 0 0 0 4
2 O044    Историја дизајна ТУ И 2 0 0 0 4
       Изборни блок Б 
1 O122    Психологија ДХ И 2 0 0 0 4
2 O095    Педагогија ДХ И 2 0 0 0 4
 
     Четврта година
1 O048    Историја уметности 4 ДХ О 2 0 0 0 4
2 O002    Акт 2 УМ О 1 0 0 1 4
3 O141    Стилови у ентеријеру 2 ТУ О 1 2 0 0 6
4 O069    Луткарство УМ О 1 2 0 0 11
5 O106    Позоришна сценографија 2 УМ О 2 3 0 7 14
6 O167    Филмска и ТВ сценографија 2 УМ О 2 3 0 7 15
7      Изборни предмет             6
  21   60
     Изборни предмет  
1 O136    Српска уметност 20. века ДХ И 2 0 0 0 6
2 O071    Методика ДХ И 2 0 0 0 6


(Тип: ДХ друштвено-хуманистички, ТУ теоријско-уметнички, УМ уметнички; О обавезни, И изборни; П предавања, В вежбе, ДОН други облици наставе, О остали часови; ЕСПБ Европски систем преноса бодова)


Уметнички и теоријско-уметнички предмети

Предмет Тип Шифра ЕСПБ Часови
П+В+О
Наставник
Акт 1 УМ O001 4 1+0+1 М. Лађушић,
Д. Фулгоси
Акт 2 УМ O002 4 1+0+1 М. Лађушић,
Д. Фулгоси
Анатомско цртање 1 УМ O003 4 1+0+1 Д. Денић,
Т. Којић
Анатомско цртање 2 УМ O004 4 1+0+1 Д. Денић,
Т. Којић
Вајање основе УМ O014 6 2+2+0 Г. Чпајак
Драмски позоришни
правци 1
ТУ O033 4 2+0+0 Н. Прокић
Драмски позоришни
правци 2
ТУ O034 4 2+0+0 Н. Прокић
Елементи режије ТУ O035 4 2+0+0 Б. Ђуровић
Историја дизајна ТУ O044 4 2+0+0 А.Чучковић
Историја филма ТУ O049 4 2+0+0 А. Јанковић
Костимографија 1 УМ O063 8 1+1+2 М. Петровић
Луткарство УМ O069 11 1+2+0 Љ. Петровић
Нацртна геометрија ТУ O115 6 1+2+1 С. Мишић
Основе сценографије 1 ТУ О177 6 1+2+1 Н. Вићентић
Основе сценографије 2 ТУ О178 6 1+1+0 Н. Вићентић
Перспектива ТУ O116 6 1+2+1 С. Мишић
Позоришна сценографија 1 УМ O105 14 1+2+5 В. Поповић
Позоришна сценографија 2 УМ O106 14 2+3+7 В. Поповић
Сликање Б УМ O129 14 2+2+8 М. Лазаревић
Стилови у ентеријеру 1 ТУ O140 6 1+2+0 Д. Димковић
Стилови у ентеријеру 2 ТУ O141 6 1+2+0 Д. Димковић
Сценографија УМ O146 6 1+2+3 Н. Вићентић
Теорија сценографије ТУ O156 6 2+0+0 Н. Вићентић
Филмска и ТВ
сценографија 1
УМ O175 14 1+2+5 Ј. Драговић
Филмска и ТВ
сценографија 2
УМ O176 15 2+3+7 Ј. Драговић
Цртање А УМ O171 18 2+2+12 М. Лазаревић


Друштвено-хуманистички предмети

Предмет Тип Шифра ЕСПБ Часови
П+В+О
Наставник
Енглески језик 1 ДХ О142 4 2+0+0 С. Ђолић
Енглески језик 2 ДХ О143 4 2+0+0 С. Ђолић
Историја уметности 1 ДХ O045 4 2+0+0 З. Гаврић
Историја уметности 2 ДХ O046 4 2+0+0 З. Гаврић
Историја уметности 3 ДХ O047 4 2+0+0 М. Тодић
Историја уметности 4 ДХ O048 4 2+0+0 М. Тодић
Методика ДХ O071 6 2+0+0 С. Филиповић
Немачки језик 1 ДХ О142 4 2+0+0 А. Ђуровић
Немачки језик 2 ДХ О143 4 2+0+0 А. Ђуровић
Педагогија ДХ O095 4 2+0+0 И. Радовановић
Психологија ДХ O122 4 2+0+0 С. Марковић
Руски језик 1 ДХ О142 4 2+0+0 Е. Успенски
Руски језик 2 ДХ О143 4 2+0+0 Е. Успенски
Социологија културе ДХ O135 4 2+0+0 З. Аврамовић
Српска уметност 20. века ДХ O136 6 2+0+0 М. Тодић
Француски језик 1 ДХ О142 4 2+0+0 Б. Новаковић
Француски језик 2 ДХ О143 4 2+0+0 Б. Новаковић