УНИВЕРЗИТЕТ УМЕТНОСТИ У БЕОГРАДУ

SRB

ENG

АКТ

Наставници: Даниела Фулгоси, ванр. проф; Марко Лађушић, ванр. проф.

Акт 1
(основне студије)
ПУСЛАКТ03
ЕСПБ 4

Преко специфичних облика програмске материје цртања људске фигуре, у континуитету се негује цртеж као основни вид уметничког стварања, оспособљавајући студенте за самосталан професионалан рад у струци. Овладавање елементима ликовне културе.

Основе цртања студија акта у различитим положајима, пропорција људског тела, покрет, усмереност, компоновање, структура, конструкције и просторне законитости, анализа потпуне пластичне форме, употребом скале вредности сенке у дефинисању облика акта, свођење форме на осветљену и осенчену површину модела, свођење форме на основе валерске масе, материјализација - интегрална студија акта. Почетак транспозиције и развијање личног сензибилитета. Експеримент и слободна употреба материјала и техника као средстава личног израза.

Акт 2
(основне студије)
ПУСЛАКТ04
ЕСПБ 4

Транспозиција. Цртање студије акта у различитим позама са акцентом на карактер модела и редукцију облика карактеристичних за тип модела. Студија детаља, торзо и екстремитети. Имагинарни цртеж – цртеж по сећању и замисли. Транспозиција, слободна материјализација карактера модела, према сопственој идеји. Интегрална транспозиција, проблем јединства акта и позадине као ликовне целине у складу са самим концептом. Индивидуална транспозиција, продубљивање индивидуалних карактерних склоности у духу индивидуалне естетике – правца. Самостално постављање задатка. Покушај остварења цртежа као самосталног дела у складу са самим опредељењем у избору мотива, материјала и начина рада. Студија по сећању, вежба меморије и имагинације. Студија детаља, самостални задатак. Кроки-акт у различитим позама, кроз брзу опсервацију и личну интерпретацију карактера.