УНИВЕРЗИТЕТ УМЕТНОСТИ У БЕОГРАДУ

SRB

ENG

АНИМАЦИЈА

Наставник: Растко Ћирић, ред. проф.

Анимација 1
(основне студије)
ПУАНАНИ03
ЕСПБ 14

Упознавање са основним аспектима из области анимације који подразумева практичну израду аниматорских вежби. Обучавање у размишљању и креирању у оквиру временског тока који се састоји од три аспекта: слике, покрета и звука. Разумевање механике кретања, развијање осећаја за тајминг, упознавање са техникама традиционалне анимације и применом одређених дигиталних програма.

 • Кинематика – основне практичне вежбе
 • Историја анимације – хронолошки увид у значајна дела из историје анимације

Анимација 2
(основне студије)
ПУАНАНИ04
ЕСПБ
14

Оспособљавање за дуже и сложеније подухвате у оквиру професионалног рада из области анимације, али као члан екипе. Успостављање првих контаката са стручњацима из области, продуцентима и теоретичарима. Развијање и продубљивање знања из теорије и праксе ове дисциплине.

 • Режија анимације– артикулисање кратке анимиране форме, трајања око једног минута
 • Естетика анимације – дубље улажење у питања овог медија, базирано на досадашњем искуству студента

Анимација
(мастер студије)

АНДСАНИ01
ЕСПБ 18

Финално формирање стручног профила. Кроз израду сложеног завршног рада, анимираног филма у трајању од неколико минута, који сумира све научено на претходне две године обуке из ове дисциплине, студент крунише своје досадашње бављење овом материјом. Студент се оспособљава да буде аниматор-режисер који је способан да самостално настави каријеру, да води ауторски тим у циљу реализације сложеног анимираног филма.

 • Режија анимације – артикулисање дуже форме, до неколико
  минута
 • Естетика анимације – анализа саме природе медија, базирано на
  досадашњем искуству студента
 • Писање теоријског рада – есеја из естетике анимације

СИР Анимација
(мастер студије)

ЕСПБ 12

Кроз рад на самосталном ауторском анимираном филму у трајању најмање 4 минута, студент сумира сва знања и вештине усвојене на претходне две године обуке из ове дисциплине. Студент израђује самостално креативно пикто-фоно-кинетичко дело и оспособљава се за сложене професионалне захтеве у будућем раду.

Студент се оспособљава да самостално користи специјализовани софтвер и хардвер, да разуме и решава захтеве наручиоца и професионалне проблеме. Као комплетан аутор анимираног дела треба да буде способан да самостално настави каријеру и да води ауторски тим у циљу реализације сложеног анимираног пројекта.

Рад на артикулисању дуже анимацијске форме, трајања преко 4 минута.
Довршавање реализације анимираног филма – цртању, анимацији, обради слике и тона, монтажи и постпродукцији пројекта. Теоретска анализа саме природе медија, базирано на досадашњем професионалном искуству студента.