SRB

ENG

ЦРТАЊЕ

Наставници: Марина Накићеновић, ред. проф; Станко Зечевић, ред. проф; Мирко Огњановић, ред. проф; Бранка Кузмановић, ванр. проф; Владислав Шћепановић, ванр. проф; Селма Ђулизаревић Карановић, доц, Татјана Јанковић Неделков, доц; Селена Вицковић, доц, Милица Црнобрња Вукадиновић, доц, Драган Здравковић, доц, Милица Лазаревић, доц.

Цртање А
(основне студије)
ПУСЛЦРТ01
ЕСПБ 20

Овладавање и продубљивање ликовне проблематике до увођења у сликање. Оспособљавање студента да користи различите видове изражавања и да развије сопствени креативни потенцијал кроз постављене задатке  које подразумева медиј цртежа. Оспособљавање студента да  самостално и креативно примени стечена знања и умећа из области цртања који су у функцији студијских програма на наредним годинама основних академских студија.

Проучавање облика и односа облика, елемената у простору и простора на основу различитих линеарних приступа. Изучавају се  различити приступи грађењу површина, светлости, текстура, валера и  друго. Упознавање  технике и средстава која се користе у оквиру за/датог визуелног изражавања.

Цртање Б
(основне студије)
ПУВАЦРТ01
ЕСПБ 16

Цртање Ц
(основне студије)
ДИЕНЦРТ01
ЕСПБ 12