УНИВЕРЗИТЕТ УМЕТНОСТИ У БЕОГРАДУ

SRB

ENG

ГРАФИЧКЕ КОМУНИКАЦИЈЕ

Наставник: Зоран Блажина, ред. проф.

Графичке комуникације 1
(основне студије)
ДИГДГРК03
ЕСПБ 8

Увод у претечу савремених графичких комуникација – Хералдику. Упознавање са основним аспектима и елементи савременог графичког дизајна. Увођење у филозофију апстраховања и основне методе превођења форми из вербалног у визуелно. Неговање ликовности и истраживање дводимензионалног простора. Развијање креативног и аналитичког духа код студената. Оспособљавање за професионално обликовање основних графичких форми, кроз пројектне задатке оспособљавање за рад у програмима Illustrator, Corel, Photoshop, Word, Quark.

Увод у појам графичке комуникације – структура: графичка идентификација, графичко оглашавање, графичко обликовање промо материјала, графичко обликовање вредносних папира, графичко обликовање амбалаже, дигиталне форме графичког дизајна. Основе предхералдичког и хералдичког периода, еволуција хералдике у савремене графичке комуникације. Основне графичке форме, монограми, пиктограми, симболи. Проблематика широког спектра значења појма визуелни идентитет.

Графичке комуникације 2
(основне студије)
ДИГДГРК04
ЕСПБ 10

Усавршавање апстраховања, тродимензионалног у дводимензионални простор. Развијање креативног и аналитичког мисаоног и графичког процеса, оспособљавање за  лоцирање суштине проблема и стварање најбољих решења на пољу тржишних комуникација. Кроз дискусије,  пројекте, анализе и одбране радова, развијање елоквенције и способности употребе стручних израза и термина. Адаптација на тимски рад.Рад у графичким програмима Illustrator, Corel, Photoshop, Word, Quark. Упознавање са слозеним системом визуелног идентитета. Увођење у основе online графике (web дизајна).

Оспособљавање студената за професионалан рад на сарадничким местима на пројектима обликовања графичког дизајна, у изради сложеног система књиге графичких стандарда, и пројектима визуелног и корпоративног идентитета.

Основе визуелног и корпоративног идентитета. Обликовање визуелног идентитета. Бренд и заштитни знак. Психологија боје. Маркетиншки принципи валоризације заштитног знака.

Графичке комуникације
(мастер студије)
ГДДСГКО01

ЕСПБ 6

Развијање креативног и аналитичког духа. Неговање ликовности студената, савладавање проблема архитектуре дводимензионалног простора. Рад у графичким програмима: Ilustrator, Korel, Photoshop, Word, Quark. Развој стручњака за потребе сложених система визуелног и корпоративног идентитета – тотал дизајн – идентификација (дефиниција), пословни папири, вредносни папири, промотивни материјали, брендирање, интервенције у ентеријеру и екстеријеру. Увођење у основе online графике, програми Dreamviewer i Flash.

Формирање стручњака који је способан да самостално решава све проблеме савременог графичког дизајна и као агенцијски дизајнер и као самостални пројектант. Кроз мастер студије предмета Графичке комуникације стиче квалификацију да се професионално бави тотал дизајном, да се бави истраживањем у струци и да даље може да напредује на докторским студијама.

Књига графичких стандарда. Деск анализа (истраживање које претходи пројекту). Тотал дизајн. Портфолио. Анализе система визуелног идентитета. Гостовања истакнутих стручњака на пољу тотал и wеб дизајна.