УНИВЕРЗИТЕТ УМЕТНОСТИ У БЕОГРАДУ

SRB

ENG

ИЛУСТРАЦИЈА

Наставник: Растко Ћирић, ред. проф.

Илустрација 1
(основне студије)
ПУГКИЛУ03
ЕСПБ 12

Упознавање са основним аспектима из области илустрације који подразумева практичну израду илустраторских задатака. Обучавање у ефикасном разумевању задатака, размишљање у духу савремених комуникација, професионалном и тржишном понашању у односу на наручиоца и публику, ауторском приступу делу и евентуалном тимском раду у каснијој пракси, коришћењу средстава за рад и модерне технологије. Усавршавање цртачке вештине потребне за илустраторску праксу. Поред практичног рада студент треба да усвоји и основне аспекте теорије ове дисциплине који су сугласни практичним задацима.

Успешнијим студентима омогућава се објављивање илустрација у реномираним часописима или књигама. Успостављање првих контаката са стручњацима из области, издавачима, маркетиншким агенцијама.

Илустрација 2
(основне студије)
ПУГКИЛУ03
ЕСПБ 10

Наставак обуке после предмета Илустрација 1. Оспособљавање за професионални рад из области илустрације уз практичну израду илустраторских задатака за конкретне потребе издаваштва, маркетинга и визуелних медија. Развијање и продубљивање знања из теорије и праксе ове дисциплине.

Илустрација
(мастер студије)
ГКДСИЛУ01

ЕСПБ 6

Финално формирање стручног профила. Кроз израду сложеног завршног рада, који сумира све научено на претходне две године обуке из ове дисциплине, студент крунише своје досадашње бављење овом материјом. Дефинисање ауторске личности студента. Студент се оспособљава да буде илустратор професионалац који је способан да самостално настави каријеру, да води тим у циљу реализације сложеног задатка из области илустрације.

Завршни задатак на договорену тему у договореном обиму. Медијски гледано, то може бити: илустрована књига, мапа или сликовница, илустрована друштвена игра, илустрована серија плаката или огласа, наративни стрип од најмање 16 страна, сложенија илустрована мултимедија или употреба илустрације у другим медијима као што су филм, позориште, спектакли, интернет, нови медији итд.

Теоријска настава прати и допуњује практичне задатке.