УНИВЕРЗИТЕТ УМЕТНОСТИ У БЕОГРАДУ

SRB

ENG

КОСТИМОГРАФИЈА

Наставник: Маја Студен Петровић, доц.

Костимографија 1
(основне студије)
ПУКОКОС01
ЕСПБ 8

Овладавање вештином ликовног приказа костима, одевних целина и ношње, користећи знања стечена изучавањем настанка и развоја костима од првих одевних форми до данас. Од посебног је значаја владање реалистичним приказом људске фигуре према усвојеним естетским мерилима античких и ренесансних канона, како би се ушло у специфична одступања и особености сваког проученог раздобља еволуције костима. Студенти стичу способност сигурног ишчитавања материјалних налаза и ликовних извора историјских епоха из области костима који се изучава и то путем критичког расуђивања, а кроз вештину приказивања костима ликовним путем.

Програмска материја прати настанак и развој  костима од праисторијског доба, преко увода у област одевања, порекла одела и поделе до европског костима у раном средњем веку.

Костимографија 2
(основне студије)
ПУКОКОС02
ЕСПБ 8

Студент упоредо са теоријским знањима изграђује и индивидуални језик истинитог приказа костима историјског времена.

Програмска материја прати развој европског костима од раног средњег века до краја XIX века.

Костимографија 3
(основне студије)
ПУКОКОС03
ЕСПБ 8

Програмска материја прати модне промене XXвека, као и развој националног костима Југословенских народа (цивилног и војног) од XVI do XX veka.

Поједини задаци раде се у музејским збиркама или текућим изложбама које су у интересу упознавања одређене епохе.

У току године сваки студент изводи реконструкцију историјског костима једног одевног облика или дела костима у задатом материјалу, уз стручну помоћ наставника и сарадника кројача.