УНИВЕРЗИТЕТ УМЕТНОСТИ У БЕОГРАДУ

SRB

ENG

ОБЛИКОВАЊЕ ТЕКСТИЛА

Наставник: Оливера Нинчић, ред. проф.

Обликовање текстила 1
(основне студије)
ДИТЕООТ01
ЕСПБ 8

Стицање основних информација и знања о процесима и елементима  пројектовања и формирања текстила. Развијање осећаја и мишљења за површинско изражавање у текстилу.  Развијање тактилних осећаја у формирању текстилне површине. Знање и способност пројектовања текстила у основним елементима, овладавање основним вештинама ткања и способност укључивања у следећи процес учења.

Упознавање са основним појмовима о текстилу и повезаности дизајна, технологије и уметности. Анализом и самосталним радом поступно се истражују односи ликовних елемената у визуелном доживљају текстила и њихова примена на текстил. Практичним вежбама упознаје се и овладава основним принципима ткања на ручном разбоју, употребом прибора за ткање, текстилним сировинама и материјалима. Самосталан рад на изради идејних решења на папиру, израда пројеката на папиру традиционалним цртачким техникама.Практичне вежбе у радионици за ткање омогућавају упознавање и стицање основних вештина ткања, руковање разбојем, прибором за ткање,уочавање односа различитих вредности текстилних сировина, структура и материјала.

Обликовање текстила 2
(основне студије)
ДИТЕООТ02
ЕСПБ 12

Развијање способности уочавања облика и преношења у композиције на текстилу. Упознавање са специфичностима континуираних композиција у текстилу. Упознавање са народним техникама ткања и подстицање развоја ликовног изражавања у текстилу њиховом применом. Знање и искуство у обликовању и пројектовању текстила, савладане технике ткања и способност укључивања у следећи процес учења.

Програм обухвата истраживање и анализу композиција у текстилу. Истраживање структурних односа елемената у композицијама са рапортом. Већим бројем вежби груписаним у тематске целине обрађују се сложеније композиције у текстилу. Истраживање ликовних елемената применом традиционалних техника ткања. Композиција у текстилу, улога и садржај. Облици из природе у композицијама текстила и могућности транспоновања цртачким средствима. Сложене рапортне композиције у текстилу. Структурни односи  елемената у композицији. Композиције пруга у текстилу. Транспоновање, студија природних форми. Транспоновање облика. Пројекат рапортне композиције у текстилу. Композиција пруга, однос теме, садржаја и значења са техничким могућностима реализације. Самосталан рад на изради идејних решења на папиру, израда изабраних пројеката на папиру традиционалним цртачким техникама. Ткање на нитном разбоју, примена народних техника ткања.