УНИВЕРЗИТЕТ УМЕТНОСТИ У БЕОГРАДУ

SRB

ENG

СЦЕНСКИ КОСТИМ

Наставници: Љиљана Петровић, ред. проф; Светлана Цвијановић, доц.

Сценски костим 1
(основне студије)
ПУКОСЦК03
ЕСПБ 16

Упознавање са ликовним принципима на којима почивају естетика и драматургија сценског простора у односу на форму, боју, покрет и реч као и на стицања уметничких и стручних знања и вештина за самостално пројектовање и реализацију сценског костима употребом различитих материјала (разне врсте тканина, пластика, жице,сунђера, тарка и сл.) Студент се оспособљава да транспонује костим одређене епохе у сценски костим, самостално пројектује и реализује сценски костим за различите жанрове и да визуелним средствима документује и презентује свој рад (скице, ликовног и техничког карактера, фотоси и ДВД).

Упознавање са транспоновањем историјског костима у сценски за различите сценске жанрове, пружајући неопходне податке о  односима који владају на сцени и о значају и функцији сценског костима у односу на режију, карактере ликова, сценографију и кореографију.

Сценски костим 2
(основне студије)
ПУКОСЦК04
ЕСПБ 20

Упознавање студента са основним карактеристикама сценског костима пружајући му неопходне податке о односима који владају на сцени, о значењу и функцији сценског костима у односу на режију, сценографију, сценски покрет као и разликама пројектовања и реализације сценског костима за различите жанрове и различите медије (позориште, филм, ТВ). Студент се оспособљава да смостално пројектује и реализује сценски костим за различите медије, да при пројектовању и реализацији сценског костима усвоји одређену редитељсу концепцију, да примењује стечена знања приликом стилизације компоновања и обраде материјала за костиме и да визуелним средствима презентује свој рад.

Упознавање са пројектовањем и реализацијом сценског костима у односу на различите редитељске концепције и различите медије као и бројне могућности решавања ликовне обраде и дораде костима.

Сценски костим
(мастер студије)
КОДССЦК01
ЕСПБ 12

Постизање стручног и креативног максимума у пројектовању и реализацији уз примену знања стечених у 3. и 4. години студија.

Упознавање са различитим типовима лутака у лутка позоришту и различитим редитељским концепцијама у позоришту уопште. Пројектовање и реализација костима за одређену лутка представу (марионете, гинол, сицилијанке и др.) Пројектовање и реализација костима за одређено сценско дело укључујући редитељску концепцију: карактер ликова, кореографија, дизајн светла.