SRB

ENG

СЛИКАЊЕ

Наставници: Марина Накићеновић, ред. проф; Станко Зечевић, ред. проф; Мирко Огњановић, ред. проф; Бранка Кузмановић, ванр. проф; Владислав Шћепановић, ванр. проф; Селма Ђулизаревић Карановић, доц, Татјана Јанковић Неделков, доц; Селена Вицковић, доц, Милица Црнобрња Вукадиновић, доц, Драган Здравковић, доц, Милица Лазаревић, доц.

Сликање А
(основне студије)
ПУСЛСЛИ02
ЕСПБ 20

Овладавање сликарским техникама и ликовном проблематиком  боје. Оспособљавање студента да  развије сопствени креативни потенцијал кроз постављене задатке и да користи различите видове изражавања које подразумева медиј сликања. Оспособљавање  студента  за самостално и креативно коришћење стечених знања и вештина  из области сликања који су у функцији студијских програма на наредним годинама основних академских студија.

Проучавање односа боја  уз помоћ анализе површина, волумена, контраста и текстура, валерских  вредности, организације простора, кроз аналитички приступ мотиву (по природи, људска фигура, поставка – мртва природа), у циљу грађења слике. Упознавање са  техникама и средствима која се користе у оквиру задатог вида визуелног изражавања .

Сликање Б
(основне студије)
ПУСЦСЛИ02
ЕСПБ 16

Сликање Ц
(основне студије)
ДИЕНСЛИ02
ЕСПБ 12