УНИВЕРЗИТЕТ УМЕТНОСТИ У БЕОГРАДУ

SRB

ENG

СЛИКАРСКЕ ТЕХНИКЕ

Наставници: Слободан Кајтез, ред. проф; Мина Глоговац, доц.

Сликарске технике 1
(основне студије)
ПУСЛСЛТ01
ЕСПБ 8

Стручна едукацију студената кроз теорију и праксу о фундаменталним техникама штафелајног сликања, од традиционалних до савремених метода; теоретско упознавање са структурним слојевима слика различитих епоха, на различитим носиоцима и њиховим карактеристикама; практична примена одређених техника сликања на различитим врстама чврстих и еластичних носилаца у складу са стеченим знањима, почевши од припреме носилаца, подлоге, везива, боја, лакова до њихове примене; овладавање ликовним и технолошким поступцима у оквиру задате технике; развијање креативних способности базираних на повезивању ликовног и технолошког приступа у стварању уметничког дела. Стицање практичних основа за рад на осталим стручним предметима. Стицање високостручног образовања из области фундаменталних сликарких техника штафелајног сликарства, од традиционалних до савремених, овладавање ликовним и технолошким основама из познавања сликарских материјала и њихове примене, као и технологије рада у оквиру фундаменталних сликарских техника и метода њиховог извођења.

Основни елементи слике, папир као сликарски носилац, сликарске подлоге, везива и импрегнације, пигменти, преношење цртежа, сенчење и обрада сенки, цртање и обрада светла,
технике акварела, гваш, картон и лесонит као сликарски носиоци, посне подлоге, технике темпере, историјат и развој, импрегнисање картона или лесонита, емулзије, изолација подлоге, сликање темпером, дисперзиона везивна средства, акрилно везиво и подлоге, медијапан плоче као сликарски носиоци, сликање акриликом.

Сликарске технике 2
(основне студије)
ПУСЛСЛТ02
ЕСПБ 8

Чврсти носиоци, импрегнисање панел плоче, дрво као сликарски носилац, припрема посне подлоге, вештачки материјали на бази дрвета, албуминска везивна средства, јајчане темпере, емулзије и прибор, полирање и импрегнација подлоге, подсликавање и сликање темпером на чврстим носиоцима, сликање драперија, инкарната, позадине, завршна обрада форме, лазурно повезивање.

Сликарске технике 3
(основне студије)
ПУСЛСЛТ03
ЕСПБ 8

Текстил као сликарски носилац, припрема панел или медијапан плоче, сировине за добијање сликарског платна и преплетаји, посне и акрилне подлоге, полумасне и масне подлоге, органска липофилна везива – уља, смоле, воскови, средства за сушење, слепи рамови и затезање платна на слепи рам, растварачи, импрегнисање платна, разређивачи, припреме и наношење полумасне подлоге, подсликавање и сликање уљаним бојама, Медијуми, средства за глазирање.