УНИВЕРЗИТЕТ УМЕТНОСТИ У БЕОГРАДУ

SRB

ENG

ЗИДНО СЛИКАРСТВО

Наставници: Синиша Жикић, ред. проф; Мирослав Лазовић, ванр. проф; Никола Божовић, доц.

Основе зидног сликарства
(основне студије)
ПУСЛОСЗ02
ЕСПБ 8

Упознавање са техничко-технолошким могућностима техника зидног сликарства у оквиру програма предмета кроз реализацију својих радова (слика, цртежа, картона). Стицање знања о историји технике и технологије зидног сликарства, као и упознао се са техничко-технолошким поступцима који су неопходни за праћење програма и даље усавршавање.

Историјат зидног сликарства кроз  појединачне технике монументалног сликарства. Предавања о материјалима и носиоцима и поступку извођења у одређеној техници и могућностима примене. Вежбе, самостални рад под надзором. Практична настава укључује и практичан рад на изради пројекта, картона и  носиоца за одређену технику зидног сликарства.

Зидно сликарство 1
(основне студије)
ПУСЛЗИС03
ЕСПБ 14

Развијање ликовно-креативног мишљења  код студената уз проширивање и усавршавање знања и искустава стечених из предмета Сликање и Основе зидног сликарства које омогућава да студент схвати улогу и значај зидног сликарства као дела синтезе уметничког дела и архитектуре и да самостално и креативно примени ликовна и техничко-технолошка знања стечена на овом предмету.

Обједињавање естетско-ликовног и практичног приступа решавању проблема зидне слике и изучавање и савладавање одређених ликовно-техничких и технолошких метода израде слике, израде картона и извођења у техникама зидног сликарства.

Зидно сликарство 2
(основне студије)
ПУСЛЗИС04
ЕСПБ 20

Развијање ликовно-креативног мишљења  код студената уз проширивање и усавршавање знања и искустава стечених из предмета Зидно сликарство 1. Улога и значај зидног сликарства дао дела синтезе уметничког дела и архитектуре. Самостална и креативна примена ликовних и техничко-технолошких знања са нагласком на упознавању и савладавању  комбиноване технике.

Обједињавање естетско-ликовног и практичног приступа решавању проблема зидне слике и изучавање и савладавање одређених ликовно-техничких и технолошких метода израде слике, израде картона и извођења у техникама зидног сликарства са нагласком на познавање и коришћење савремених материјала

Зидно сликарство
(мастер студије)
ПСДСЗИС01
ЕСПБ 12

Стечена знања и вештине на основним академским студијама из области зидног сликарства студенти даље усавршавају да кроз реализацију завршног рада постигну виши ниво свог аутентичног ликовног израза и техничко-технолошког знања. Добијају професионалну, ликовну и техничку едукацију за креативни самосталан и тимски рад.

Реализовање идеје и решавање ликовних и техничких проблема које захтева зидно сликарство  кроз различите фазе у односу на изабрану тему и технику.