SRB

ENG

Изложбе

 

Диплома 2018

Задовољство нам је да Вас позовемо на отварање изложбе радова студената завршне године основних студија Факултета примењених уметности у Београду »Диплома 2018« које ће се одржати у четвртак, 5. јула, у 19 h у Музеју примењенe уметности (Вука Караџића 18).

На изложби »Диплома 2018« представиће се 70. генерација Факултета и биће изложено око стотину студентских дела којa ће представити квалитет рада који су постигли студенти и њихови професори током трајања четворогодишњих академских студија.

Изложба ће трајати до 28. 7. 2018. године.

Деканат ФПУ

 

 

 

Диплома 2016/17.

Радови студената мастер академских студија
школске 2016/17. године

Музеј примењене уметности
Београд, Вука Караџића 18

Отварање изложбе
четвртак, 02. 08. 2018. у 19.00 часова

Последњи дан изложбе
25. 08. 2018.

Каталог изложбе

 

 

Ћутљиви
Мишо Филиповац

Из серије Скупови

Просторно-амбијентална цртачка композиција

Отварање изложбе
четвртак, 23. 08. 2018. у 19.00 часова

Народни музеј Ужице

 

Нестали

Мултимедијална изложба студената/докторанада уметничких факултета посвећена несталим лицима, жртвама рата у бившој Југославији

Филмска галерија, фоаје Дворане Културног центра Београда, Коларчева 6
1 – 9. 9. 2018.

Отварање: субота, 1. септембра у 13.00

Аутор пројекта:

Марко Лађушић, професор ФПУ у Београду у сарадњи с Мелиндом Костелац (АПУРИ)

 

 

Мапа мог дворишта
Марица Буцек

Народни музеј Крушевац
Уметничка галерија
Мајке Југовића 12

1–15. септембар 2018.

Отварање изложбе
субота, 1. септембар 2018. у 13 сати

Марица Буцек је студент докторских студија.

 

Портрет

Изложба радова студената Факултета примењених уметности 2017/2018.

Прва и друга година студија

Отварање изложбе: понедељак, 10. септембар 2018. године, 18.00 часова

Стамбол капија, Горњи град, Београдска тврђава

Ликовна истраживања у керамици

Изложба студентских радова насталих на одсеку Керамика

Галерија Комбанк Арт хол
Македонска 29, Београд

Отварање изложбе: понедељак, 17. септембар 2018. године, 19.00 часова

 

Хазарски речник
Никола Радосављевић

Позивамо Вас на отварање изложбе уметничких књига докторског уметничког пројекта »Хазарски речник«, интерактивни дијалог књиге, посматрача и простора
Николе Радосављевића

Четвртак, 27. септембар у 19 часова Изложбени хол Народне библиотеке Србије

www.nb.rs

Изложба је отворена до 31. октобра 2018. године

................................................................

Како би најлакше разумели шта би књига уметника могла да буде, морамо оетити њене физичке и визуелне особине. Ово је специфичан медиј који ликовну праксу интегрише унутар уметничког објекта, како би посредством додира утицао на чула посматрача.

Иако је био недовољно заступљен у савременим галеријским поставкама и колекцијама, медиј књиге уметника доживео је изузетно велики развој у последњих педесет година. Прилично популарна, књига као поље ликовног стваралаштва, остаје недовољно истражена и дефинисана. Често на граници експеримента, брзе интервенције или доста слободног ликовног израза, књига уметника је служила као простор за неспутано уметничко изражавање.

Докторски уметнички пројекат Хазарски речник, књига уметника- интерактивни дијалог књиге, посматрача и простора, настао је у трогодишњем периоду на докторским академским студијама Факултета примењених уметности у Београду, под менторством редовне професорке Гордане Петровић. Иако је назив преузет, а рад у идеји инспирисан романом Милорада Павића, целокупни пројекат није илустрација поменутог романа.

У изложбеном материјалу пројекта представљене су три едиције уметничке књиге, триптих књига и дводимензионални радови у функцији књиге уметника, који укључују простор. Ова последња групација односи се на директан однос архитектуре изложбеног хола Народне библиотеке Србије, радова и публике. Специфчност овог простора искоришћена је да се на изложби не прикажу само књиге уметника, већ да се од простора и радова направи књига, чији ће главни актери бити управо посматрачи.

Сваки од наведених радова, појединачно, а и у изложеним групацијама, инсистира на контакту са публиком. Публика је позвана да листањем или директним суочавањем са великим форматима успостави јединствен однос са сваким изложеним радом. Књига као ликовни објекат за задатак има пре свега активирање више од једног чула код посматрача. Њене просторне карактеристике, а онда и тактилне, визуелне, звучне, итд. остварују дијалог са сваким понаособ. Излагањем супротно од класичне галеријске праксе, где се дводимензионални радови затварају у стакло, овај медиј остварује највиши домен интеракције са публиком. Инсистирањем на интеракцији између посматрача и дела, радови у овом формату најчешће носе јаку поруку користећи се свим доступним ликовним средствима и широким спектром различитих техника.

Као уметнички пројекат који повезује различите уметничке дисциплине, технике и медије,  докторски уметнички пројекат Хазарски речник, књига уметника- интерактивни дијалог књиге, посматрача и простора, инспирисан је пејзажним променама које описују промене у нама. Мотиви на представљеним радовима сабрана су искуства аутора, у једном новом, ликовном речнику.

Начин на који је појединац изложен све већем притиску и захтевима околине, огледа се у чињеници да смо све мање у стању да разумемо себе. Човек је престао да ослушкује природу и њена мењања заборављајући да је из те природе и сам дошао. Визуелни и физички дијалози успостављени на овој изложби имају за задатак да скрену пажњу на процесе у којима учествујемо пасивно и активно, и у којима смо и субјекти и објекти, а који могу довести до колективне катастрофе. Начин на који је Хазарски народ према Павићевом роману избрисао себе из историје човечанства у савременом добу постаје реална претња. Мотиви изложених радова постају места уточишта за посматрача који тражи бег или осећа потребу за сопственом, исконском природом.

У форми једноставних листајућих обеката, ове уметничке књиге јединствене су мапе мојих емотивних превирања, интимног, личног и уметничког сазревања . Прилично сведеним, скоро геометријским ликовним језиком, радови бележе осећај да се друштво мења и  теже изазивању реакције појединца. Кроз тактилни, визуелни и просторни однос са сваким од радова понаособ, посматрачу су понуђени инструменти за сопствено преиспитивање. Овај процес интроспекције који започиње у моменту када се књига уметника узме у руке, дефинише основну намену књиге као простора за ликовну уметност - пренос емоције, информације, знања и искуства.

Никола Радосављевић

 

 

 


 


 

У потрази за светим знаком
Анамарија Вартабедијан

Самостална изложба Анамарије Вартабедијан – сликe и књигe уметника »У потрази за светим знаком« отвара се у среду, 26. 9, а траје до 2. 10. 2018. године

Hovhannes Sharambeyan Centre of Popular Creation

Абовјан 64, Јереван, Република Јерменија

.............................................................

После успешно реализоване изложбе „У потрази за светим знаком” у Галерији Атријум Бибилиотеке града Београда од 4 – 24. 5. 2018. године изложба сликe и књигe уметника београдске уметнице Анамарије Вартабедијан ће се отворити у среду 26. 9. у Народном музеју у Јеревану - Hovhannes Sharambeyan Centre of Popular Creation.

Ова изложба је међународна презентација нове ауторкине уметничке продукције настале у протекле три године, која је заснована на вишегодишњем истраживању јерменске културне баштине нарочито на подручју Србије и културних спона Србије и Јерменије.

Радови за изложбу су настали комбиновањем и транспоновањем српског ћириличног и јерменског писма, орнамента и природних лепота у новостворени оригинални ликовни и примењени израз, а инспирисани су савременом јерменском поезијом преведеном и објављеном у збиркама поезије на српском језику у Републици Србији. Кроз медиј књиге уметника истиче се значај књиге као најважније духовне творевине и најрепрезентативније графичке форме.

.......................................................

О изложби је Срђан Вучинић написао:

...Сваки од ових стихова налази свој пиктурални и емоционални ехо на сликама Вартабедијанове, јарко бојеним, интензивно доживљеним пејсажима давне Нојеве луке спаса. Но, ту су и древни јерменски симболи (орао, лав, вук, пас, шестокрака звезда, дрво живота, розета, нар, као и аравекач, осмокраки симбол вечности), знамења која постојано насељавају Анамаријине призоре везујући их за »сенке заборављених предака« (како гласи наслов ремек-дела генијалног Сергеја Параџанова, совјетског синеасте јерменског порекла).

Користећи технике сувог пастела и фротажа, уметница се само донекле ослања на своју ранију естетику, трагајући овде за новим упориштима и изворима инспирације. Једно од њих је без сумње и техника вартаграфије, коју је са изумилачком инвецијом први применио њен отац Миодраг Вартабедијан Варта (1933-2009), користећи на својим сликама и графикама отиске са западно србијанских крајпуташа, или са богумилских стећака у Херцеговини. Тако се кроз нова дела наше уметнице наставља трагалачки импулс њеног оца, али и просветитељски, библиофилски дух њених предака Вартабеда, јерменских првосвештеника и монаха. У књигама уметника тај ће дух посебно доћи до изражаја.

»У почетку беше Логос (Реч), и Логос беше у Бога и Логос беше Бог« – овајје почетак Јеванђеља по Јовану још увек један од темеља западне цивилизације. Хоће ли Нојев ковчежић Смисла опстати у потопу виртуелног бесмисла, остаје нам (можда) и да видимо; ова је изложба вредан прилог у корист тог опстанка.

 

 


 

 

 

Vila Rosa
Јефимија Коцић

Отварање изложбе докторског уметничког рада Јефимије Коцић Vila Rosa – илустрована интерактивна књига (augmented reality)

Петак 28. септембра у 13 часова
у Галерији Графички дизајн
Косанчићев венац 29

Изложбу ће отворити ментор проф. Растко Ћирић

 

 

Седам
Изложба у оквиру фестивала Балканима

На Европском фестивалу анимираног филма БАЛКАНИМА, централна изложба у Великој галерији Дома културе Студентски Град
»Седам« представља поглед на процес рада нове српске анимације.

Од седам представљених анимираних филмова који се налазе у програму конкуренције Фестивала, четири аутора су студенти Анимације ФПУ.

  • Катарина Срејић са дипломским филмом »Шешир«
  • Тамара Боговац са мастер филмом »Астрономија«
  • Јована Беговић са мастер филмом »Избрисано детињство Марте Малагурски« и
  • Филип Игњатовић са мастер филмом »Прича о старијем брату«

Преостала три филма: »Музичке трауме« Милоша Томића, »Непутовање« Ане
Недељковић и Николе Мајдака млађег и »Ехо« Б. Симовића и К. Ракићевића,
припадају професионалној српској продукцији.

www.balkanima.org

 

 

Иновација као изазов

15. октобар – 2. новембар 2018.

Позивамо Вас на отварање изложбе студената основних и мастер академских студија Факултета примењених уметности у Београду Одсек: Костим, модул: Сценски костим

Отварање у понедељак 15. октобра у 18 сати, Комбанк Арт Хол, Македонска 29 (зграда Политика)

На изложби ће бити представљени радови студената основних и мастер студија модула Сценски костим насталих под менторством ванредних професорки Светлане Цвијановић и Маје Студен.

 

 

Сајам образовања

Изложба радова студената Факултета примењених уметности

На 49-ом Сајму образовања и наставних средстава у Београду који се одржава од 24. до 28. октобра 2018. године Факултет примењених уметности презентује радове својих одсека на свом штанду, који се налази у Хали 2Б (доњи ниво)

Организација и поставка изложбе:
ванр. проф Марко Луковић

 

 

(с)БУК

Студентско бијенале уметности књиге

8-20. новембар

Галерија Дома културе Студентски град, Нови Београд

Отварање: четвртак, 8. новембар, 19.00

Изложбу ће отворити декан ФПУ Даниела Фулгоси.

Студентско бијенале уметности књиге произашло је из претходне сарадње Дома културе „Студентски град“ и Факултета примењених уметности у Београду у циљу представљања актуелне продукције уметности књиге које настају на уметничким Академијама у Србији и иностранству. Како се показало да је интересовање за овакве књиге у свету данас велико, а у жељи да створимо мрежу факултета и академија који негују ову врсту визуелног истраживања и изражавања одлучили смо да оснујемо Међународно студентско бијенале, које би приближио и објаснило овај медиј,  у исто време га популаризујући.

Пројекат обухвата изложбу, радионице, презентације, предавања и публикацију о уметности књиге која представља узбудљиву област  истраживања и експериментисања сликом, текстом, фонтовима, материјалима, начином листања и врстама повеза. Тиме се може саопштити садржај који настаје у пресеку различитих дисципилина: графике, сликарства, скулптуре, дизајна, фотографије, литературе, стрипа, примењеног вајарства, типографије, калиграфије, концептуалне уметности, илустрације. 

Ауторке пројекта: Маида Груден (ДКСГ)
и Оливера Батајић Сретеновић (ФПУ)
Помоћ у реализацији: Даница Бојић (ФПУ)

Радно време Галерије: сваког дана осим недеље од 17:00 - 21:00


Пратећи програм БУКирајте викенд
,
Галерија и Доњи хол:

Субота 10. новембар

12.00. Старомодни папир / предавање
О старомодном папиру и свом искуству у прављењу папира, причаће са вама Снежана Нена Скоко, сарадница на радионици ручне израде папира на Факултету примењених уметности.

13.00-19.00. Сито БУКа, штампање корица књига техником сито-штампе / радионица
Учесници ће имати прилику да реализују омоте за свеске, који ће 17. новембра бити повезани на радионици коју ће водити Ленард Манд. Полазници ће бити упознати са експерименталним техникама сито-штампе без коришћења хемијског фотосензитивног процеса.

Радионицу води: Жоана Маркаде-Мот (JohannaMarcade-Mot) графичка дизајнерка и сито-штампарка из Француске. Дипломирала је на смеру Визуелна комуникација на Академији лепих уметности у Сент-Етјену. Већ 11 година живи и ради у Србији. Део је колектива Матријаршија и једна од оснивача фестивала несврстаног стрипа Ново Доба. Ради као сарадница за сито-штампу на Факултету примењених уметности.

Недеља, 11. новембар


12.00. Студенти представљају / презентације
Традиција обликовања библиофилских издања на Факултету примењених уметности стара је већ скоро 60 година. С друге стране, књиге уметника, на истом факултету постале су задатак и изазов за студенте. Које су разлике између ове две врсте књиге и како се оне осмишљавају и реализују представиће нам студенти кроз примере својих пројеката.

13.00-19.00. Сито БУКа, штампање корица књига техником сито-штампе / радионица
Полазници ће открити класичну технику штампања корица књига са развијањем емулзије.

Радионицу води: Жоана Маркаде-Мот

Субота, 17. новембар

12.00. О повезу књига: Сврха, естетика, историјат и врсте повеза / предавање
Говори: Александар Ћеклић, примењени уметник, истраживач и аутор стручно-научних текстова из области историје повеза књига. Сарадник је на радионици уметничког повеза књига на Факултету примењених уметности.

13.00-19.00. Естонски повезано, радионица ручног повеза књига / радионица
Радионицу води: Ленард Манд (Lennart Mand), шеф одељења за Дизајн и повез књига, факултета за дизајн у Талину (Естонија)

За учешће на радионицама потребно је  унапред се пријавити. Радионице су повезане па вас молимо да се пријавите само уколико сте у могућности да учествујете на обе. Рок за пријаву је 7. новембар. Број учесника је ограничен. Молимо да уз пријаву напишете и кратко мотивационо писмо и пошаљете га на artistbook@fpu.bg.ac.rs

Предавања и презентације су отворени за све посетиоце.

Пројекат је подржан од стране Министарства културе и информисања Републике Србије.

 

 

Сајам намештаја 2018.

Хала 2, штанд Одсека дизајн ентеријера и намештаја

Изложени су радови настали на другој, трећој и четвртој години студија код професора Тијане Секулић, Ранка Бочине и Младена Врачевића.

У програму  Young designers exhibition самостално наступа троје бивших и садашњих студената са завршним радовима на мастер студијама.

http://sajamnamestaja.rs/
http://sajamnamestaja.rs/sr/obavezno-posetite-izlozbu-mladih-dizajnera/
http://sajamnamestaja.rs/design-talks-2018/

 

 

Behind the Product

Позивамо Вас на отварање изложбе »Behind the Product« које ће бити одржано у среду, 14. новембра, с почетком у 19 часова, у Музеју примењених уметности (Вука Караџића 18). Изложба ће представити дипломске и мастер радове студената Факултета за индустријски дизајн, Академије лепих уметности »Јан Матејко« у Кракову.

Изложбу ће отворити ред. проф. Марија Ђеђиц (Maria Dziedzic), деканица Факултета за индустријски дизајн, Академија Јан Матејко, ред. проф. мр Даниела Фулгоси, деканица Факултета примењених уметности у Београду и мр Љиљана Милетић Абрамовић, директорка Музеја примењених уметности у Београду.

 

 

 

Концепти

Позивамо вас на отварање изложбе »Концепти« које ће бити одржано 14. новембра, у среду, с почетком у 16:30 часова, у галерији Комбанк Арт Хол (Македонска 29). Изложба приказује одабране и награђене радове студената Одсека индустријски дизајн Факултета примењених уметности у Београду.

Изложени радови представљају дизајнерске студије које излазе из оквира стандардног и очекиваног, које померају границе и преиспитују традиционалне начине размишљања. Приказани пројекти су настали на основу темељних истраживања стварних потреба корисника, покретани су жељом да се осмисли хуманији производ који је лакше користити. Конципирани су са циљем да се дизајнирани објекат учини доступнијим и да се обогати искуство коришћења свакодневних употребних предмета.

»Концепти« су подстакнути новим технологијама и савременим тенденцијама у дизајну, и престављају визију будућности кроз очи младих стваралаца. Заједничке особине свих приказаних радова су инвентивност, неспутана креативност и смелост у креацији.

Среда ће протећи у знаку индустријског дизајна. Придужите нам се!

 

 

 

 

Три стотине година Пожаревачког мира у Ковину, значај и одјеци

Друштво за неговање традиција Банатске војне границе је у сарадњи са Факултетом примењених уметности у Београду, одсеком Костим, а под покровитељством Покрајинског секретаријата за културу, јавно информисање и односе са верским заједницама, отпочело је пројекат реконструкције униформи граничара Банатске војне границе.

Током овог семестра студенти 3. године одсека Костим под менторством мр Маје Студен ванредног професора урадили су ликовне реконструкције униформи граничара из периода 18. и 19. века. Ови радови биће део поставке изложбе »Три стотине година Пожаревачког мира у Ковину, значај и одјеци« која ће се  одржати у Галерији Центра за културу Ковин од 4-17. децембра.

На изложби ће такође бити изложене и две реконструкције униформи банатских граничара из 18. века чији је аутор мр Маја Студен.

У оквиру саме изложбе, у петак 14. децембра у 18 часова, биће одржана презентација рада студената на ову тему.

Овом приликом Вас позивамо да присуствујете отварању изложбе у уторак 4. децембра 2018. године, са почетком у 18 часова као и презентацији рада студената.

 

 

 

 

 

ФотоАнимаГраф

Изложба радова студената одсека Примењена графика

Комбанк Арт Хол, Македонска 29 (зграда Политике)

13–23. децембар 2018.

Отварање изложбе: четвртак, 13. 12. 2018. у 17 часова.

Изложбу ће отворити декан Факултета примењених уметности мр Даниела Фулгоси, ред. проф.

 

 

 

 

 

 

Места идентитета

Изложба радова студената модула Фотографија

Галерија Прозор, Коче Поповића 9, Београд

17–23. децембра 2018.

Отварање изложбе: понедељак, 17. 12. 2018. у 19 часова.

Изложбу ће отворити Јелена Матић

 

 

 

 

 

 

 

Иновативни костим у 21. веку: наредна генерација 

Задовољство ми  је да вас обавестимо да су 23. 01. 2019. стигли коначни резултати конкурса и избора радова за међународну изложбу Иновативни костим у 21.веку: НАРЕДНА ГЕНЕРАЦИЈА која ће се одржати у јуну 2019. године у музеју А.А.Бакрушина у Москви.

Из Србије су одабрани радови 10 аутора од којих су 7 наши студенти сценског костима ФПУ и то: Риaлда Диздаревић, Ида Игњатовић, Ирина Сомборац, Петра Фотез, Тијана Топић, Лара Поповић и Драгана Вучетић, чији су одабрани дипломски и мастер радови сви реализовани на ФПУ под менторством Љиљане Петровић, ред.проф. као и рад из уметничког пројекта “Body limits- Границе тела”.

 

 

 

 

 

Трагање за звуком
Јелена Бричић   

Самостална изложба

Студентски културни центар, Београд

20. фебруар 2019. у 19 h

Јелена Бричић је студент докторских студија.

 

 

 

 

 

 

Дрaгaнa Купрeшaнин
Невидљиви талас ‒ експериментални тактилни стрип

Галерија СУЛУВ, Булевар Михајла Пупина 9, Нови Сад

Отварање изложбе докторског уметничког пројекта 18. фебруар 2019. у 19 часова.

Излoжбa ћe трajaти дo 23. фeбруaрa 2019.

Драгана Купрешанин је студент докторских студија.

............................................................

Пoзивaмo Вaс нa oтвaрaњe излoжбe eкспeримeнтaлнoг тaктилнoг стрипa Дрaгaнe Купрeшaнин пoд нaзивoм „Нeвидљиви тaлaс“, у пoнeдeљaк, 18. фeбруaрa 2019, у 19 чaсoвa, у Гaлeриjи СУЛУВ. Нa излoжби ћe бити прикaзaн дoктoрски умeтнички прojeкaт aутoркe, кojи je 2018. гoдинe нaгрaђeн зa приступaчнo умeтничкo дeлo, нa кoнкурсу „Инклузивнa гaлeриja“.

Кoнкурс „Инклузивнa гaлeриja“ пoкрeнулa je Шкoлa зa oснoвнo и срeдњe oбрaзoвaњe „Mилaн Пeтрoвић“, сa жeљoм дa Нoвoсaђaнимa приближи кoнцeпт  умeтнoсти зa свe и дa инклузиjу прoшири и нa пoдручje умeтнoсти.

Кoнкурс je биo нaмeњeн прe свeгa млaдим, нeaфирмисaним умeтницимa, студeнтимa умeтничких фaкултeтa aли и свим другим умeтницимa кojи тeжe дa рaзмишљajу „вaн кутиje“ и кojи су сeнзибилни зa рaзличитoст и пoтрeбe oсoбa сa инвaлидитeтoм.

У тeксту „Tри излoжбe Инклузивнe гaлeриje“, o излoжби прoтoтипa прojeктa „Нeвидљиви тaлaс“, Дejaн Jaнкoв je зaбeлeжиo:

Дрaгaнa Купрeшaнин je свoje oригинaлнe кoлaжe eкспeримeнтaлнoг тaктилнoг стрипa сa тeкстoвимa зa видeћe и нa Брajeвoм писму зa слeпe oсoбe, пoд нaзивoм „Нeвидљиви тaлaс“, прикaзaлa у прoстoру „Aтeљea MП“. У oвoм рaду oнa сe oбрaћa нajширoj читaлaчкoj публици. Oвaj тaктилни стрип je дeo трoгoдишњeг рaдa нa дoктoрским студиjaмa Фaкултeтa примeњeних умeтнoсти у Бeoгрaду, пoд мeнтoрствoм прoф. Рaсткa Ћирићa.

Умeтницa зa свoj рaд кaжe: „Eкспeримeнтaлни стрип ‚Нeвидљиви тaлaс‘ излaзи из пoстojeћих пojaвних oквирa стрипa (aлбуми, чaсoписи, свeскe, днeвни листoви) и пoтeнцирa њeгoву чисту фoрму у другим рaзличитим тeхникaмa и мaтeриjaлимa. Рaзличитe рeљeфнe структурe кoje су спeцифичнoст oвoг рaдa, jeднaкo мoгу дa aктивирajу и тaктилну и видну пeрцeпциjу читaлaцa, чимe утичу нa кoмплeкснoст oпaжajнoг нaрaтивa.“

http://suluv.org/dragana-kupresanin-nevidljivi-talas/

https://www.inkluzivnagalerija.rs/vesti/tri-izlozbe-inkluzivne-galerije/

 

 

 

 

 

 

Речи у боји
Ана Продановић 
 

Студентски културни центар, Београд

Петак, 15. март 2019. у 19 h

Изложба »Речи у боји« представља докторски уметнички појекат из области писма настао на докторским студијама на Факултету примењених уметности у Београду. Приказује фамилију хроматских типографских писама која садржи неколико тежина и варијација писма у ћирилици и латиници. Рад има теоријску основу у филозофији Лудвига Витгенштајна, чији текстови чине садржај појединачних плаката. Изложени плакати показаће како хроматско писмо одражава Витгенштајнове ставове и на њих се надовезује, чиме ће бити истакнуте могућности овог писма да се употреби као визуелна надоградња литерарног садржаја.

Витгенштајнова истраживања ослањају се на природу језика, а типографија, између осталог, представља визуелну форму језика. Витгенштајн је испитивао у којој мери ограничења језика утичу на домете мишљења и закључивања. Питања која се могу довести у везу са језиком, а тиме и писмом и типографијом, тичу се превођења чулног опажања, посредством мишљења, у вербални исказ, и релевантности тог исказа. Идеја је да се употребом хроматског писма посредством његових ликовних квалитета и апстрактних вредности боје може суптилније пренети стање духа, односно да писани искази на тај начин могу изразити и оно што језик не може.

Изложба се састоји од штампаних плаката који приказују различите варијанте писма, од којих се сваки надовезује на поједину Витгенштајнову мисао. Коришћени су немачки и српски језик, први за приказ латинице, други за приказ ћирилице. Целину заокружује рад монументалних димензија који приказује реч ERFAHRUNG (искуство, доживљај) употребом великих, раскошно обојених слова, чија се боја дуж рада постепено мења. Поред тога, ту су и оригиналне скице коришћене за израду фамилије хроматских типографских писама.

Ана Продановић (Чачак, 1991), завршила је основне и мастер студије на Факултету примењених уметности у Београду, смер графика и књига. Тренутно је на трећој години докторских студија на истом факултету. Ради као асистент на Рачунарском факултету, на смеру рачунарски дизајн. Од 2015. до 2018. године била је сарадник у настави на предмету писмо на Факултету примењених уметности у Београду. Објавила је две фамилије фонтова на иностраном тржишту. Фамилија фонтова »Обла« вишеструко је награђиван рад у земљи и у иностранству, а презентован је и у публикацији »Yearbook of Type« издавача Slanted (2018).

 

 

 

 

 

 

 

Просторне варијације
Марија Лабудовић Пантелић   

Изложба дигиталних принтова
19. март - 01. април 2019.

Клуб »Трибина младих«, Културног центра Новог Сада

Серија дигиталних принтова настаје као део уметничко истраживачког пројекта у оквиру рада на докторским студијама из уметности, на Факултету примењених уметности у Београду.