SRB

ENG

Студија у медију цртежа
Драго Јечменица

Изложба цртежа већих димензија насталих на предмету Цртање у периоду од 2014. до 2016. године на Одсеку примењено вајарство ФПУ у Београду

Аутор изложбе Милица Црнобрња Вукадиновић, доцент Уже уметничке области Цртање и сликање

Срећна галерија
Студентски културни центар
Београд, Краља Милана 48 (улаз из Ресавске)

Отварање: среда 24. мај 2017. у 19 ч.
изложба је отворена до 30. маја 2017.
Радно време: пон-пет 11-18 ч, суб 11-15 ч.

...........................................................

Студија у медију цртежа: Драго Јечменица

Зашто анализа...

Неговање студиозног цртежа на уметничким факултетима и даље има своје оправдање и значајну улогу у образовању будућих уметника. Аналитичност је један од првих корака који утемељује пут ка развијању креативно испољених потенцијала студената, а потом и у одржавању преданог односа у сваком будућем самосталном уметничком раду.

Цртање студије подразумева непосредну опсервацију и пажљиво посматрање амбијенталне поставке, изискујући свакако и велику освешће-ност онога што се у задатку тражи и очекује. Анализирају се карактери људских фигура и разних елемената у простору кроз пропорције, међусобне односе, перспективу, студију све-тлости и валера, чиме се тежи остваривању композиције као целовитог визуелног утиска. Однос према виђеном и доживљај који би требало да буде ишчитан у студији се не занемарује. Истраживање линијом на папиру као елемента студије је веома важно и за студента и за наставника. Оно подразумева анализирање изр жајних могућности у медију цртежа као вид најкомплекснијих подухавта. Наставник има одговорност да препозна особеност цртачког сензибилитета у ликовном изражавању сваког студента и да настоји да га подржи и упути кроз индивидуалне коректуре и заједничку анализу ка унапређењу. Дакле, осим самосталне анализе на коју је упућен студент кроз посматрање и цртање, разговори и тумачења оствареног су још један вид оспособљавања студента да приступ свог ликовног изражавања као самостална стваралачка индивидуа освести и даље развија. То је пут ка изградњи критичког и естетског мишљења у овој основној ликовној вештини, што је корисно и за све остале уметничке праксе.

Обједињена искуства у медију цртежа студије, уз програмско неговање и цртежа мањих димензија у класичним, комбинованим и инвентивним техникама, оспособљавају студенте да креативно примене стечена знања и у другим уметничким предметима академских студија. Усвојена искуства касније се инкорпорирају и у саме уметничке професије, али стваралац потом као самостални уметник све се ређе може препуштати истраживању самог цртежа на исти овај начин. Зато посвећено време анализирања у току студија можемо сматрати јединственим и драгоценим.

Зашто је издвојена ова студентска изложба...

Осим на годишњим студентским смотрама у просторијама факултета, ретко се указује прилика да у излагачком контексту буду приказане вежбе које студенти изводе непосредном опсервацијом сагледаваних односа људских фигура и разних елемената у атељеу. Као пример таквих истраживања издвојене су студије Драга Јечменице, израђене угљеном на натрон папиру. Врло брзо је уочена Драгова посвећеност и савесност у раду на предмету Цртања, његова изузетна перцепција сагледаваних пропорција, осећање простора и особен аналитични приступ приказивања сагледаваних амбијенталних поставки у складу са постављеним задацима. Као и код осталих студената, индивидуални израз је препознат и подржан. Tачност и прецизност преношења онога што се визуелно проучава није угрозилo експресивност која је код Јечменице вешто и контролисано садржана у целини студије. Импулсивни потези не постоје, већ јасно и пажљиво исцртаване форме, са нарочитим односом према људској фигури и на крају, јединственој анализи карактера и израза лица. Драго Јечменица ликовно веома вешто остварује један убедљиви и снажно доживљени реализам и тиме даје суштинске моменте посматраног.

Милица Црнобрња Вукадиновић, предметни наставник

...........................................................

Драго Јечменица је студент III године Одсека примењено вајарство ФПУ. За свој рад и изузетне резултате награђен је ”Наградом за студију из предмета Цртање” Уже уметничке области Цртање и сликање за школску 2105/2016. годину основних академских студија свих студијских програма и модула Факултета примењених уметности Универзитета уметности у Београду. Тренутно је студент III године на истом факултету.