SRB

ENG

Конкурси

 

Конкурс - 6. Тријенале таписерије

Попуњену пријаву послати најкасније до 20. јула 2017.

Установа за израду таписерија Атеље 61 позива вас да учествујете на 6. Тријеналу таписерије. Изложба ће се одржати у септембру 2017. године у Новом Саду, у Галерији Матице српске. Право учешћа имају уметници који се проблемски баве таписеријом и уметношћу текстила као ликовним изразом.

Услови за учествовање прецизирани су пропозицијама које је дефинисао Уметнички савет Атељеа 61.

 • Атеље 61 ће оформити стручни међународни жири који ће доделити две новчане награде 6. тријенала таписерије.
 • Атеље 61 обезбеђује изложбени простор, техничко особље и основне реквизите за поставку изложбе.
 • Атеље 61 ће за потребе изложбе израдити каталог и пропагандни материјал, који ће добити сви учесници изложбе.
 • Сви експонати за време трајања изложбе биће осигурани и обезбеђени од нестанка и било каквог оштећења.

Пропозиције:

 • Учесници конкуришу са 1 (једном) до 3 (три) таписерије.
 • Могуће је да сва три рада буду изложена, уколико тако одлучи жири.
 • Предложене таписерије морају бити изведене у периоду од 2015. до 2017. године.
 • Димензије таписерије морају бити највише до 300 x 300 x 150 цм.
 • Таписерија може бити изведена техникама ручног ткања, слободног ручног преплитања или слободним текстилним техникама.
 • Попуњену пријаву послати најкасније до 20. јула 2017. године.
 • Уз пријаву послати фотографије радова и фотографије детаља у електронских форми (JPEG; резолуција 300 dpi; димензије ≈ 20 x 20 цм, до 2 mb величине). Уколико се ради о просторној таписерији/објекту, молимо да пошаљете фотографију рада снимњеног из више углова.

Пријаве се подносе:

 • на on-line формуларима на Интернет страници Атељеа 61 (www.atelje61.org.rs)
 • електронском поштом ( triennial@atelje61.org.rs)
 • формуларе можете преузети са adrese www.atelje61.org.rs/Trijenale.html
 • Селекцију радова вршиће Уметнички савет Атељеа 61, а уметници чији су радови изабрани биће о томе обавештени до 1. августа 2017. године.
 • Радове које је одабрао жири лично донети или послати на адресу Атељеа 61 најкасније до 31. августа 2017. године.
 • Транспорт радова и трошкове царињења у оба правца сносе сами уметници.
 • Сви радови морају бити осигурани од оштећења, крађе и губитка у транспорту.
 • Молимо уметнике да приликом паковања радова воде рачуна да се амбалажа може поново користити.
 • Радови одабрани за изложбу морају бити припремљени за излагање. Учесници имају обавезу да уз рад пошаљу додатну опрему, уколико је она саставни део таписерије (специфични реквизити, осветљење, software, driver...).

Особе за контакт: Горанка Вукадиновић, Филип Долинај на e-mail triennial@atelje61.org.rs или телефон +381 21 64 31 519.

 

 

Отворени позив 2017

Отворен је позив за суфинансирање пројеката у области културе и уметности Министарства за културу и информисање.

»Отворени позив 2017« траје од  25.  марта до 1. септембра 2017. године.

Више информација можете пронаћи на линку:

http://www.kultura.gov.rs/cyr/konkursi/otvoreni-poziv-2017--za-sufinansiranje-projekata-u-oblasti-kulture-i-umetnosti--koji-su-podrzani-kroz-medjunarodne-fondove-

 

 

 

Мобилност 2017

Министарство културе и информисања РС објавило је Позив за суфинансирање мобилности уметника и професионалаца у области културе и уметности у 2017. години – Мобилност 2017.

Позив је отворен за финансирање индивидуалних (до 50.000,00 динара) и групних (до 200.000,00 динара) путних трошкова. Подржавају се позиви из области билатералне и мултилатералне културне сарадње за учешће на фестивалима, семинарима, радионицама, смотрама, скуповима, конференцијама, студијски и резиденцијални боравци и сл.

Више информација можете пронаћи на линку:
http://www.kultura.gov.rs/cyr/konkursi/poziv-za-sufinansiranje-mobilnosti-umetnika-i-profesionalaca-u-oblasti-kulture-i-umetnosti-u-2017--godini

Позив је отворен до 1. октобра 2017. године.

 

 

Еуростудент – истраживање

Студирање у Србији - студентски статус, мобилност, запошљавање

Република Србија је по други пут узела учешће у међународном истраживању ЕУРОСТУДЕНТ које се бави прикупљањем индикатора социјалне димензије високог образовања. У претходном циклусу ЕУРОСТУДЕНТ истраживања Србија се прикључила ЕУРОСТУДЕНТ мрежи коју су чиниле 32 државе Европе. Тада смо по први пут добили упоредиве податке на националном нивоу о студентском стандарду, мобилности и интернационализацији високог образовања. ЕУРОСТУДЕНТ извештај из претходног циклуса можете погледати  на страници:
http://www.eurostudent.eu/download_files/documents/EVSynopsisofIndicators.pdf

У тренутном циклусу ЕУРОСТУДЕНТ истраживања имамо прилику да обезбедимо континуирано праћење индикатора социјалне димензије у европским оквирима. Истраживање спроводи Универзитет у Београду у сарадњи са Министарством просвете, науке и технолошког развоја. Резултати истраживања агрегирани на национапном нивоу биће доступни на ЕУРОСТУДЕНТ страници
http://database.eurostudent.eu/

Истраживање се спроводи анонимно што значи да не постоји могућност идентификовања појединачних студената и високошколских установа. Подаци ће бити доступни искључиво на националном нивоу и представљени на ЕУРОСТУДЕНТ страници. Више о самом истраживању можете погледати на адреси http://www.eurostudent.eu/

Упитник који студенти треба да попуне биће постављен на интернет. Како бисмо обезбедили квалитет података и неопходну заступљеност високошколских установа у Србији, молимо Вас да нам помогнете у процесу прикупљања података и да Ваша студентска служба (или друга надлежна служба), у сарадњи са тимом који спроводи пројекат, одмах проследи позив за попуњавање упитника студентима на мејл адресе, као и путем веб сервиса и електронских индекса. Пример упитника можете погледати на адреси: https://upitnik.rcub.bg.ac.rs/index.php/493649?lang=sr-Latn

Иако је учешће у истраживању на добровољној бази, због поузданости резултата веома је важно да се студенти заинтересују и мотивишу да упитник попуне.

15. Међународни салон стрипа

24 – 27. 09. 2015.
Срећна галерија, СКЦ Београд
Конкурс међународног салона стрипа 2017.
Рок за слање радова: до 15. августа 2017.

Адреса за слање радова:  
СКЦ, Срећна Галерија
САЛОН СТРИПА                                              
Краља Милана 48
11000 Београд, Србија

Пријава на конкурс

Пропозиције за учеснике:

 • Право учешћа имају аутори свих узраста.
 • Кандидат шаље рад на конкурс поштом (рад ће бити прихваћен и у случају да га кандидат лично донесе)
 • Рад треба да буде у доброј копији (или оригиналу), обима од 1 до 4 табле, А3 или А4 формата.
 • Рад може бити дело више аутора (цртач, сценариста, колориста), с тим да цртач не може поднети на конкурс више од једног рада.
 • Рад може бити претходно објављиван.
 • Тема, жанр и ауторски приступ нису задати конкурсом.
 • Не искључује се могућност прихватања рада са стрип тематиком у другим медијима (рељеф, скулптура, инсталација, објекат...)
 • Текст у стрипу може бити на српском или енглеском језику као и на језицима са бившег српскохрватског односно хрватскосрпског говорног подручја.
 • Уз рад је обавезно послати (на рачунару или читко, штампаним словима, попуњену) пријаву на конкурс међународног салона стрипа 2015. која се може преузети ОВДЕ или добити у СКЦ-у при предавању радова на конкурс. 
 • Сваку таблу рада на полеђини означити редним бројем (пример: 1/4, 2/4, 3/4, 4/4)
 • Радови ће бити жирирани за званичне награде, награде пријатеља Салона и изложбу најуспелијих радова.

(радови који пропагирају расну, верску, националну, личну, као и друге видове нетрпељивости; имају за циљ пропаганду делатности правних лица, организација, удружења и покрета; као и радови порнографске садржине, неће се узимати у разматрање)

 Награде: 

 • GRAND PRIX SALONA (укључује новчани износ од 1000 еура)
 • Награда за најбоље остварење у домену класичног стрип језика
 • Награда за најбоље остварење у домену алтернативног стрип језика
 • Награда за најбољи сценарио (идеју) 
 • Награда за најбољи  цртеж 
 • Специјална награда жирија за иновацију 

Такмичари до 15 година старости:

 • МЛАДИ ЛАВ (најбољи рад у категорији)
 • Специјална награда жирија за најбољу идеју
 • Специјална награда жирија за зрео и маштовит израз
 • Специјална награда жирија за најмлађег аутора 

Награде пријатеља Салона

Додатне информације:www.salonstripaskc.rs
http://www.facebook.com/comicsfest
e-mail: salonstripaskc@gmail.com
тел: 011/ 360 20 44

 

 

 

 

Конкурси Задужбине Андрејевић

43. конкурс за објављивање приређених докторских, магистарских, специјалистичких радова, и научних студија и 18. конкурс за објављивање приређених мастер радова.

Конкурси трају до 26. јуна 2017. године.

Конкурсни материјал може се добити у Задужбини или преузети на сајту http://zandrejevic.rs/konkursi/

Задужбина Андрејевић
11120 Београд, Држићева 11,
тел: 011/ 3862-430 и 2403-820
имејл: zandrejevic@gmail.com

Two Desperados

Gaming studio Two Desperados, који је развио игрицу Woka Woka коју игра преко 8 милиона људи, отворио је конкурс за Game artista. Позивамо студенте Факултета примењених уметности да конкуришу.

http://www.wokawokagame.com/jobs.php

 

Via Pontica

Национална Академија уметности у Софији и Удружење Via Pontica објављују конкурс за графичко решење плаката за десето издање Интернационалног фестивала уметности младих. Позив је отворен за студенте шест факултета међу којима је и ФПУ.

Званични позив и услови конкурса

Рок за пријаве је 5. јул 2017.

http://www.nha.bg

 

Српски језик, књижевност, уметност

XII међународни научни скуп
Српски језик, књижевност, уметност
Крагујевац, 27–28. 10. 2017.

Тема примењене и ликовне уметности
Уметност у простору
Подтеме:

 1. Уметност у протестантској реформацији и контрареформацији
 2. Иконоборство као епифеномен чистунства у уметности
 3. Протестантизам у архитектури
 4. Архитектура и простор
 5. Уметност и простор
 6. Архитектура и политика
 7. Архитектура у периоду од  1517. до 2017. године

Пропозиције

Пријаву са резимеом треба послати најкасније до 15. јула на електронску адресу:
irena.knezevic@kg.ac.rs

Учесници ће до краја јула бити обавештени о прихватању теме.

Време излагања је ограничено на 15 минута.
Реферати ће бити објављени у посебном Зборнику (штампа се следеће године).

Котизација за учешће на скупу износи 4 000 динара.

За све учеснике котизација обухвата трошкове штампања Зборника, коктел и промотивни материјал.

Учесници са територије Србије трошкове преноћишта и превоза сносе сами.
За учеснике ван територије Србије, поред наведеног, котизација обухвата и два преноћишта (ноћење са доручком). Трошкове превоза сносе учесници.

Особа за контакт: Ирена Кнежевић, Секретар организационог одбора, електронска адреса:
irena.knezevic@kg.ac.rs

Формулар за пријаву теме

Даровитост - препознавање и подршка

Међународна конференција

Нови Сад, 29. 09. 2017 – 1. 10. 2017.

Менса Србија организује прву Међународну конференцију "Даровитост - препознавање и подршка". Идеја нам је да се подигне свест у Србији о даровитим особама као важном ресурсу сваке нације, потребама даровитих, изазовима са којима се суочавају они који раде са даровитима, као и да се упознамо са примерима добре праксе из целе Европе и света у раду са надаренима. Циљ нам је да се створи место за размену идеја, информација и искустава у питањима подизање даровите деце и питањима подршке даровитима.

Пријаве се примају путем пријавне форме до 30. јуна 2017.

https://www.mensa.rs

Стипендије компаније Ивковић

Компанија Ивковић д.о.о из Београда
специјализована за производњу високо квалитетне плетене женске одеће расписује конкурс за стипендирање студената
Универзитета уметности у Београду, Факултет примењењих уметности, студијски програм  Дизајн, модул Текстил и студијски програм Примењена уметност, модули Савремено одевање и Сценски костим

Конкурс се односи на:

 1. студенте треће године основних академских студија, уписаних школске 2016/2017. године, који ће школске 2017/2018. уписати четврту годину
 2. студенте који ће уписати мастер академске студије школске 2017/2018. године

Износ стипендије је 10.000,00 РСД месечно нето.

Студенти ће бити изабрани на основу интервјуа и препоруке високошколске установе.

Обавеза стипендиста је да након завршетка школовања обаве стручно усавршавање-праксу у трајању од три месеца у дизајн центру компаније Ивковић д.о.о. у Болечу, Београд.

Стручно усавршавање се мора завршити у периоду од 12 месеци од завршетка последњнег испитног рока у школској години за коју је студент стипендиран.

Стручно усавршавање се одржава у три термина: 
01.10.-31.12. 2017.
15.03.-15.06. 2018.
15.06.-15.09. 2018.

За време стручног усавршавања, студентима ће бити вршена исплата надокнаде у износу од 25.000,00 РСД месечно нето.
Са кандидатима ће за време обављања стручног усавршавања бити потписан Уговор о стручном усавршавању.

По завршетку стручног усавршавања, кандидати више немају никакву обавезу према Компанији.

У зависности о заинтересованости кандидата и компаније, могуће је да кандидатима буде понуђено запослење.

Студенти који завршавају основне и мастер академске студије школске 2016/2017. године, се могу пријавити само на стручно усавшавање, по горе неведеним условима али без права на дванестомесечно стипендирање.
За стипендију кандидати могу аплицирати на мејл milos.ivkovic@ivko.com, преко истог мејла могу добити и све друге ближе информеције.

Конкурс је отворен до 25. 09. 2017.године.

Додатне информације о компанији Ивковић д.о.о. и производном програму, можете погледати на www.ivko.com

(Пра)столица 2017

Отворен је нови конкурс индустријског дизајна (Пра)столица 2017.

Festival lesa/Festival of Wood позива све заинтересоване дизајнере, уметнике и студенте, старије од 18 година, да се пријаве на међународни конкурс индустријског дизајна (Пра)столица 2017.

ТЕМА 2017: регенерација.

»Већина замишља шуму као оазу мира и опуштања. Шуштање лишц́а, певање птица и опојни мирис шуме опушта и смирује. Питање је, ако пажљиво дизајниран комад природе у форми дрвета ствара осећај блискости и повезаности са природом?« (Проф др Јасна Хроватин- из пратећег текста конкурса Опуштање у хармонији са природом).

Рок: конкурс је отворен до 1. септембра 2017.

Награде: Три победнички предлози ћ́е бити реализирани у смислу израде предпродукцијског прототипа, који ће бити представљени за време фестивала.  Пето по реду издање Festivala lesa/Festival of Wood одржаће се од 5. до 10. октобра у Кочевју, Словенија. Током шест дана, публици ће се представити атрактиван програм радионица, стручни скуп науке и технологије прераде дрвета, дизајн догађаја, свечаног отварања фестивала и подела награда конкурса.

Више информација:
Festival of Wood
https://www.facebook.com/Festival.lesa/