SRB

ENG

Конкурси

 

Конкурс за доделу стипендије ЛЕТ

Поводом обележавања 500 година од смрти Леонарда да Винчија, Атеље Игор Тодоровић, Италијански Институт за културу у Београду, Комора италијанско-српских привредника и Академија дел Лусо организују национални конкурс за доделу стипендије у области моде за младе таленте. Циљ ове иницијативе јесте промовисање креативности и иновативности младих талената у Србији полазећи од лета као метафоре слободе и угледајући се на слободну и оригиналну мисао великог ренесансног генија Леонарда да Винчија који је померао границе знања.

Победник конкурса ће добити прилику да похађа напредни курс из области моде у организацији Академије дел Лусо, италијанске школе за моду и дизајн која има представништво и у Београду. Сви остали учесници конкурса моћи ће да похађају семинар који ће држати представници домаће и италијанске модне индустрије, међу којима је и реномирани Атеље Игор Тодоровић.

Рок за пријаву: 19. април 2019.

Више информација

Kонкурс за визуелни идентитет Via Pontica 2019

Удружење »Via Pontica« расписују Kонкурс за визуелни идентитет 12. Међународног фестивала младих у уметности »Via Pontica« 2019, Балчик

Рок: 30. јун 2019. године / 23:59
Радови се шаљу на следећу адресу: viaponticafest@gmail.com

Награда: 10 дана гостовања за двоје у Архитектонском комплексу “Дворац” Балчик,  током 12. издања фестивала »Via Pontica« (покривени путни трошкови, храна 2 оброка дневно, смештај у апартману) од 10. до 19. септембра 2019 год.

Услови учешћа: Концепт треба да одсликава идеју фестивала, који омогућава излагање младих уметника који студирају уметност на некој од академија, слично птићима у гнезду (Виа Понтика је друга највећа миграциона рута птица које се легу у сјевероисточној Европи и лете јужно до Африке зими.); идеја за креативну атмосферу коју чине ликовни уметници, музичари, глумци, фотографи, дизаjнери, филмски ствараоци, који ће представити своја професионална истраживања и испунити град Балчик на Црном мору изложбама, ставаралачким радионицама, концертима, представама и пројекцијама филмова.

Проjекат треба да садржи:
1. Тражени текст:
12th INTERNATIONAL YOUTH ARTS FESTIVAL "VIA PONTICA" Balchik 9-19 September 2019
2. лого фестивала (уприлогу) и простор за друге логотипе спонзора и институција и имплементацију промоције
3. могућност интегрисања програма фестивала и других текстова (видите примере)

Сваки кандидат шаље Приказ рада, проjекат и предлозима за примену проjекта на остале формате. Приказ мора имати следеће параметре: JPG, RGB, 72 dpi, а сам пројекат се шаље у једном од формата .pdf, .ai или .eps – са одговарајућом резолуцијом за штампање (минимум 150 дпи, 100 × 70 цм, текстови и логотипи у облику вектора). Пројекат мора бити праћен предлозима за примену на плакат, билборд, програм и брошуру.

Право учешћа имају сви редовни студенти уметности и дизајна са академија и факултета за уметност и дизајн из свих европских земаља.

Учесници шаљу фајлове са решењима на следећу адресу:
viaponticafest@gmail.com
са насловом: FOR COMPETITION 2019 најкасније до 23:59 30. јуна 2019 год. Након жирирања провериће се статус рангираних студената преко међународних канцеларија академија и факултета.

Жири ће бити састављен од професора графичког дизаjна и представника удружења »Via Pontica«.

Резултати ће бити објављени до 5. јула 2019. године на феjсбук страници фестивала.

За питања у вези конкурса пошаљите нам поруку преко Месинџера www.facebook.com/ViaPonticaFest

О ранијим активностима удружења »Via Pontica«:
issuu.com/viapontica
Фотографиje са ретроспективнеизложбепроjеката са конкурса за визуалниидентитетфестивала

SmartArt

Прва међународна конференција Факултетa примењених уметности у Београду
SmartArt – уметност и наука у примени „Од инспирације до интеракције

Београд, 28-30. 11. 2019.

Рок за слање проширеног апстракта:
1. јун 2019.

Основна сврха конференције је успостављање међународног форума за размену мишљења и искустава насталих као резултат међусобног повезивања и размене утицаја између примењених уметности и науке.

Овогодишња тема конференције Од инспирације до интеракције” заснива се на интердисциплинарном и трансдисциплинарном повезивању примењених уметности са друштвено-хуманистичким, техничко-технолошким, као и другим наукама које имају улогу у њеном развоју. Конференција се фокусира на све аспекте узајамне инспирације и интеракције између науке и области примењених уметности: Анимације, Вајарства, Дизајна ентеријера и намештаја, Графике, Графичког дизајна, Илустрације, Индустријског дизајна, Керамике, Костимографије, Савременог одевања, Сликарства, Сценографије, Текстила, Фотографије и других, као и на сарадњу науке и уметности у области Конзервације и рестаурације.

Позивамо научнике, као и уметнике и стручњаке из наведених области да дају свој допринос конференцији.

Позив за учешће

http://smartart-conference.rs/

 

Балкан Арт Форум 2019

VII Национални научни скуп са међународним учешћем Балкан Арт Форум 2019 (БАРТФ 2019)

Ниш, 04. и 05. октобар 2019. године

http://www.artf.ni.ac.rs/lat/balkan-art-forum/

Факултет уметности Универзитета у Нишу, са Огранком САНУ у Нишу, организује седми национални научни скуп са међународним учешћем са темом Уметност и култура данас: метафора, перцепција и симболизам. Организатори позивају заинтересоване да пријаве саопштења и активно учествују у раду научног скупа.
Овогодишњи проблемски оквир научног скупа чине три тематске целине: метафора, перцепција, симболизам.  Програмски одбор научног скупа БАРТФ 2019 ће сматрати прикладним оне пријаве у којима се најављује проблемско прожимање појмова метафоре, перцепције и симболизма: традиција, савременост, канон, креативност, уметност, пренос сазнања, сублиминална значења, савремени медији, критика, образовање, као и изоловано испитивање појма метафоре, појма перцепције или проблема симболизма и њихово узајамно повезивање.

Тематски оквири:

Метафора: метафора и културна разноврсност; дискурзивна, когнитивна и комуникативна својства метафоре; метафора у виртуелном свету; социолошки значај метафоре; културолошки, поетички и реторички значај метафоре; метафора у функцији едукације; хеуристичко функционисање метафоре као средства открића; метафора као средство комуникације;
Перцепција: перцепција – манифестација схватања; перцепција – везе науке и уметности; препознавање и знање; комуникативне форме и препознавање; перцепција и едукација;
Симболизам: симболи – традиција; симболи новог доба; симболи – апстрактно и конкретно; философско, психолошко, естетско тумачење симбола; социолошки значај симбола; визуелни симболи; комуникативна својства симбола; симболи –концептуализација уметности.

Области за пријављивање саопштења:
Науке о уметностима,
Култура,
Уметност,
Медији,
Социологија,
Педагогија,
Психологија,
Библиотекарство.

ОБЛИЦИ УЧЕШЋА У РАДУ СКУПА:

Усмене презентације
Видео презентације
Постер сесије

ВРЕМЕ ИЗЛАГАЊА САОПШТЕЊА: 15 минута

РАДНИ ЈЕЗИЦИ СКУПА: српски језик, енглески језик, словенски језици.

РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ТЕМЕ САОПШТЕЊА СА АПСТРАКТОМ
(на језику саопштења и на енглеском језику, до 150 речи и до 5 кључних речи): 01. 06. 2019, на електронску адресу bartf@artf.ni.ac.rs

У Пријавном формулару обавезно навести област и тематски оквир за који се пријављујете.
Образац за апстракт и инструкције за плаћање можете преузети нa сajту Фaкултeтa умeтнoсти.

РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ОБАВЕШТЕЊА О ПРИХВАТАЊУ АПСТРАКТА: 20.06.2019.

ИЗНОС КОТИЗАЦИЈЕ: 5.000,00 динара или 40 евра за учеснике из иностранства, по средњем курсу Народне банке Србије на дан уплате. Приликом девизног плаћања котизације трошкови провизије банака падају на терет уплатиоца.
Уплатом котизације учесници скупа обезбеђују: књигу апстраката, уверење о учешћу на скупу и зборник рецензираних радова са научног скупа.

РОК ЗА УПЛАТУ КОТИЗАЦИЈЕ: 24.09.2019.

РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ КОНАЧНЕ ВЕРЗИЈЕ РАДА: 01.03.2020.

За све потребне информације можете се обратити организаторима скупа на мејл адресу: bartf@artf.ni.ac.rs

 

Сува игла 2019

Оснивач и организатор XIV графичког бијенала – Сува игла 2019 је Градска галерија из Ужица.

На XIV графичком бијеналу биће приказана дела настала између два бијенала. За излагање ће бити узета у обзир искључиво дела израђена у техници суве игле са ограничењем формата папира до 80 × 112 цм. Дела за излагање морају бити изведена на високом професионалном нивоу.

Аутор може да пријави до 2 (два) дела

Пријаве и графике са приложеним излагачким купонима се шаљу без паспартуа и рама, ради излагања под стаклима.

Радови се достављају поштом или лично у Градској галерији у Ужицу.

Рок за приспеће поштанских пошиљки у Градску галерију је  10. мај 2019. године.

https://www.drypoint.org/prop.htm

Конкурс за оригиналну сликовницу

Поводом тридесет година од оснивања Издавачка кућа „Креативни центар“ расписује конкурс за оригиналну сликовницу за децу узраста од 3 године до 7 година. Аутори сликовнице морају бити држављани Републике Србије и у тренутку затварања конкурса (1. 9. 2019) морају имати мање од 30 година.

Аутори треба да доставе: оригинални текст и илустрације за сликовницу обима 32 стране, формата 205 × 260 цм.

Техника је слободна.

Тема је слободна.

Сликовница може бити дело једног аутора или тима аутора.

Текст сликовнице треба да буде написан на српском језику или на неком од језика националних мањина, уз обавезан превод на српски језик.

Крајњи рок за слање материјала је 1. 9. 2019. године. Рукописи послати након овог рока неће се разматрати.

Жири сачињен од угледних уметника и представника „Креативног центра“ изабраће најбољи рад, који ће бити проглашен 1. 10. 2019, а победничка сликовница биће објављена и представљена јавности у децембру 2019.

Најбољи рад биће новчано награђен сумом од 1500 евра у динарској противвредности, у нето износу.

Одштампане радове слати поштом на адресу:
Креативни центар, Градиштанска 8, 11120 Београд, са назнаком „Конкурс за сликовницу“.

Уз рад обавезно послати и краћи текстуални опис пројекта.

Рад се потписује шифром. У коверту убацити и једну затворену коверту на којој је написана шифра а у којој се налазе име, презиме, адреса и телефон аутора пројекта.

https://kreativnicentar.rs/

Универзитет уметности у Брауншвајгу, Немачка

Отворени позив за мобилност студената у јесењем семестру 2019/2020. године.

Рок за пријављивање студената:
среда 8. мај 2019.

Информације о конкурсу

Универзитет примењених наука у Билефелду, Немачка

Отворени позив за мобилност студената у јесењем семестру 2019/2020. године.

Рок за пријављивање студената:
среда 17. април 2019.

Информације о конкурсу

Јан Матејко академија ликовних уметности у Кракову, Пољска

Отворени позив за мобилност студената у јесењем семестру 2019/2020. године.

Рок за пријављивање студената:
петак 10. мај 2019.

Информације о конкурсу

Универзитет у Љубљани, Словенија

Отворени позив за мобилност студената у јесењем семестру 2019/2020. године.

Рок за пријављивање студената:
среда 17. април 2019.

Информације о конкурсу

Универзитет примењених уметности у Бечу

Отворени позив за мобилност студената у јесењем семестру 2019/2020. године.

Рок за пријављивање студената:
понедељак 8. октобар 2018.

Информације о конкурсу

Black Box

Миксер Фестивал и Факултет примењених уметности (ФПУ) у Београду позивају ауторе да учествују на конкурсу за уметничке радове Black Box – »Мртва природа« који ће бити представљени у оквиру предстојећег Миксер фестивала, од 24. до 26. маја 2019. године, на доњем Дорћолу, у Музеју науке и технике и околини.

Конкурс траје до 20. априла

Више информација

 

Летња уметничка школа Art Quake

Универзитет уметности у Београду позива студенте да се пријаве на конкурс за учешће на радионицама Летње уметничке школе у Котору, Црна Гора

07-14. јул 2019.

Овогодишња Летња уметничка школа ArtQuake инспирисана је драгоценим културним наслеђем града Котора, у коме су се вековима сусретале и прожимале културе Истока и Запада, обликујући га као место изузетне лепоте, аутохтоног и непоновљивог културног и уметничког наслеђа. Град Котор и његово подручје су 1979. године проглашени за природно и културно-историјско добро и уврштени на Листу светске природне и културне баштине УНЕСКО. Исте 1979, Котор је страдао у  снажном земљотресу. Иако су временом оштећења санирана и споменицима културе враћен пређашњи изглед, разарање изазвано земљотресом остало је уткано у колективно сећање града. Попут уметничке експедиције, Летња школа ће у овом јединственом резервату природног и уметничког блага проналазити и мапирати нове креативне подстицаје. Користећи савремени уметнички језик, студенти ће, кроз индивидуални и интердисциплинарни рад, моћи да испоље и свој лични уметнички сензибилитет и преточе га у савремени концепт. Насупрот разорним и рушилачким силама земљотреса, овај пројекат настоји да подстакне и афирмише уметничке и стваралачке потресе. ArtQuake је, дакле, феномен који се догађа унутар самог уметничког бића, потрес унутрашњих органа као реакција на спољашњи надражај, тектонско подрхтавање тела у тренутку кад се нађе пред призором несвакидашње лепоте.

Време и место одржавања
Од 7. до 14. јула 2019. године у Котору, Црна Гора

Рок за пријављивање
12. мај 2019. године

Документа за пријављивање

 • попуњен пријавни формулар, који садржи мотивационо писмо и биографију студента
 • додатни материјал: за радионице визуелних уметности и фотографије портфолио (5 до 7 одабраних радова у PDF формату); за радионицу џез музике 1 аудио снимак; за драмску радионицу уметничку биографију у слободној форми

Радионице

 1. Интердисциплинарна радионица визуелних уметности
  Трг од жеље – читање, замишљање и извођење града
 2. Драмска радионица
  Ритуали новог доба
 3. Радионица фотографије
  Студентски културни епицентар
 4. Музичка радионица
  Џез Mardi Gras

Партиципација студента за учешће на Летњој уметничкој школи износи 12.000 динара. Остале трошкове – активности радионица, смештај и исхрану учесника (пун пансион за седам дана) – обезбеђује реализатор Летње уметничке школе.

Контакт и информације
Детаљне информације о конкурсу доступне су на вебсајту Универзитета уметности. У прилогу вам прослеђујемо програм и пријавни формулар.

http://www.arts.bg.ac.rs/letnja-umetnicka-skola-2019/

За додатне информације можете нам се обратити мејлом lus@arts.bg.ac.rs.

Француско-српски програм
»Павле Савић«

Истраживање и билатерална научна сарадња
Француско-српски програм »Павле Савић« 2020-2021.

Радите као истраживач у Француској или у Србији и желите да развијете сарадњу између ваших научних тимова? Конкуришите за заједнички пројекат у оквиру програма »Павле Савић, партнерства Хуберт Цуриен«!

Више од 130 истраживачких пројеката добило је подршку и користило ову финансијску помоћ од 2003. године.

Циљ овог двогодишњег програма је да у обе земље развије научну и техничку сарадњу на високом нивоу са посебним нагласком на успостављање нових партнерстава као и укључивање младих истраживача у пројекте. Носилац овог програма у Србији је Министарство просвете, науке и технолошког развоја, док га у Француској спроводе Министарство за Европу И спољне послове И Министарство високог образовања, истраживања и иновација, у сарадњи са Француским институтом у Србији.

Све научне области, рачунајући и хуманистичке и друштвене науке обухваћене су овим овим програмом. Финансирање се искључиво односи на покривање трошкова везаних за мобилност истраживача ангажованих на заједничком пројекту.
Овај програм од свог почетка игра важну улогу у развијању научних партенрстава на вишем нивоу, нарочито у оквиру пројеката које финансира Европска унија. Исто тако, омогућава едукацију мадих стручњака и објављивање заједничких публикација.

Крајњи рок за подношење кандидатура: 3. јун 2019. 

Објављивање резултата: децембар 2019. 
Почетак пројеката: јануар 2020. 
Крај пројеката: децембар 2021.

Контакт у Француском институту: vesna.adamovic@institutfrancais.rs

Апликација за конкурисање доступна на сајтовима:

За екипе из Француске: https://www.campusfrance.org/fr/savic

За екипе из Србије: http://www.mpn.gov.rs/medjunarodna-naucna-saradnja/bilateralna-saradnja-sa-francuskom/

Креативно менторство

Конкурс за јубиларни пети циклус програма „Креативно менторство” 9 – 26. април 2019.
Креативно менторство” афирмише менторство као алат личног и професионалног развоја, јача капацитете сектора културе и пружа подршку перспективним професионалцима заинтересованим за усавршавање, умрежавање и размену знања и искуства.

У оквиру промоције конкурса биће одржане презентација у Београду: среда 17. април од 19 h „Нова Искра”, (Гаврила Принципа 43)

Више информација

Естонска академија уметности

Отворени позив за мобилност студената у јесењем семестру 2019/2020. године.

Рок за пријављивање студената:
уторак, 23. април 2019.

Информације о конкурсу

Портрет доброчинства

Са великим задовољством позивамо све заинтересоване активне студенте уметничких факултета који желе да својим ликовним талентом допринесу хуманитарним активностима, а у исто време имају могућност да се представе еминентној пословној јавности Србије на специјално организованој изложби.

Од заинтересованих учесника на конкурсу очекују се да пошаљу своје контакт податке (име, презиме; назив факултета; контакт телефон/мејл) као и минимум 5 досадашњих радова у електронском формату на: dobrocinstvo@manpowergroup.rs

Радови учесника могу бити усмерени на следеће области из домена визуелних уметности:

 • ЦРТЕЖ
 • СЛИКА
 • ГРАФИЧКИ ДИЗАЈН

Конкурс је отворен до 05. 05. 2019. године, док ће након тога финалистима бити комунициране теме које ће у свом фокусу имати одређену компанију која послује на територији Србије.

Финалисти конкурса постају део хуманитарног пројекта „Портрет доброчинства“, где ће поред награде и подршке коју обезбеђује компанија ManpowerGroup, имати могућност да своје радове на унапред задату тему везану за пословну јавност Србије презентују на специјално организованој изложби. Компаније, учеснице хуманитарног пројекта, ће извршити откуп уметничких радова по систему унапред дефинисаних новчаних донација усмерене на одређену хуманитарну организацију. Финалистима ће бити обезбеђене неопходне информације о компанијама које су теме ове изложбе, док задржавају апсолутно право уметничке слободе креирања свог дела кроз призму доброчинства.

На овај начин желимо да повежемо младе таленте, пословну јавност и хуманитарне организације, како бисмо се сви заједно окупили око једног циља – доброчинства.

За додатна питања и информације можете нас контактирати на: dobrocinstvo@manpowergroup.rs

Награда »Димитрије Башичевић Мангелос«

КОНКУРС за награду »Димитрије Башичевић Мангелос« за 2019. годину

Више информација:
http://www.mangelosnagrada.org.rs/sr/index.php
 
Конкурс је отворен од 15. марта до 5. маја 2018. године.

Пријављивање:
http://www.mangelosnagrada.org.rs/sr/prijava2019.php