SRB

ENG

Материјали

 

Енглески језик
Енглески језик 1:
Mona Lisa – The Text [pdf, 588 kb]
Mona Lisa – Reading Comprehension, Questions [pdf, 17 kb]
The Disrobing of Christ – The Text [pdf, 30 kb]
The Disrobing of Christ – Reading Comprehension – Questions [pdf, 16 kb]
Gallery Post-Visit Discussion [pdf, 4 kb]
Sculpture Terms [pdf, 121 kb]
Design vocabulary [pdf, 83 kb]
Rembrandt – Portrait of an Elderly Woman [pdf, 288 kb]
Faculty of Applied Arts – Key Terms – Academic, Professional [doc, 58 kb]
Make Art Questions [pdf, 6 kb]

Енглески језик 2:
Artistic Photography – The Text [pdf, 53 kb]
Artistic Photography – Reading Comprehension – Questions [pdf, 17 kb]
Gutenberg – Reading Comprehension – Text+Questions [pdf, 138 kb]
Colour Terms [pdf, 616 kb]
Art Vocabulary Definitions [pdf, 68 kb]
The Art of Darkness [pdf, 514 kb]
Legends of Design Harley-Davidson [pdf, 392 kb]
EKPHRASIS [doc, 623 kb]


Маркетинг
Маркетинг 2, испитна питања [docx, 17 kb]
Маркетинг 1, мастер студије, семинарски рад [docx, 16 kb]
Испитна питања [docx, 22 kb]
Маркетинг 2, задатак за вежбу [docx, 19 kb]


Методика ликовног образовања и васпитања

Основне студије
План рада за школску 2016/2017. [pdf, 171 kb]

Прилози:
Програмски садржаји предмета Методика [pdf, 132 kb]
Испитна питања из Методике [pdf, 131 kb]
Семинарски теме [pdf, 128 kb]
Упутство за писање семинарског рада [pdf, 239 kb]
Критеријуми за оцену семинарског рада [pdf, 188 kb]

Методика и методичка пракса
Мастер студије
План рада - летњи семестар - методичка пракса 2017/2018. [pdf, 228 kb]

Прилози:
Упутство за реализацију методичке праксе – зимски семестар [pdf, 285 kb]
Протокол за посматрање часа [pdf, 56 kb]
Образац за планирање часа [doc, 82 kb]
Распоред евалуација студента у летњем семестру 2017/2018. [pdf, 133 kb]
Структура евалуације методичке праксе [pdf, 48 kb]
Структура акционог плана унапређења школске културе [pdf, 137 kb]
Критеријуми за естетску анализу радова [pdf, 122 kb]
Упутство за израду завршног рада из Методике [pptx, 66 kb]

Е- приручници:
Електронски уџбеник Методичка пракса ликовних педагога

Резимеи предавања из Методике могу се наћи на следећем блогу: sanjafilipovicblog.wordpress.com


Историја уметности

Испитна питања
Историја уметности 19. века [pdf, 27 kb]
Историја уметности 20. века [pdf, 28 kb]

Литература
Историја уметности 19. и 20. века [pdf, 68 kb]
Историја уметности 1 и 2 [pdf, 45 kb]


Савремена архитектура и Историја уметности

Скенирани делови следећих књига су доступни у електронској форми
(из литературе за предмете Савремена архитектура и Историја уметности):


Писмо

Приручник [pdf, 34,5 mb]
(сабрани материјали за предмете Писмо 1 и Писмо 2)

Прва година
Основе калиграфије [pdf, 923 kb]
Историја писма [pdf, 1,63 mb]
Припрема трске [pdf, 1,79 mb]
Калиграфски алати [pdf, 1,18mb]

Друга година
Историја ћирилице [pdf, 690 kb]

Оцене


Пројектовање облика

Литература [pdf, 77 кb]