SRB

ENG

Материјали

 

Енглески језик
Енглески језик 1:
Mona Lisa – The Text [pdf, 588 kb]
Mona Lisa – Reading Comprehension, Questions [pdf, 17 kb]
The Disrobing of Christ – The Text [pdf, 30 kb]
The Disrobing of Christ – Reading Comprehension – Questions [pdf, 16 kb]

Енглески језик 2:
Artistic Photography – The Text [pdf, 53 kb]
Artistic Photography – Reading Comprehension – Questions [pdf, 17 kb]
Gutenberg – Reading Comprehension – Text+Questions [pdf, 138 kb]


Маркетинг
Маркетинг 2, испитна питања [docx, 17 kb]
Маркетинг 1, мастер студије, семинарски рад [docx, 16 kb]
Испитна питања [docx, 22 kb]
Маркетинг 2, задатак за вежбу [docx, 19 kb]


Методика ликовног образовања и васпитања

Основне студије
План рада за школску 2016/2017. [pdf, 171 kb]

Прилози:
Програмски садржаји предмета Методика [pdf, 132 kb]
Испитна питања из Методике [pdf, 131 kb]
Семинарски теме [pdf, 128 kb]
Упутство за писање семинарског рада [pdf, 239 kb]
Критеријуми за оцену семинарског рада [pdf, 188 kb]

Методика и методичка пракса
Мастер студије
План рада – методика и методичка пракса 2016/2017. [pdf, 246 kb]
Распоред студента по школама на методичкој пракси [pdf, 181 kb]

Прилози:
Упутство за реализацију методичке праксе [pdf, 285 kb]
Протокол за посматрање часа [pdf, 56 kb]
Образац за планирање часа [doc, 82 kb]
 Упутство за израду истраживачког пројекта [1,17 mb]
Структура евалуације методичке праксе [pdf, 48 kb]
Структура акционог плана унапређења школске праксе [pdf, 137 kb]
Пример извештаја истраживачког пројекта [pdf, 501 kb]

Е- приручници:
Упутство за писање плана часа, ауторизована скрипта,
С. Филиповић, ФЛУ, 2012.
[pdf, 5,2 mb]

Наставник као истраживач, Д. Станковић и др., Развионица, 2014. [pdf, 942 kb]
Електронски уџбеник Методичка пракса ликовних педагога


Историја уметности

Испитна питања
Историја уметности 19. века [pdf, 27 kb]
Историја уметности 20. века [pdf, 28 kb]

Литература
Историја уметности 19. и 20. века [pdf, 68 kb]
Историја уметности 1 и 2 [pdf, 45 kb]


Савремена архитектура и Историја уметности

Скенирани делови следећих књига су доступни у електронској форми
(из литературе за предмете Савремена архитектура и Историја уметности):


Писмо

Приручник [pdf, 34,5 mb]
(сабрани материјали за предмете Писмо 1 и Писмо 2)

Прва година
Основе калиграфије [pdf, 923 kb]
Историја писма [pdf, 1,63 mb]
Припрема трске [pdf, 1,79 mb]
Калиграфски алати [pdf, 1,18mb]

Друга година
Историја ћирилице [pdf, 690 kb]

Оцене


Пројектовање облика

Литература [pdf, 77 кb]