SRB

ENG

Награде

 

2018
2017
2016
2015
2014

У циљу подстицања интересовања, ангажовања и бољег успеха у току студија, развоја интересовања за уметност и креативности студената основних академских и мастер академских студија на Факултету примењених уметности у Београду, установљене су награде које се студентима додељују за постигнуте резултате у току студирања.

Награде Факултета примењених уметности

Награда »Стјепан Филеки«
додељује се за најбољи студентски рад из области Писмо,
студенту основних академских и студенту мастер академских студија,

Награда »Миодраг Вујачић Мирски«
додељује се за портрет највиших уметничких домета
студенту свих академских студија из области Примењено сликарство.

Награда »Момчило Мома Марковић«
додељује се за најбољи цртеж малог формата
студенту свих академских програма.

Награда »Крста Андрејевић«
додељује се за најбоље изведен рад из области Примењено сликарство, предмет Сликарске технике, студенту свих академских студија

Награда »Душан Ристић«
додељује се за најбољи реализовни рад из области Сценски костим,
студенту мастер академских студија.

Награда »Анђелка Слијепчевић«
додељује се за најбољи реализовани рад из области Савремено одевање, студенту основних академских студија.

Награда »Милица Бабић«
додељује се за најбоље реализовни рад на основним академским студијама
из области Сценски костим.

Награда »Небојша Митрић«
додељује се за најбоље остварење студента из области
Ситна пластике и медаљерство.

Награда »Радета Станковић«
додељује се за најбоље скулпторско остварење студента.

Награда »Миленко Шербан«
додељује се за остварене резултате у току студија
и најбољи студентски рад на свим студијским нивоима
из области Позоришна сценографија.

Награда »Вељко Деспотовић«
додељује се за остварене резултате у току студија
и најбољи студентски рад на свим студијским нивоима
из области Филмска сценографија.

Награда »Богољуб Боба Теофановић«
додељује се за најбољи студентски рад
на основним студијама Одсека индустријски дизајн.

Награда »Богдан Кршић«
додељује се за Графику књиге
на основним академским и мастер академским студијама.

Награда за студију из предмета Цртање
додељује се студенту на првој години академских студија свих програма,
за изузетне резултате у раду на студији на предметима Цртање А Б и В
уже уметничке области Цртање и сликање

Награда за студију из предмета Сликање 
додељује се студенту на другој години основних академских студија свих програма,
за изузетне резултате у раду на студији на предметима Сликање А, Б и В,
уже уметичке области Цртање и сликање.

Награда за опус цртежа малог формата
додељује се студенту на првој или другој години основних академских студија свих програма, за показану посвећеност и креативност у медију цртежа малог формата,
на предметима Цртање А, Б и В, и Сликање А, Б и В,
уже уметничке области Цртање и сликање.


Награде из фондова
које је Факултет примио на управљање

Фонд »Ива Врињанин«
додељује награду за најбоље остварење из области текстила

Фонд »Бета и Риста Вукановић«
додељује награду за најбоље остварење из области графике

Фонд »Михајло С. Петров« 
додељује награду за за најуспешнији студентски рад – графички лист
студента од прве до четврте године студија

Фонд »Милош Ћирић« 
додељује награду за најбољи рад из области графичких комуникација

Фонд »Иван Табаковић«
додељује награду за најбоље остварење из области керамике

Фонд »Бранко Шотра« 
додељује награду за најбољег студента током четворогодишњег студирања

Фонд »Александар Томашевић«
за најбољи годишњи успех на студијама треће и четврте године основних академских 
и мастер академских студија