SRB

ENG

Награде
Основне студије 2014/15
Мастер студије 2013/2014

Награде из Фондова

Награде из Фондова које је Факултет примио на управљање, за школску 2014/2015 годину које се додељују на отварању изложбе студената четврте године основних академских студија »Диплома 2015« 8. јула 2015. године и за за школску 2013/2014. годину које се додељују на отварању изложбе студената мастер академских студија 21. јула 2015. године, у Музеју примењених уметности у Београду:

Награда из Фонда »Ива Врињанин« за најбоље остварење из области текстила за школску 2014/2015. није додељена.

Награда из Фонда »Бета и Риста Вукановић« за најбоље остварење из области графике за школску 2014/2015. годину додељује се Ивани Ристић, студенту четврте године студијског програма Примењена уметност, модул Графика и књига, а за школску 2013/14. годину Милици Голубовић, студенту мастер академских студија, модул Графика и књига.

Награда из Фонда »Михајло С. Петров« за најуспешнији студентски рад – графички лист студента од прве до четврте године студија за школску 2014/2015. годину додељује се Владимиру Јевтићу, студенту четврте године студијског програма Примењена уметност, модул Графика и књига и за школску 2013/14. годину Војиславу Никчевићу, студенту мастер академских студија, модул Графика и књига

Награда из Фонда »Милош Ћирић« за најуспешнији студентски рад из области графичких комуникација, за школску 2014/2015. годину додељује се Дамјани Терзић, студенту мастер академских студија на студијском програму Дизајн, модул Графички дизајн.

Награда из Фонда »Иван Табаковић«, за најбоље остварење из области керамике, за школску 2014/2015 годину додељује се Софији Живковић, студенту четврте године основних студија студијског програма Примењена уметност, модул Керамика. Одсек нема предлог за доделу награде студентима мастер академских студија.

Награда из Фонда »Бранко Шотра« додељује се најбољем студенту током четворогодишњег мастер студирања. У школској 2013/14. години најбољи студент у току основних академских студија је Ана Продановић, просек оцена у току студија је 10,00. У школској 2013/14. години најбољи студент у току мастер академских  студија је Лука Тилингер просек оцена у току мастер ак.ст. је 10,00 (у току основних академских студија 9,85).

Награда из Фонда »Александар Томашевић« додељује се за најбољи годишњи успех на студијама треће и четврте године основних академских  и мастер академских студија, за 2013/14 годину. Најбољи годишњи успех у току треће године основних академских студија остварила је  студент Маријана Ракичевић студијски програм Примењена уметност модул Примењено сликарство. Просек оцена у току треће године студија је 10,00 , а укупан просек је 9,96. Најбољи годишњи успех у четвртој години основних академских студија остварила је Ана Продановић, просек оцена у четвртој години студија је 10,00 (укупна просечна оцена је 10,00). Најбољи угодишњи успех у току мастер академских студија остварио је Лука Тилингер, просек оцена на мастер студијама је 10,00 (просек оцена у току студија је 9,85)

Награде Факултета примењених уметности

Награде за школску 2014/2015 годину које се додељују на отварању изложбе студената четврте године основних академских студија »Диплома 2015« 8. јула 2015. године и за за школску 2013/2014. годину које се додељују на отварању изложбе студената мастер академских студија 21. јула 2015. године, у Музеју примењених уметности у Београду:

Награда »Богдан Кршић« која се додељује за Графику књиге на основним и мастер студијама додељује се за школску 2014/15. годину Јелени Јаћимовић, студенту четврте године студијског програма Примењена уметност, модул Графика и књига и за школску 2013/14. годину Марији Ђерановић, студенту мастер академских студија, Модул графика и књига.

Награда »Стјепан Филеки« за најбољи студентски рад из области Писмо додељује се за школску 2014/15. годину Јасмини Зорнић, студенту четврте годне модула Графички дизајн и и за школску 2013/14. годину Стевану Ивићу, студенту мастер академских студија, модул Графички дизајн.

Награда »Момчило Мома Марковић« која се додељује се за најбољи цртеж малог формата студенту свих академских програма, додељује се Ивани Ристић, студенту четврте године основних академских студија, студијског програма Примењена уметност, модул Графика и књига.

Награда »Миодраг Вујачић Мирски« која се додељује за портрет највиших уметничких домета студенту свих академских студија из области Примењено сликарство. Награда се додељује Маријани Ракичевић, студенту четврте године основних академских студија студијског програма Примењена уметност, модул Примењено сликарство.

Награда »Небојша Митрић« за најбоље остварење студента из области Ситна пластике и медаљерство, додељује се Душану Божићу, студенту треће године основних академских студија на студијском програму Примењена уметност, модул Примењено вајарство

Награда »Радета Станковић« за најбоље скулпторско остварење студента, додељује се Немањи Дабижљевићу, студенту четврте године основних академских студија на студијском Програму примењена уметност, модул  Примењено вајарство.

Награда »Крста Андрејевић« додељује се за најбоље изведен рад из области Примењено сликарство, предмет Сликарске технике, студенту свих академских студија. Награда се додељује Зорану Јеринићу, студенту треће године основних академских студија, студијског програма Примењено сликарство модул Примењено сликарство.

Награда »Милица Бабић« за најбоље реализовни рад на основним академским студијама из области Сценски костим додељује се Катарини Степановић, студенту четврте године основних академских студија студијски програм Примењена уметност, модул Сценски костим.

Награда »Анђелка Слијепчевић« за најбољи реализовани рад из области Савремено одевање студента основних академских студија, ове године неће бити додељена.

Награда »Душан Ристић« додељује се за најбољи реализовани рад из области Сценски костим, студенту мастер академских студија. Награда се додељује Ирини Сомборац, ретроактивно, као једном од најинвентивнијих студената и за изузетне резултате остварене у реализацији мастер рада. Студент је одбранила мастер рад 29. 11. 2013. године.

Награда »Миленко Шербан« за остварене резултате у току студија и најбољи студентски рад на свим студијским нивоима из области Позоришна сценографија, додељује се Јелени Бранковић, студенту основних академских студија, четврте године Модул сценографија.

Награда »Вељко Деспотовић« за остварене резултате у току студија и најбољи студентски рад на свим студијским нивоима из области Филмска сценографија ове године неће бити додељена.

Награда »Богољуб Боба Теофановић« за најбољи студентски рад на основним студијама Одсека индустријски дизајн, додељује се Дуњи Ковачевић, студенту друге године, студијски програм Дизајн, модул Индустријски дизајн.

Награда за студију из предмета Цртање додељује се студенту на првој години академских студија свих програма, за изузетне резултате у раду на студији на предметима Цртање А Б и В уже уметничке области Цртање и сликање. Награда се додељује Наташи Рајковић, студенту прве године студијског програма Конзервација и рестаурација, модул Конзервација и рестаурација слика и уметничких дела на папиру.

Награда за студију из предмета Сликање  додељује се студенту на другој години основних академских студија свих програма, за изузетне резултате у раду на студији на предметима Сликање А, Б и В, уже уметичке области Цртање и сликање. Награда се додељује Браниславу Шошићу, студенту друге године студијског програма Примењена уметност, модул Примењено сликарство

Награда за опус цртежа малог формата додељује се студенту на првој или другој години основних академских студија свих програма, за показану посвећеност и креативност у медију цртежа малог формата, на предметима Цртање А, Б и В, и Сликање А, Б и В, уже уметничке области Цртање и сликање. Награда се додељује Горани Стојков, студенту прве године основних студија, модул Керамика, и Николи Марковићу, студенту прве године основних студија, модул Савремено одевање


Награде УЛУПУДУС-а

Награде УЛУПУДУС-а студентима завршне године Основних академских студија
Жири Удружења ликовних уметника примењених уметности и дизајнера Србије – УЛУПУДС (Вукица Микача, уметник фотографије, Весна Милановић и Љубица Јелисавац Катић, историчари уметности), на изложби радова студената четврте године основних академских студија ФПУ Диплома 2015. доделио је 3 плакете и 2 похвале студентима за уметнички квалитет радова у областима професионалног усмерења.

Плакетама УЛУПУДС-а награђени су радови студената четврте године: Јелене Бранковић у области Сценографије, Јелене Јаћимовић у области Графике и књиге и Милоша Живкова у области Анимације. Похвале су додељене Ивани Тешић, област Фотографије, као и Ренати Цветковић, област Дизајна ентеријера и намештаја.

Награде УЛУПУДС-а добили су студенти мастер студија: Јелена Ранђеловић са модула Керамике, Милица Радовановић са Сценског костима и Филип Николић са Примењеног вајарства.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Јелена Бранковић

Лука Тилингер

Немања Дабижљевић

Софија Живковић

Владимир Јевтић


 

Јелена Јаћимовић


 

Ивана Ристић

Стеван Ивић

Јасмина Зорнић

Војислав Никчевић


 

Марија Ђерановић

Ирина Сомборац

Ана Продановић