SRB

ENG

Награде
Основне студије 2015/16
Мастер студије 2014/2015

Награде из Фондова

Награде из Фондова које је Факултет примио на управљање, за школску 2015/2016 годину које се додељују на отварању изложбе студената четврте године основних академских студија »Диплома 2016« 9. јула 2016. године и за за школску 2014/2015. годину које се додељују на отварању изложбе студената мастер академских студија 3. августа 2016. године, у Музеју примењених уметности у Београду:

Награда из Фонда »Ива Врињанин« додељена је за најбоље остварење из области текстила Ани Цвијановић, мастер дизајнеру, која је у школској 2014/2015. години била студент мастер академских студија на студијском програму Дизајн, модул Текстил.

Награда из Фонда »Бета и Риста Вукановић« за најбоље остварење из области графике студента основних академских студија додељена је Горану Ракићу, студенту четврте године основних академских студија на студијском програму Примењена уметност, модул Анимација.

Награда из Фонда "Бета и Риста Вукановић" за најбоље остварење из области графике студента основних академских студија додељена је Јовану Ракићу, студенту четврте године основних академских студија на студијском програму Примењена уметност, модул Анимација.

Награда из Фонда »Михајло С. Петров« за најуспешнији студентски рад - графички лист студента основних академских студија додељена је Ани Георгиев, студенту четврте године основних академских студија на студијском програму Примењена уметност, модул Графика и књига.

Награда из Фонда »Михајло С. Петров« за најуспешнији студентски рад - графички лист студента мастер академских студија додељена је Николи Радосављевићу, мастер примењеном уметнику, који је у школској 2014/2015. години била студент мастер академских студија на студијском програму Примењена уметност, модул Графика и књига.

Награда из Фонда »Милош Ћирић« за најуспешнији студентски рад из области графичких комуникација, додељена је Александри Бојанић, студенту четврте године основних академских студија на студијском програму Дизајн, модул Графички дизајн.

Награда из Фонда »Иван Табаковић« за најбоље остварење из области керамике Игору Лакићу, студенту четврте године основних академских студија на студијском програму Примењена уметност, модул Керамика.

Награда из Фонда »Бранко Шотра« најбољем студенту током четворогодишњег студирања на основним академским студијама, за школску 2014/2015. годину додељена је Маријани Ракићевић, дипломираном примењеном уметнику, за завршене основне академске студије Факултета примењених уметности са просечном оценом 9.97(девет, деведесет седам).

Награда из Фонда »Бранко Шотра« најбољем студенту током студирања на мастер академским студијама, за школску 2014/2015. годину, додељена је Ивани Јелић, мастер примењеном уметнику, за завршене мастер академске студије Факултета примењених уметности са просечном оценом 10.00 (десет).

Награда из Фонда »Александар Томашевић« за најбољи годишњи успех на студијама треће године основних академских студија за школску 2014/2015. годину додељена је Маријани Ракићевић, дипломираном примењеном уметнику, која је трећу годину основних академских студија на студијском програму Примењена уметност, модул Примењено сликарство, завршила са просечном оценом 10.00 (десет).

Награда из Фонда »Александар Томашевић« за најбољи годишњи успех на студијама треће године основних академских студија за школску 2014/2015. годину додељена је Јовани Пантић, студенту четврте године основних академских студија на студијском програму Примењена уметност, модул Савремено одевање, која је трећу годину основних академских студија завршила са просечном оценом 10.00 (десет).

Награда из Фонда »Александар Томашевић«, за најбољи годишњи успех на мастер академским студијама, за школску 2014/2015. годину додељена је Ивани Јелић, мастер примењеном уметнику, за завршене мастер академске студије Факултета примењених уметности са просечном оценом 10.00 (десет).

 

Награде Факултета примењених уметности

Награда за студију из предмета цртања студенту основних академских студија свих програма за изузетне резултате у раду на студији на предметима Цртање А, Б, В, Г, уже уметничке области Цртање и сликање додељена је Драгу Јечменици, студенту друге године основних академских студија на студијском програму Примењена уметност, модул Примењено вајарство.

Награда за студију из предмета сликања студенту основних академских студија свих програма, за изузетне резултате у раду на студији на предметима Сликање А, Б, В, Г, уже уметничке области Цртање и сликање додељена је Стефану Лукићу, студенту друге године основних академских студија на студијском програму Примењена уметност, модул Примењено сликарство.

Награда за опус цртежа малог формата студенту основних академских студија свих програма, за показану посвећност и креативност у медију цртежа малог формата, на предметима Цртање А, Б, В, Г и Сликање А, Б, В, Г, уже уметничке области Цртање и сликање додељена је Ањи Врањеш, студенту друге године основних академских студија на студијском програму Примењена уметност, модул Савремено одевање.

Награда »Миленко Шербан« за остварене резултате у току студија и најбољи студентски рад на свим студијским нивоима из области Позоришна сценографија додељена је Јелени Анџић, студенту четврте године основних академских студија на студијском програму Примењена уметност, модул Сценографија.

Награда »Момчило Мома Марковић« додељена је за најбољи цртеж малог формата студенту свих академских програма Барбари Ђокић, студенту треће године основних академских студија на студијском програму Примењена уметност, модул Примењено сликарство.

Награда »Миодраг Вујачић Мирски« за портрет највиших уметничких домета студенту свих академских студија из области примењено сликарство додељена је Тамари Арсић, студенту четврте године основних академских студија на студијском програму Примењена уметност, модул Примењено сликарство.

Награда »Крста Андрејевић« за најбоље изведен рад из области Примењено сликарство, предмет Сликарске технике, свих академских студија додељена је Тијани Кнежевић, студенту треће године основних академских студија на студијском програму Конзервација и рестаурација, модул Конзервација и рестаурација слика и уметничких дела на папиру.

Награда »Небојша Митрић« за најбоље остварење студента из области Ситна пластике и медаљерство додељена је Ивони Петровић, студенту треће године основних академских студија на студијском програму Примењена уметност, модул Примењено вајарство.

Награда »Радета Станковић« за најбоље скулпторско остварење студента Теодори Војиновић, студенту четврте године основних академских студија на студијском програму Примењена уметност, модул Примењено вајарство.

Награда »Милица Бабић« за најбољи реализовни рад на основним академским студијама из области Сценски костим додељена је Велимирки Дамјановић, студенту четврте године основних академских студија на студијском програму Примењена уметност, модул Сценски костим.

Награда »Богољуб Боба Теофановић« за најбољи студентски рад на основним студијама Одсека индустријски дизајн додељена је Луки Богдановићу, студенту четврте године основних академских студија на студијском програму Дизајн, модул Индустријски дизајн.

Награда »Стјепан Филеки« за најбољи студентски рад из области Писмо студенту основних академских студија додељена је Милошу Златановићу, студенту четврте године основних академских студија на студијском програму Дизајн, модул Графички дизајн.

Награда »Стјепан Филеки« за најбољи студентски рад из области Писмо, студенту мастер академских студија додељена је Ани Продановић, мастер примењеном уметнику, која је у школској 2014/2015. години била студент мастер академских студија на студијском програму Примењена уметност, модул Графика и књига.

Награда »Богдан Кршић« додељена је за Графику књиге на мастер академским студијама Јелени Савић, мастер примењеном уметнику, која је у школској 2014/2015. години била студент мастер академских студија на студијском програму Примењена уметност, модул Графика и књига.


Награде УЛУПУДУС-а

Награде УЛУПУДУС-а студентима завршне године основних академских студија
доделио је Жири Удружења ликовних уметника примењених уметности и дизајнера Србије – УЛУПУДС (др Милица Бајић Ђуров, мр Анамарија Вартабедијан, Татјана Закић).

На изложби четврте године додељено је пет равноправних диплаома. Добитници су:

Игор Лакић – модул Керамика
Теодора Војиновић – модул Примењено вајарство
Ана Георгиев – модул Графика и књига
Јелена Анџић – модул Сценографија
Риалда Диздаревић – модул Сценски костим
Награде УЛУПУДУС-а студентима мастер академских студија школске 2014/2015.

Жири УЛУПУДСа у саставу Јелена Стокућа (костимограф), Маја Гецић (текстил) и Зоја Бојић (историја уметности), има част да објави и свечано уручи УЛУПУДСове награде за изузетна дела приказана на овој изложби. 

УЛУПУДС, Удружење ликовних и примењених уметника и дизајнера Србије, на овој годишњој изложби традиционално додељује до 5 равноправних награда за најистакнутија дела у различитим пољима стваралаштва примењених уметника. Ове године жири је укључио и шесту награду за коју се надамо да ће такође постати део традиције ове изложбе, на пољу конзервације и рестаурације.

Награђени су следећи уметници:

Душан Зубчић, Сет за топли напитак, керамика. Изложена дела овог уметника показују да стваралаштво Душана Зубчића не признаје хијерархијску поделу уметности на дела такозване лепе уметности и дела примењене уметности. Његови овде изложени радови заправо су инсталација и скулптура израђена у необичном материјалу а својом темом представљају духовит коментар на значај трајања традиције у савременом животу.

Лара Поповић, Интеракција костима, илуминације и звука у видео раду, костим, илуминација и видео. Дела ове младе уметнице физички су заузела посебан простор ове изложбе. Она представљају један самосвојни и интегрални свет за себе. Инспирисан књижевношћу, овај мултидисциплинарни рад одвојио се од свог извора и маштом и снагом уметнице представио својеврсни спектакл. Сама уметница је костиме, који у потпуности представљају појединачне ликове, поставила у њихова одговарајућа окружења и тим ликовима омогућила и покрет како начином излагања тако и њиховим приказивањем у видео снимку. Жири је био додатно импресиониран и публикацијом која прати овај рад, која садржи ауторкино објашњење њеног уметничког поступка.

Милица Раденковић, Илустрације за три бајке, илустрација. Јасне, чисте, атрактивне и  маштовите илустрације ове уметнице причају бајке искључиво ликовним језиком. Нарацију ова уметница постиже на неколико начина од којих је један тај да препознатљиве ликове исте приче више пута понавља у истој композицији, у различитим епизодама. Други је тај што за нарацију ванредно ефикасно користи сваки појединачни ликовни елемент – мотив, облик, боју, линију. Ово су сложене и атрактивне композиције које се читају лако и са уживањем.

Тамара Бошковић, Тестенине LaPerfetta, дизајн и графика. Духовита, запамтљива, атрактивна, интересантна, идеална, самоиронична, шаљива, примамљива, једноставна, прелепа, природна, импресивна. Таква је тестенина LaPerfettaкаквом је представља ова уметница. Кувањем тестенинне можете да бирате да ли ћете бити афричка принцеза ако волите спирале или сињорина из Пизе ако више волите танке шпагете. Уметница је у ово своје дело укључила и препознатљиве назнаке божанских симбола изобиља које дарује природа као и познате предлошке славних портрета и тиме створила нову и неодољиву иконографију савршено прикладну производу који представља.

Невенка Шмитран, Стварање простора, текстил. Уметница у овом делу користи текстил као материјал којим буквално проширује постојећи простор. Она није изложила текстил већ га је употребила тако као да текстил представља неки још некоришћен, лаган и лебдећи, грађевински материјал. Грађевина која се на тај начин ствара има исте такве особине огромне променљиве и ваздушасте запремине. Овај рад указује на неке од начина на које текстил може да се користи да се оплемени и осмисли простор.

Ивана Косовац, Конзервација и рестаурација мермерне скулптуре бога Диониса из збирке Народног музеја у Београду, конзервација и рестаурација. Значајна област примењене уметности конзервација и рестаурација није често довољно позната и дешава се да друге, наизглед креативније и атрактивније области примењене уметности уберу све награде. Фото документација скулптуре из збирке Народног музеја у Београду показује високи ниво професионалног ангажовања конзерватора и рестауратора на оживљавању овог уметничког дела. Скулптура која је изронила после конзервације (укључујући детаље израде чвора у коси фигуре, кићанке, одеће и чизама) упућује и на могућност да се преиспита њена историјско уметничка вредност па и сама идентификација приказаног лика што сведочи о огромном значају конзерваторских и рестаураторских радова. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Теодора Војиновић

Александра Бојанић

Ненад Ћирковић

Милош Златановић

Ана Продановић

Јелена Савић

Горан Ракић

Јован Ракић

Ана Георгијев

Никола Радосављевић

Јелена Анџић

Риалда Диздаревић

Ана Цвијановић