SRB

ENG

Награде
Основне студије 2016/17
Мастер студије 2015/2016

Награде из Фондова

Награде из Фондова које је Факултет примио на управљање, за школску 2015/2016 годину које се додељују на отварању изложбе студената четврте године основних академских студија »Диплома 2017« 4. јула 2017. године и за школску 2015/2016. годину које се додељују на отварању изложбе студената мастер академских студија 3. августа 2017. године, у Музеју примењених уметности у Београду:

Награда из Фонда »Ива Врињанин« за најбоље остварење из области текстила додељена је Исидори Радојковић, мастер дизајнеру, која је у школској 2015/2016. години била студент мастер академских студија на студијском програму Дизајн, модул Текстил.

Награда из Фонда »Бета и Риста Вукановић« за најбоље остварење из области графике студента основних академских студија додељена је Маријани Јанковић, студенту четврте године основних академских студија на студијском програму Примењена уметност, модул Фотографија.

Награда из Фонда »Михајло С. Петров« за најуспешнији студентски рад – графички лист студента основних академских студија додељена је Бојани Ђуричић, студенту четврте године основних академских студија на студијском програму Примењена уметност, модул Графика и књига.

Награда из Фонда »Милош Ћирић« за најуспешнији студентски рад из области графичких комуникација, додељена је Надежди Тодоровић, студенту треће године основних академских студија на студијском програму Дизајн, модул Графички дизајн.

Награда из Фонда »Иван Табаковић« за најбоље остварење из области керамике Михајлу Јанковићу, студенту четврте године основних академских студија на студијском програму Примењена уметност, модул Керамика.

Награда из Фонда »Бранко Шотра« најбољем студенту током четворогодишњег студирања на основним академским студијама, за школску 2015/2016. годину додељена је Душану Пајовићу, дипломираном примењеном уметнику, за завршене основне академске студије Факултета примењених уметности са просечном оценом 9.92 (девет, деведесет два).

Награде из Фонда »Бранко Шотра« за најбољег  студент током четворогодишњег и мастер студирања у школској 2015/2016. години, додељене су:

 • Александри Шакић, студијски програм Конзервација и рестаурација, модул Конзервација и рестаурација слика и уметничких дела на папиру, просек оцена на мастер студијама је 10,00,
 • Анастасији Јовичић, студијски програм Конзервација и рестаурација, модул Конзервација и рестаурација слика и уметничких дела на папиру, просек оцена на мастер студијама је 10,00,
 • Станици Младеновић, студијски програм Конзервација и рестаурација, модул Конзервација и рестаурација слика и уметничких дела на папиру, просек оцена на мастер студијама је 10,00.

Награда из Фонда »Александар Томашевић« за најбољи годишњи успех на студијама треће године основних академских студија за школску 2015/2015. годину додељена је Милици Радуловић, студијски програм Конзервација и рестаурација, модул Конзервација и рестаурацијаслика и уметничких дела на папиру. Просек оцена у току треће године студија је 10,00 , а укупан просек је 9,96.

Награда из Фонда »Александар Томашевић« за најбољи годишњи успех на студијама четврте године основних академских студија за школску 2015/2016. годину додељена је Горану Ракићу, студијски програм Примењена уметност, модул Анимација, просек оцена у четвртој години студија је 9,90 (укупна просечна оцена је 9,79).

Награда из Фонда »Александар Томашевић«, за најбољи годишњи успех на мастер академским студијама, за школску 2015/2016. годину додељене су:

 • Александри Шакић, студијски програм Конзервација и рестаурација, модул Конзервација и рестаурација слика и уметничких дела на папиру, просек оцена на мастер студијама је 10,00,
 • Анастасији Јовичић, студијски програм Конзервација и рестаурација, модул Конзервација и рестаурација слика и уметничких дела на папиру, просек оцена на мастер студијама је 10,00,
 • Станици Младеновић, студијски програм Конзервација и рестаурација, модул Конзервација и рестаурација слика и уметничких дела на папиру, просек оцена на мастер студијама је 10,00.


Награде Факултета примењених уметности

Награда за студију из предмета цртања студенту основних академских студија свих програма за изузетне резултате у раду на студији на предметима Цртање А, Б, В, Г, уже уметничке области Цртање и сликање додељена је Драгу Јечменици, студенту друге године основних академских студија на студијском програму Примењена уметност, модул Примењено вајарство.

Награда за студију из предмета сликања студенту основних академских студија свих програма, за изузетне резултате у раду на студији на предметима Сликање А, Б, В, Г, уже уметничке области Цртање и сликање додељена је Стефану Лукићу, студенту друге године основних академских студија на студијском програму Примењена уметност, модул Примењено сликарство.

Награда за опус цртежа малог формата студенту основних академских студија свих програма, за показану посвећност и креативност у медију цртежа малог формата, на предметима Цртање А, Б, В, Г и Сликање А, Б, В, Г, уже уметничке области Цртање и сликање додељена је Ањи Врањеш, студенту друге године основних академских студија на студијском програму Примењена уметност, модул Савремено одевање.

Награда »Миленко Шербан« за остварене резултате у току студија и најбољи студентски рад на свим студијским нивоима из области Позоришна сценографија додељена је студентима четврте године основних академских студија на студијском програму Примењена уметност, модул Сценографија:

 • Драгани Маниславић
 • Нери Вуловић
 • Мии Меденица
 • Нађи Антић
 • Итани Пејовић
 • Сари Симовић
 • Теодори Јеленић

Награда »Вељко Деспотовић« за остварене резултате у току студија и најбољи студентски рад на свим студијским нивоима из области Филмска сценографија додељена је студентима четврте године основних академских студија на студијском програму Примењена уметност, модул Сценографија:

 • Драгани Маниславић
 • Нери Вуловић
 • Мии Меденица
 • Нађи Антић
 • Итани Пејовић
 • Сари Симовић
 • Теодори Јеленић

Награда »Момчило Мома Марковић« додељена је за најбољи цртеж малог формата студенту свих академских програма Барбари Ђокић, студенту треће године основних академских студија на студијском програму Примењена уметност, модул Примењено сликарство.

Награда »Миодраг Вујачић Мирски« за портрет највиших уметничких домета студенту свих академских студија из области примењено сликарство додељена је Вељку Вучковићу, студенту четврте године основних академских студија на студијском програму Примењена уметност, модул Примењено сликарство.

Награда »Крста Андрејевић« за најбоље изведен рад из области Примењено сликарство, предмет Сликарске технике, свих академских студија додељена је Наташи Рајковић, студенту треће године основних академских студија на студијском програму Конзервација и рестаурација, модул Конзервација и рестаурација слика и уметничких дела на папиру.

Награда »Небојша Митрић« за најбоље остварење студента из области Ситна пластике и медаљерство додељена је Драгољубу Здравковићу, студенту четврте године основних академских студија на студијском програму Примењена уметност, модул Примењено вајарство.

Награда »Радета Станковић« за најбоље скулпторско остварење студента Милици Тресач, студенту четврте године основних академских студија на студијском програму Примењена уметност, модул Примењено вајарство.

Награда »Милица Бабић« за најбољи реализовни рад на основним академским студијама из области Сценски костим додељена је Катарини Самохин, студенту четврте године основних академских студија на студијском програму Примењена уметност, модул Сценски костим.

Награда »Богољуб Боба Теофановић« за најбољи студентски рад на основним студијама Одсека индустријски дизајн додељена је Недељку Тици, студенту треће године основних академских студија на студијском програму Дизајн, модул Индустријски дизајн.

Награда »Стјепан Филеки« за најбољи студентски рад из области Писмо студенту основних академских студија додељена је Даници Стојановић, студенту четврте године основних академских студија на студијском програму Примењена уметност, модул Графика и књига.

Награда »Богдан Кршић« за Графику књиге на основним академским студијама додељује се Катарини Ћирковић, студенту четврте године на студијском програму Примењена уметност, модул Фотографија.

Награда »Богдан Кршић« за Графику књиге на мастер академским студијама додељује се Милици Павловић, мастер примењеном уметнику, која је у школској 2015/2016. години била студент мастер академских студија на студијском програму Примењена уметност, модул Графика и књига.

Награда за студију из предмета Цртање  равноправно се додељује Андреи Станисављевић, студенту прве године на студијском програму Конзервација и рестаурација, модул Конзервација и рестаурацијаслика и уметничких дела на папиру и Кристини Ивић, студенту прве године на студијском програму Примењена уметност, модул Сценографија.

Награда за студију из предмета Сликање додељује Александру Петковићу, студенту друге године на студијском програму Примењена уметност, модул Анимација.

Награда за опус цртежа малог формата додељује се Тамари Хасичевић, студенту друге године на студијском програму Примењена уметност, модул Сценографија.


Награде УЛУПУДУС-а

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Маријана Јанковић

Бојана Ђуричић

Катарина Самохин

Милица Павловић

Даница Стојановић

Милица Павловић

Горан Ракић

Катарина Ћирковић

Михаило Јанковић