SRB

ENG

Награде
Основне студије 2017/18
Мастер студије 2016/2017

Награде из Фондова

Награде из Фондова које је Факултет примио на управљање, за школску 2017/2018 годину које се додељују на отварању изложбе студената четврте године основних академских студија »Диплома 2018« 4. јула 2017. године и за школску 2016/2017. годину које се додељују на отварању изложбе студената мастер академских студија 3. августа 2017. године, у Музеју примењених уметности у Београду:

Награда из Фонда »Ива Врињанин« за најбоље остварење из области текстила додељује се Мини Крстајић, мастер дизајнеру, која је у школској 2016/2017. години била студент мастер академских студија на студијском програму Дизајн, модул Текстил.

Награда из Фонда »Бета и Риста Вукановић« за најбоље остварење из области графике студента основних академских студија додељује се Милици Марковић, студенту четврте године основних академских студија на студијском програму Примењена уметност, модул Графика и књига.

Награда из Фонда »Михајло С. Петров« за најуспешнији студентски рад – графички лист студента основних академских студија додељује се Ђорђу Милутиновићу и Милошу Милутиновићу, студентима четврте године основних академских студија на студијском програму Примењена уметност, модул Графика и књига.

Награда из Фонда »Милош Ћирић« за најуспешнији студентски рад из области графичких комуникација, додељује се Павлу Миленковићу, студенту треће године основних академских студија на студијском програму Дизајн, модул Графички дизајн.

Награда из Фонда »Иван Табаковић« за најбоље остварење из области керамике додељује се Сари Николиш, студенту четврте године основних академских студија на студијском програму Примењена уметност, модул Керамика.

Награда из Фонда »Бранко Шотра« најбољем студенту током четворогодишњег студирања на основним академским студијама, за школску 2015/2016. годину додељује се Душану Пајовићу, дипломираном примењеном уметнику, за завршене основне академске студије Факултета примењених уметности са просечном оценом 9.92 (девет, деведесет два).

Награду из Фонда »Бранко Шотра« за најбољи  успех током четворогодишњих студирија у школској 2016/2017. години, добила је Милица Радуловић, дипломирани конзерватор и рестауратор, са оствареним просеком оцена у току студија 9,95, на студијском програму Конзервација и рестаурација, модул Конзервација и рестаурација слика и уметничких дела на папиру.

Награду из Фонда »Бранко Шотра« за најбољи  успех током мастер студија у школској 2016/2017. години, просек оцена 10,00, добили су следећи студенти мастер академских студија:

 • Душан Пајовић, мастер конзерватор и рестауратор
 • Бојана Дабић, мастер конзерватор и рестауратор
 • Мирјана Југовић, мастер конзерватор и рестауратор 
 • Зорица Никић, мастер конзерватор и рестауратор

Награду из Фонда »Александар Томашевић« за најбољи годишњи успех на студијама треће године основних академских студија за школску 2016/2017. годину добила је Татјана Гаџа, тада студент  треће, сада студент четврте године основних академских студија на студијском програму Примењена уметност, модул Примењено сликарство са просеком оцена 10,00 (десет).

Награду из Фонда »Александар Томашевић« за најбољи годишњи успех на студијама четврте године основних академских студија за школску 2016/2017. годину добила је Леа Ембели, тада студент четврте године основних академских студија на студијском програму Примењена уметност, модул Примењено сликарство, са просеком оцена 10,00 (десет)

Награду из Фонда »Александар Томашевић«, за најбољи годишњи успех на мастер академским студијама, за школску 2016/2017. годину добили су, са просеком оцена 10,00 (десет), следећи студенти:

 • Душан Пајовић, мастер конзерватор и рестауратор
 • Бојана Дабић, мастер конзерватор и рестауратор
 • Мирјана Југовић, мастер конзерватор и рестауратор 
 • Зорица Никић, мастер конзерватор и рестауратор


Награде Факултета примењених уметности

Награда »Стјепан Филеки« за најбољи студентски рад из области Писмо студенту основних академских студија додељује се Јовани Јоцић и Петру Василићу, студентима четврте године основних академских студија на студијском програму Дизајн, модул Графички дизајн.

Награда »Богдан Кршић« за Графику књиге на основним академским студијама додељује се Милени Васојевић, студенту четврте године на студијском програму Примењена уметност, модул Графика и књига.

Награда »Богдан Кршић« за Графику књиге на мастер академским студијама додељује се Јелени Јаћимовић, мастер примењеном уметнику, која је у школској 2016/2017. години била студент мастер академских студија на студијском програму Примењена уметност, модул Графика и књига.

Награда »Небојша Митрић« за најбоље остварење студента из области Ситна пластике и медаљерство додељена је Ружици Рајић, студенту треће године основних академских студија на студијском програму Примењена уметност, модул Примењено вајарство.

Награда »Радета Станковић« за најбоље скулпторско остварење студента Страхињи Бурсаћу, студенту четврте године основних академских студија на студијском програму Примењена уметност, модул Примењено вајарство.

Награда »Богољуб Боба Теофановић« за најбољи студентски рад на основним студијама Одсека индустријски дизајн додељена је Страхињи Колобарићу, студенту треће године основних академских студија на студијском програму Дизајн, модул Индустријски дизајн.

Награда »Милица Бабић« за најбољи реализовни рад на основним академским студијама из области Сценски костим додељује се Ани Врањеш, студенту четврте године основних академских студија на студијском програму Примењена уметност, модул Сценски костим.

Награда »Миодраг Вујачић Мирски« за портрет највиших уметничких домета студенту свих академских студија из области примењено сликарство додељује се Александру Паунковићу, студенту четврте године основних академских студија на студијском програму Примењена уметност, модул Примењено сликарство.

Награда »Момчило Мома Марковић« додељена је за најбољи цртеж малог формата студенту свих академских програма Петри Фотез, студенту четврте године основних академских студија на студијском програму Примењена уметност, модул Сценски костим.

Награда »Крста Андрејевић« за најбоље изведен рад из области Примењено сликарство, предмет Сликарске технике, свих академских студија додељена је Јовану Ђорђевићу, студенту треће године основних академских студија на студијском програму Конзервација и рестаурација, модул Конзервација и рестаурација слика и уметничких дела на папиру.

Награда за студију из предмета цртања студенту основних академских студија свих програма за изузетне резултате у раду на студији на предметима Цртање А, Б, В, Г, уже уметничке области Цртање и сликање додељује се Сари Фукс, студенту прве године основних академских студија на студијском програму Примењена уметност, модул Графика и књига и Анђели Јанковић, студенту прве године основних академских студија на студијском програму Дизајн, модул Графички дизајн.

Похваљује се Марија Тимотијевић, студент прве године модула Сценографија

Награда за студију из предмета Сликање студенту основних академских студија свих програма, за изузетне резултате у раду на студији на предметима Сликање А, Б, В, Г, уже уметничке области Цртање и сликање додељена је Теодори Павковић, студенту друге године основних академских студија на студијском програму Примењена уметност, модул Примењено сликарство.

Похваљују се:
Јована Ратков – студент друге године модула Примењено сликарство
Марко Шерер – студент друге године модула Графика и књига
Невена Марковић – студент друге године модула Сценографија

Награда за опус цртежа малог формата студенту основних академских студија свих програма, за показану посвећност и креативност у медију цртежа малог формата, на предметима Цртање А, Б, В, Г и Сликање А, Б, В, Г, уже уметничке области Цртање и сликање додељује се студентима:

 • Невени Стојиљковић, студенту друге године основних академских студија на студијском програму Дизајн, модул Текстил
 • Наташи Ераковић, студенту друге године основних академских студија на студијском програму Дизајн, модул Дизајн ентеријера и намештаја
 • Наташи Михаиловић, студенту прве године основних академских студија, студијски програм Примењена уметност модул Анимација.

Похваљује се Анита Лилић, студент прве године основних академских студија, студијски програм Примењена уметност модул Сценографија.


Награде УЛУПУДУС-а

Добитници награда УЛУПУДС-а на изложби »Диплома 2018« у Музеју примењене уметности:

Горана Стојков, студент четврте године основних академских студија на студијском програму Примењена уметност, модул Керамика

Ања Врањеш, студент четврте године основних академских студија на студијском програму Примењена уметност, модул Сценски костим

Катарина Ивановић, студент четврте године основних академских студија на студијском програму Примењена уметност, модул Текстил

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сара Николиш

Александар Паунковић

Горана Стојков

Катарина Ивановић

Милош Милутиновић

Милена Васојевић

Јелена Јаћимовић


 

Петар Василић


 

Јована Јоцић