SRB

ENG

Обавештења


Методика ликовног васпитања и образовања

У четвртак 25. 04. 2019. године неће бити наставе на основним и мастер академским студијама из предмета Методика ликовног васпитања и образовања, због болести професора.


Предаја завршног рада

Предаја завршног рада (4 примерка рада, 4 ЦД) уз пратећу документацију (образац предаје завршног рада и писмена сагласност ментора - може се преузети на сајту ФПУ или у Студентској служби за мастер и докторске студије) за одбрану у јунском испитном року школске 2018/19, обавиће се 24. 05. 2019.


Одлуке о признавању ЕСПБ бодова за ваннаставне активности

Одлуке о признавању ЕСПБ бодова за ваннаставне активности могу се преузети у студентској служби за основне и мастер академске студије од 12. 03. 2019. године.
Обавезно доставити индекс ради евидентирања ЕСПБ бодов

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отварање онлајн налога

Студенти први пут уписани на Факултет примењених уметности у Београду у школској 2018/2019 години треба да отворе свој налог.
Упутство за отварање налога могу видети на сајту факултета

Http://www.fpu.bg.ac.rs/studenti/Оbavestenja.html

Сви самофинансирајући студенти на свом налогу могу видети позив на број који треба да користе при уплати школарине, као и модел уплатнице

Од 01. 11. 2018. године све уплате за школарину са позивом на број биће аутоматски пребачене на налог студента, тако да више неће бити неопходно доносити уплатнице

За све уплате на име школарине до 01. 11. 2018. године потребно је студентској служби доставити уплатнице ради евидентирања

Студентска служба


Упутство за online пријаву испита

Свом налогу студенти приступају са следеће адресе: https://student.fpu.bg.ac.rs
Корисничко име студента је ГГГГББББ где је  ГГГГ- година првог уписа, a ББББ- број индекса са префиксом 0 за студенте основних академских студија и префиксом  30 за студенте мастер академских студија.

Студенти ОАС ће пре броја индекса уписивати нулу, док ће  студенти МАС пре броја индекса уписивати број 30.

Тако да ће за студента основних академских студија са бројем индекса 5999, корисничко име бити: 201605999 (студент је први пут уписан 2016 године).

За студента мастер академских студија са бројем индекса  435 корисничко име ће бити: 201630435 (студент је први пут уписан 2016 године).

Почетна лозинка студента је ЈМБГ и студент је мора променити приликом првог логовања на систем.Испити из предмета који се полажу у више рокова (теоријски испити)