SRB

ENG

Обавештења


Одлуке о признавању ЕСПБ бодова за ваннаставне активности

Одлуке о признавању ЕСПБ бодова за ваннаставне активности могу се преузети у студентској служби за основне и мастер академске студије од 12. 03. 2019. године.
Обавезно доставити индекс ради евидентирања ЕСПБ бодов

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Online пријава испита за априлски испитни рок

Online пријава испита за априлски испитни рок за све студенте  мастер и докторских академских студија и студенте основних академских студија којима су признате предиспитне обавезе обавиће се од 15. до 20. 03. 2019. године.

Није могуће извршити пријаву испита уколико није попуњена анкета и уколико нису измирене све доспеле рате школарине.

Попуњавање анкете као и проверу својих тренутних дуговања и уплата студенти могу извршити преко свог налога.

Накнадна пријава испита може се обавити у студентској служби до два радна дана пред заказани испит уз уплатницу у износу од 600,00 динара (по испиту) на жиро рачун факултета.

Студентска служба


Предаја завршног рада

Предаја завршног рада (4 примерка рада, 4 ЦД-а) уз пратећу документацију (образац предаје завршног радаи писмена сагласност ментора – може се преузети на сајту ФПУ или у студентској служби за мастер и докторске студије) за одбрану у априлском испитном року школске 2018/19 обавиће се 22. 03. 2019.


Отварање онлајн налога

Студенти први пут уписани на Факултет примењених уметности у Београду у школској 2018/2019 години треба да отворе свој налог.
Упутство за отварање налога могу видети на сајту факултета

Http://www.fpu.bg.ac.rs/studenti/Оbavestenja.html

Сви самофинансирајући студенти на свом налогу могу видети позив на број који треба да користе при уплати школарине, као и модел уплатнице

Од 01. 11. 2018. године све уплате за школарину са позивом на број биће аутоматски пребачене на налог студента, тако да више неће бити неопходно доносити уплатнице

За све уплате на име школарине до 01. 11. 2018. године потребно је студентској служби доставити уплатнице ради евидентирања

Студентска служба


Упутство за online пријаву испита

Свом налогу студенти приступају са следеће адресе: https://student.fpu.bg.ac.rs
Корисничко име студента је ГГГГББББ где је  ГГГГ- година првог уписа, a ББББ- број индекса са префиксом 0 за студенте основних академских студија и префиксом  30 за студенте мастер академских студија.

Студенти ОАС ће пре броја индекса уписивати нулу, док ће  студенти МАС пре броја индекса уписивати број 30.

Тако да ће за студента основних академских студија са бројем индекса 5999, корисничко име бити: 201605999 (студент је први пут уписан 2016 године).

За студента мастер академских студија са бројем индекса  435 корисничко име ће бити: 201630435 (студент је први пут уписан 2016 године).

Почетна лозинка студента је ЈМБГ и студент је мора променити приликом првог логовања на систем.Испити из предмета који се полажу у више рокова (теоријски испити)