SRB

ENG

Обавештење

Настава из предмета:

 • познавање материјала 1 и 2
 • технологија материјала 1 и 2

код проф. Ирене Живковић неће одржати 10. и 11 октобра 2019. године.

 

Ранг листа

Ранг за три непопуњена места рангираних студената друге године основних академских студија уписаних школске 2018/2019 године, који су стекли право да се у трећој години основних академских студија школске 2019/2020 године, рангирају за упис у статусу студента који се финансира на терет буџета Републике Србије.

docx

Ранг листа за два непопуњена места студената основних академских студија уписаних школске 2018/2019 године, који су стекли право да се у наредној години основних академских студија школске 2019/2020 године, рангирају за упис у статусу студента који се финансира на терет буџета Републике Србије.

docx.

Одлука савета

Луткарство

Обавештавају се студенти IV године Сценографије и Сценског костима да ће се уводни час из предмета Луткарство одржати у четвртак, 3. 10. 2019  год. са почетком у 15 h  у згради Факултета у ул. Краља Петра 4.


Историја дизајна

Обавештавају се студенти да због спречености професора, настава из предмета Историја дизајна неће бити одржана у понедељак, 30.09.
Наредни час ће се одржати 7.10. по распореду часова.


Коначне ранг листе студената основних студија

Коначне ранг листе студената основних академских студија који су стекли право да се у школској 2019/2020 години, рангирају за упис у статусу студента који се финансира на терет буџета Републике Србије.


Упис студената основних студија

По објављивању коначне ранг листе у четвртак 26. 09. 2019. године упис у наредну годину основних академских студија школске 2019/2020 године обавиће се од 30. 09. до 04. 10. 2019. године по следећем распореду:

 • 30. 09. 2019. г. – друга година и поновљена прва година
 • 01. 10. 2019.г. – трећа година
 • 02. 10. 2019. г. – четврта година

За упис је потребно:

 • индекс
 • 2 ШВ-20 обрасца (добијају се у Студентској служби)
 • листа предмета које студент уписује (добијају се у Студентској служби)
 • доказ о уплати прве од осам рата школарине, за студенте који сами плаћају школарину сходно уписаном броју ЕСПБ бодова
 • сви студенти потписују уговор о школовању на основним академским студијама за школску 2019/2020 годину
 • доказ о уплати прве од осам рата школарине, за буџетске студенте који уписују више од 60 ЕСПБ бодова
 • доказ о уплати осигурања од последица несрећних случајева  у износу од 300,00 динара, на жиро рачун факултета број  840 – 1611666 – 95,  са позивом на број: OS19/20

Школарина за студенте који плаћају школарину за уписаних 60 ЕСПБ бодова у школској 2019/2020 годину је 170.000,00 динара.

Школарина се може уплатити у целости или у осам једнаких рата и то:

 • прву  рату  при  упису  године  студија,
 • другу  рату               до  15. 11. 2019.  године    
 • трећу  рату              до  16. 12. 2019.  године
 • четврту  рату           до  15. 01. 2020.  године
 • пету рату                 до  15. 02. 2020.  године
 • шесту рату              до  16. 03. 2020. године
 • седму рату               до  15. 04. 2020. године
 • осму рату                 до  15. 05. 2020. године

НАПОМЕНА: уколико студент уписује факултативни предмет мора га пријавити при упису године и доставити доказ о уплати прве од осам рата школарине у вредности ЕСПБ бодова колико носи тај предмет.

Накнадни упис у наредну годину студија може се извршити у року од 3 (три) радна дана од истека рока за упис уз молбу продекану Факултета, уплатницу у износу од 2.200,00 динара на жиро рачун Факултета

Након истека тог рока студенти више неће моћи уписати наредну годину студија

Студентска служба


Упис студената докторских студија

Упис студената докторских академских студија у другу и трећу годину студија обавиће се 30. 09. 2019. године. За упис студената прилажу се:

 • ШВ-20 обрасцa који се добијају у студентској служби
 • доказ о уплати накнаде за студије за самофинансирајуће студенте (уплату извршити на жиро рачун факултета број  840 – 1611666 – 95)
 • доказ о уплати осигурања од последица несрећних случајева  у износу од 300,00 динара, на жиро рачун факултета број:  840 – 1611666 – 95
  са позивом на број: DS19/20
 • сви студенти потписују Уговор о школовању на докторским академским студијама за школску 2019/2020 годину

Школарина за студенте који плаћају школарину за школску 2019/2020 годину је 200.000,00 динара.

Школарина се може уплатити у целости или у осам једнаких рата и то :

 • прву рату  при  упису  године  студија,
 • другу рату до 15. 11. 2019. године       
 • трећу рату до 16. 12. 2019. године
 • четврту рату до 15. 01. 2020. године
 • пету рату до 15. 02. 2020. године
 • шесту рату до 16. 03. 2020. године
 • седму рату до 15. 04. 2020. године
 • осму рату до 15. 05. 2020. године


Обавештење

По Упутству Министарства просвете, науке и технолошког развоја, следећи студенти се уписују на терет буџета Републике Србије:

Живковић Јана         
бр индекса 6237

Никић Јелисавета   
бр индекса 6038

 

Драмски позоришни правци 1 и 2

У уторак 24. септембра неће бити наставе из предмета Драмски позоришни правци 1 и 2. Настава из тих предмета ће почети  1. октобра.


Почетак наставе у школској 2019/2020.

Настава у школској 2019/2020 години за све године  и нивое студија почиње 23. септембра 2019. године по распореду часова који je објављен на сајту Факултета.

Настава на мастер академским студијама почиње у понедељак 23. септембра 2019. године по распореду часова за све студијске програме Конзервација и рестаурација, Дизајн и Примењена уметност (осим за модул Примењено сликарство)  без обзира што је одложен упис на студијском програму Примењена уметност.

Пријем студената прве године основних академских студија одржаће се 23. септембра 2019. године у 10 часова у амфитеатру у улици краља Петра 4.


Француски језик

Обавештавају се студенти првe годинe да ће настава француског језика почети у суботу 05. 10. 2019.

Настава се одржава на Факултету ликовних уметности (Рајићева 10), сваке суботе у 12 часова.

Професор француског језика
Бојана Новаковић Скопљак


Немачки језик

Обавештавају се студенти да ће први час из немачког језика имати у суботу 28. 09. 2019. у згради Филолошког факултета (Студентски трг 3) на Катедри за германистику, 4. спрат, новији део зграде, кабинет 432 у 13 часова.

Професор немачког језика
Анет Ђурови
ћ


Историја филма

Настава из предмета Историја филма одржава се на ФДУ у малој пројекцији 44, као блок настава у којој студенти слушају предавање и присуствују пројекцији.
Први датум биће у суботу 12. октобра у подне (12 h). Студенти треба да сачекају наставника на портирници.


Технологија материјала и Познавање материјала

Испити из предмета Технологија материјала 1 и 2 и Познавање материјала 1 и 2 одржаће се у згради Факултета у улици Косанчићев венац 29 у заказаном термину

Предметни наставник


 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Упис студената мастер академских студија, студијски програм  примењена уметност

Упис студената мастер академских студија, студијски програм  примењена уметност обавиће се  02.10.2019.

За упис судената прилажу се:

 • оригинале или оверене фотокопије стечених диплома на претходним нивоима академских студија;
 • лична карта на увид
 • доказ о уплати износа од 1.000,00 динара на жиро рачун факултета за индекс
 • 2  ШВ-20 обрасцa /добијају се у Секретаријату Факултета/
 • две фотографије 3,5 x 4,5 цм
 • доказ о уплати накнаде за студије за самофинансирајуће кандидате. Уплату извршити на жиро рачун факултета број 840 – 1611666 – 95
 • доказ о уплати осигурања од последица несрећних случајева  у износу од 300,00 динара, на жиро рачун факултета број: 840 – 1611666 – 95,  са позивом на број: MS19/20
 • сви кандидати потписују Уговор о школовању на мастер академским студијама за школску 2019/2020 годину

Школарина за студенте који плаћају школарину за школску 2019/2020 годину је 150.000,00 динара.

Школарина се може уплатити у целости или у осам једнаких рата и то:

 • прву рату при упису године студија
 • другу рату до 15. 11. 2019.  године    
 • трећу рату до 16. 12. 2019.  године
 • четврту рату до 15. 01. 2020.  године
 • пету рату до 15. 02. 2020.  године
 • шесту рату до 16. 03. 2020. године
 • седму рату до 15. 04. 2020. године
 • осму рату до 15. 05. 2020. године


Обавештење за студенте мастер студија

Обавештавају се студенти да због спречености професора, настава из предмета Историја и теорија дизајна неће бити одржана у понедељак, 30.09.
Наредни час ће се одржати 7.10. по распореду и уз надокнаду два часа, до 19h.

предметни наставник

Коначне ранг листе студената докторских студија

Коначне ранг листе студената докторских академских студија који су стекли право да се у школској 2019/2020 години, рангирају за упис у статусу студента који се финансира на терет буџета Републике Србије.


Обавештење

Документоване молбе за вредновање ЕСПБ бодова по основу ваннаставних активности остварених у току школске 2018/2019 године могу се предати од 01. до 10. октобра 2019. године у студентској служби факултета.

Правилник о вредновању ваннаставних активности може се погледати на сајту факултета.

Правилник ПДФ

Образац бр. 1 можете преузети на сајту факултета.

Образац бр. 1

Напомена: непотпуне и недокументоване молбе неће се разматрати.


Обавештење

Одлаже се упис на мастер академске студије школске 2019/2020 године на Факултету примењених уметности у Београду, на студијском програму примењена уметност, модул примењено сликарство.

По објављивању коначне ранг листе 19.09.2019. године. Упис примљених кандидата на мастер академске студије у школској 2019/2020. години на студијским програмима дизајн и конзервација и рестаурација обавиће се у петак 20.09.2019. године у периоду од 09-14 часова.

За упис студената прилажу се:

 • лична карта на увид
 • оверена фотокопија дипломе или оригинал уверења о претходно стеченом високом образовању
 • решење о признавању стране високошколске исправе - за кандидате који су претходно школовање завршили у иностранству и стране држављане
 • две фотографије формата 3,5 х 4,5 цм
 • два обрасца ШВ-20 (добијају се у студентској служби)
 • доказ о уплати 1.000,00 динара уплаћених на жиро рачун Факултета на име накнаде за индекс (индекс се добија у студентској служби)
 • доказ о уплати прве рате школарине, за кандидата који сам плаћа школарину
 • Страни држављанин дужан је да при упису поднесе доказе да је здравствено осигуран за школску 2019/2020 годину, да влада српским језиком и да је уплатио школарину.
 • доказ о уплати осигурања од последица несрећних случајева  у износу од 300,00 динара, на жиро рачун факултета,  са позивом на број: МS19/20
 • сви кандидати потписују Уговор о школовању на основним академским студијама за школску 2019/2020 годину

Школарина за студенте који плаћају школарину за школску 2019/2020 годину је 150.000,00 динара.

Школарина се може уплатити у целости или у осам једнаких рата и то:

 • прву рату при упису године студија
 • другу рату до 15. 11. 2019. године    
 • трећу рату до 16. 12. 2019. године
 • четврту рату до 15 .01. 2020. године
 • пету рату до 15 .02. 2020. године
 • шесту рату до 16. 03. 2020. године
 • седму рату до 15. 04. 2020. године
 • осму рату до 15. 05. 2020. године

Одлука ПДФ


Поновни упис студената мастер студија

Поновни упис студената мастер академских студија у школској 2019/2020. години обавиће се 26. 09. 2019.

Зa упис студената прилажу се:

 • 2 ШВ-20 обрасцa који се добијају у Секретаријату Факултета
 • доказ о уплати накнаде за студије за самофинансирајуће кандидате
 • Уплату извршити на жиро рачун факултета број: 840 – 1611666 – 95
 • доказ о уплати осигурања од последица несрећних случајева  у износу од 300,00 динара, на жиро рачун факултета број: 840 – 1611666 – 95,  са позивом на број: МS19/20
 • сви кандидати потписују Уговор о школовању на мастер академским студијама за школску 2019/2020 годину.
Школарина се може уплатити у целости или у осам једнаких рата и то:
 • прву рату при упису године студија,
 • другу рату до 15. 11. 2019. године    
 • трећу рату до 16. 12. 2019. године
 • четврту рату до 15. 01. 2020. године
 • пету рату до 15. 02. 2020. године
 • шесту рату до 16. 03. 2020. године
 • седму рату до 15. 04. 2020. године
 • осму рату до 15. 05. 2020. године


Систематски преглед

Обавештење студентима који нису обавили систематски преглед у заказаном термину

Студенти прве и треће године студија школске 2018/2019. године који нису обавили систематски преглед у заказаном термину могу да од 05. 09. 2019. накнадно обаве преглед:

 • у просторијама Завода за здравствену заштиту студената Београд, Крунска 57, први спрат, соба 1.10, радним данима од7:30до 19:00 часова
 • у амбуланти у студентском дому „Карабурма А Улица Мије Ковачевића 76 радним данима од 9:00 до 14:00 часова.
 • у здравственој амбуланти у студентском дому „Студентски градА Први блок, Ф крило, Улица Тошин Бунар 147 радним данима од 7:30 до 19:00 часова

Превентивни преглед обављају сви студенти, без обзира на начин финансирања, само студенти старији од 26 година нису у обавези да обаве овај преглед.
Приликом доласка на преглед студенти треба да да понесу индекс и оверену здравствену књижицу.Испити из предмета који се полажу у више рокова (теоријски испити)