SRB

ENG

Обавештења


Маркетинг 1 – оцене семинарског рада

[doc, 14 kb]


Вредновање ваннаставних активности

Правилником о вредновању ваннаставних активности студената Универзитета уметности у Београду (број 7/263 од 01.06.2016.) прописани су услови и поступак вредновања ваннаставних активности студената Универзитета уметности и факултета у његовом саставу.

Правилник је истакнут на сајту Универзитета уметности http://www.arts.bg.ac.rs/ и сајту Факултета примењених уметности […]

Рок за подношење молби за доделу ЕСПБ за ваннаставних активности студената свих нивоа студија одређених Правилником је у периоду од 01. до 30. октобра текуће школске године за активности реализоване током претходне школске године, почев од активности остварених у школској 2018/2019. години.

За активности реализоване током школске 2017/2018. године молбе се подносе од 08. до 18. 01. 2019.

Молбе, са пратећом документацијом прописаном Правилником подносе се преко студентске службе Факултета.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Одбрана завршних радова

Факултет примењених уметности у Београду обавештава да je заказанa одбрана завршног рада на мастер академским студијама, за студенте:

 •  Јелена Вујин

Комисија:
др Ирена Живковић, доц. - председник Комисије
Мина Јовић, доц. – ментор
мр Радомир Самарџић, ред. проф.. - члан Комисије

Одбране ће се обавити на ФПУ у Београду, Краља Петра 4, просторије одсека Конзервација и рестаурација, у понедељак, 21. 01. 2019. године, са почетком у 11 сати.

 •  Ненад Ћирковић   

Комисија:
Милош Илић, доц. - председник Комисије
Зоран Блажина, ред. проф. – ментор
Славимир Стојановић, доц. - члан Комисије
               
Одбрана ће се обавити на ФПУ у Београду, Косанчићев венац 29, учионица 24, у среду, 23. 01. 2019. године, са почетком у 12 сати.

 • Александра Бојанић    

Комисија:
Милош Илић, доц. - председник Комисије
Зоран Блажина, ред. проф. – ментор
Славимир Стојановић, доц. - члан Комисије
   
Одбрана ће се обавити на ФПУ у Београду, Косанчићев венац 29, учионица 24, у среду, 23. 01. 2019. године, са почетком у 12.40 сати.

 • Ђорђе Јовановић    

Комисија:
Зоран Блажина,ред. проф. - председник Комисије
Славимир Стојановић, доц. – ментор
Милош Илић, доц. - члан Комисије
               
Одбрана ће се обавити на ФПУ у Београду, Косанчићев венац 29, учионица 24, у среду, 23. 01. 2019. године, са почетком у 13.20 сати.

 •  Лазар Спасојевић

Комисија:
Тања Манојловић, ред. проф. - председник Комисије
Александар Мијатовић, ред. проф. – ментор
Тијана Секулић, ванр. проф. - члан Комисије

 • Каћа Тодовић Крковић

Комисија:
Ранко Бочина, ред. проф.. - председник Комисије
Тијана Секулић, ванр. проф. – ментор
Тања Манојловић, ред. проф. - члан Комисије

               
Одбране ће се обавити на ФПУ у Београду, Слободанке Данке Савић 21, просторије одсека Дизајн ентеријера и намештаја, у среду, 23. 01. 2019. године, са почетком у 10 сати.

 •  Маријана Јанковић   

Комисија:
Александар Келић, доц. – председник Комисије
Владимир Перић, доц. – ментор
Владимир Татаревић, ванр. проф. – члан Комисије
               
Одбрана ће се обавити на ФПУ у Београду, Косанчићев венац 29, учионица 25, у петак, 25. 01. 2019. године, са почетком у 12 сати.

 • Милена Арсенић    

Комисија:
Владимир Татаревић, ванр. проф. – председник Комисије
Александар Келић, доц. – ментор
Владимир Перић, доц. – члан Комисије
               
Одбрана ће се обавити на ФПУ у Београду, Косанчићев венац 29, учионица 25, у петак, 25. 01. 2019. године, са почетком у 12.30 сати.

 • Катарина Марчетић    

Комисија:
Владимир Перић, доц. – председник Комисије
Владимир Татаревић, ванр. проф. – ментор
Александар Келић, доц. – члан Комисије
               
Одбрана ће се обавити на ФПУ у Београду, Косанчићев венац 29, учионица 25, у петак, 25. 01. 2019. године, са почетком у 13 сати.

 •  Ана Алемпијевић

Комисија:
мр Лана Тиквеша, доц. - председник Комисије
др ум Љубица Кнежевић, доц. – ментор
мр Мирољуб Драмићанин, ванр. проф. - члан Комисије

Одбрана  ће се обавити на ФПУ у Београду, Краља Петра 4, Амфитеатар, у петак, 25. 01. 2019. године, са почетком у 10 сати.

 • Матија Крстић

Комисија:
мр Лана Тиквеша, доц. - председник Комисије
др ум Љубица Кнежевић, доц. – ментор
мр Игор Милићевић, ванр. проф. - члан Комисије

Одбрана  ће се обавити на ФПУ у Београду, Краља Петра 4, Амфитеатар, у петак, 25. 01. 2019. године, са почетком у 10.45 сати.

 • Тијана Станковић

Комисија:
мр Игор Милићевић, ванр. проф. - председник Комисије
др ум Љубица Кнежевић, доц. – ментор
мр Мирољуб Драмићанин, ванр. проф. - члан Комисије

Одбрана  ће се обавити на ФПУ у Београду, Краља Петра 4, Амфитеатар, у петак, 25. 01. 2019. године, са почетком у 11.30 сати.

 • Невена Краљевић

Комисија:
мр Мирољуб Драмићанин, ванр. проф. - председник Комисије
др ум Љубица Кнежевић, доц. – ментор
мр Игор Милићевић, ванр. проф. - члан Комисије

Одбрана  ће се обавити на ФПУ у Београду, Краља Петра 4, Амфитеатар, у петак, 25. 01. 2019. године, са почетком у 12.15 сати.

 • Милица Петровић

Комисија:
мр Игор Милићевић, ванр. проф. - председник Комисије
др ум Љубица Кнежевић, доц. – ментор
мр Мирољуб Драмићанин, ванр. проф. - члан Комисије

Одбрана  ће се обавити на ФПУ у Београду, Краља Петра 4, Амфитеатар, у петак, 25. 01. 2019. године, са почетком у 13 сати.

 •  Милица Јевтић

Комисија:
др ум Љубица Кнежевић, доц. - председник Комисије
мр Мирољуб Драмићанин, ванр. проф. – ментор
др Бојан Јокић, доц. - члан Комисије

Одбрана  ће се обавити на ФПУ у Београду, Краља Петра 4, Амфитеатар, у петак, 25. 01. 2019. године, са почетком у 14 сати.

 •  Владимир Лабовић    

Комисија:
мр Габријела Булатовић, доц. - председник Комисије
мр Мирјана Томашевић, ванр. проф. – ментор
мр Мирјана Живковић, ванр. проф. - члан Комисије

Одбрана ће се обавити на ФПУ у Београду, Карађорђева 15, у среду, 30. 01. 2019. године, са почетком у 11 сати.

 • Александра Стевановић    

Комисија:
мр Мирјана Живковић, ванр. проф. - председник Комисије
мр Мирјана Томашевић, ванр. проф. – ментор
мр Габријела Булатовић, доц. - члан Комисије

Одбрана ће се обавити на ФПУ у Београду, Карађорђева 15, у среду, 30. 01. 2019. године, са почетком у 12 сати

 •  Миливоје Аксентијевић

Комисија:
Вукашин Миловић, доц. - председник Комисије
Горан Чпајак, ред. проф. – ментор
Ненад Вацић, доц. - члан Комисије

Одбрана  ће се обавити на ФПУ у Београду, Краља Петра 4, у просторијама одсека Примењено вајарство, у четвртак, 31. 01. 2019. године, са почетком у 12 сати.

 •  Сара Конатар     

Комисија:
мр Јадранка Симоновић, ред. проф. – председник Комисије
мр Златко Цветковић, доц. – ментор
мр Леонора Векић, доц. – члан Комисије

Одбрана ће се обавити на ФПУ у Београду, Слободанке Данке Савић 21, у просторијама одсека Текстил, у петак, 01. 02. 2019. године, са почетком у 12 сати.


Online пријава испита за јануарски испитни рок

Online пријава испита за јануарски испитни рок за све студенте мастер и докторских академских студија и студенте основних академских студија којима су признате предиспитне обавезе обавиће се од 08. до 11. 01. 2019. године.

Није могуће извршити пријаву испита уколико није попуњена анкета и уколико нису измирене све рате школарине.

Попуњавање анкете као и проверу својих тренутних дуговања и уплата студенти могу извршити преко свог налога.

Накнадна пријава испита може се обавити у студентској служби до два радна дана пред заказани испит уз уплатницу у износу од 600,00 динара (по испиту) на жиро рачун факултета.

Настава у зимском семестру завршава се 18. 01. 2019. године, а у летњем семестру почиње 04. 02. 2019. године

Попуњавање листа изборних предмета за летњи семестар школске 2018/2019 године обавиће се за студенте докторских академских студија 16. 01. 2019. године, а за студенте мастер академских студија 17. 01. 2019. године.

Студентска служба


Отварање онлајн налога

Студенти први пут уписани на Факултет примењених уметности у Београду у школској 2018/2019 години треба да отворе свој налог.
Упутство за отварање налога могу видети на сајту факултета

Http://www.fpu.bg.ac.rs/studenti/Оbavestenja.html

Сви самофинансирајући студенти на свом налогу могу видети позив на број који треба да користе при уплати школарине, као и модел уплатнице

Од 01. 11. 2018. године све уплате за школарину са позивом на број биће аутоматски пребачене на налог студента, тако да више неће бити неопходно доносити уплатнице

За све уплате на име школарине до 01. 11. 2018. године потребно је студентској служби доставити уплатнице ради евидентирања

Студентска служба


Упутство за online пријаву испита

Свом налогу студенти приступају са следеће адресе: https://student.fpu.bg.ac.rs
Корисничко име студента је ГГГГББББ где је  ГГГГ- година првог уписа, a ББББ- број индекса са префиксом 0 за студенте основних академских студија и префиксом  30 за студенте мастер академских студија.

Студенти ОАС ће пре броја индекса уписивати нулу, док ће  студенти МАС пре броја индекса уписивати број 30.

Тако да ће за студента основних академских студија са бројем индекса 5999, корисничко име бити: 201605999 (студент је први пут уписан 2016 године).

За студента мастер академских студија са бројем индекса  435 корисничко име ће бити: 201630435 (студент је први пут уписан 2016 године).

Почетна лозинка студента је ЈМБГ и студент је мора променити приликом првог логовања на систем.Испити из предмета који се полажу у више рокова (теоријски испити)