SRB

ENG

Обавештења


Енглески језик 1:
Завршни испит

Обавештавају се студенти који 19.6.2019. године полажу испит из предмета Енглески језик 1 у Карађорђевој 15 да ће почетак испита за прву групу студената уместо у 11 часова почети у 12:30, док ће испит за другу групу студената уместо у 12:30 почети у 14:00 часова.

доц. др Александар Вулетић


Пријава испита за јулски испитни рок

Online пријава испита за јулски испитни рок школске 2018/2019 године за студенте свих нивоа студија обавиће се од 20. до 25. 06. 2019. године.

Није могуће извршити пријаву испита уколико није попуњена анкета и уколико нису измирене све доспеле рате школарине.

Попуњавање анкете као и проверу својих тренутних дуговања и уплата студенти могу извршити преко својих налога.

Накнадна пријава испита може се обавити у студентској служби до два радна дана пред заказани испит уз уплату у износу  од  дин. 600,00  (по испиту) на рачун факултета.

Студентска служба                        


Овера године

Овера године за студенте свих нивоа студија обавиће се у периоду од 03. до 06. јуна 2019. године и то:

03. 06. 2019. – мастер академске студије
04. 06. 2019. – докторске академске студије
03. 06. 2019. – прва година ОАС
04. 06. 2019. – друга година ОАС
05. 06. 2019. – трећа година ОАС
06. 06. 2019. – четврта година ОАС

За оверу семестра потребно је:

  • индекс са потписима за предмете предвиђеним наставним планом и програмом
  • семестрални лист (добија се у студ. Служби)
  • уплаћена за последња рата школарине за самофинансирајуће студенте

Накнадна овера семестра може се обавити у року од 5 (пет) дана од истека рока уз молбу продекану за наставу и уплату од 1.000,00 динара на жиро рачун факултета.

Напомена: студент који нема оверен летњи семестар и потпис о испуњеним предиспитним обавезама у индексу неће моћи да приступи полагању испита


Предаја завршног рада

Предаја завршног рада (4 примерка рада, 4 ЦД) уз пратећу документацију за одбрану у јулском испитном року школске 2018/19 обавиће се 26. 06. 2019.

Образац предаје завршног рада и писмена сагласност ментора – може се преузети на сајту ФПУ или у студентској служби за мастер и докторске студије)

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Одбрана завршних радова 

Факултет примењених уметности у Београду обавештава да je заказанa одбрана завршног рада на мастер академским студијама, за студенте:  

  • Драгана Ђурашевић

Комисија:
Слободан Кајтез, ред. проф. - председник Комисије
Мирослав Лазовић, ред.проф. – ментор
Станко Зечевић, ред. проф. - члан Комисије

Одбрана  ће се обавити на ФПУ у Београду, Краља Петра 4, у просторијама класе Примењено сликарство, у петак, 14. 06. 2019. године, са почетком у 13 сати.

  • Татјана Миљојчић

Комисија:
Владимир Татаревић, ванр. проф. – председник Комисије
Александар Келић, доц. – ментор
Мирјана Живковић, ванр. проф. – члан Комисије

Одбрана  ће се обавити на ФПУ у Београду, Косанчићев венац 29, просторије модула Фотографија, у понедељак, 17. 06. 2019. године, са почетком у 12 сати.

  • Димитрије Недељковић

Комисија:
Александар Келић, доц. – председник Комисије
Владимир Перић, доц. – ментор
Владимир Татаревић, ванр. проф. – члан Комисије

Одбрана  ће се обавити на ФПУ у Београду, Косанчићев венац 29, просторије модула Фотографија, у понедељак, 24. 06. 2019. године, са почетком у 15 сати.


Одбрана докторског уметничког пројекта

Универзитет уметности у Београду – Факултет примењених уметности у Београду обавештава да ће се одбрана докторских уметничких пројеката кандидата:

Маје Милинић Богдановић под називом »Дизајн текстилних флексибилних материјала применом адитивне производње«, одржати у среду, 12. 06. 2019. године у 12 часова у Амфитеатру Факултета примењених уметности у Београду, Краља Петра 4.

Филиповац Миша,  под називом  »Скупови – просторно амбијентална цртачка композиција«, одржати у понедељак, 17. 06. 2019. године у 11 сати у класи 21,  Факултета примењених уметности у Београду, Краља Петра 4.

Јефимије Коцић,  под називом »ВИЛА РОСА – илустрована интерактивна књига«, одржати у уторак, 18. 06. 2019. године у 12 сати у сали 25,  Факултета примењених уметности у Београду, Косанчићев венац бр. 29.


Упутство за online пријаву испита

Свом налогу студенти приступају са следеће адресе: https://student.fpu.bg.ac.rs
Корисничко име студента је ГГГГББББ где је  ГГГГ- година првог уписа, a ББББ- број индекса са префиксом 0 за студенте основних академских студија и префиксом  30 за студенте мастер академских студија.

Студенти ОАС ће пре броја индекса уписивати нулу, док ће  студенти МАС пре броја индекса уписивати број 30.

Тако да ће за студента основних академских студија са бројем индекса 5999, корисничко име бити: 201605999 (студент је први пут уписан 2016 године).

За студента мастер академских студија са бројем индекса  435 корисничко име ће бити: 201630435 (студент је први пут уписан 2016 године).

Почетна лозинка студента је ЈМБГ и студент је мора променити приликом првог логовања на систем.


Отварање онлајн налога

Студенти први пут уписани на Факултет примењених уметности у Београду у школској 2018/2019 години треба да отворе свој налог.
Упутство за отварање налога могу видети на сајту факултета

Http://www.fpu.bg.ac.rs/studenti/Оbavestenja.html

Сви самофинансирајући студенти на свом налогу могу видети позив на број који треба да користе при уплати школарине, као и модел уплатнице

Од 01. 11. 2018. године све уплате за школарину са позивом на број биће аутоматски пребачене на налог студента, тако да више неће бити неопходно доносити уплатнице

За све уплате на име школарине до 01. 11. 2018. године потребно је студентској служби доставити уплатнице ради евидентирања

Студентска служба
Испити из предмета који се полажу у више рокова (теоријски испити)