SRB

ENG

Обавештење

Online пријава испита за фебруарски испитни рок за све студенте мастер и докторских академских студија и студенте основних академских студија којима су признате предиспитне обавезе обавиће се
од 27. ДО 31.01.2020. године.

Није могуће извршити пријаву испита уколико нису измирене уколико нису измирене све доспеле рате школарине.

Проверу својих тренутних дуговања и уплата студенти могу извршити преко свог налога.

Накнадна пријава испита може се обавити у студентској служби до два радна дана пред заказани испит уз уплатницу у износу од 600,00 динара (по испиту) на жиро рачун факултета.

 

Обавештење

Оnline пријава испита за јануарски испитни рок за све студенте мастер и докторских академских студија и студенте основних академских студија којима су признате предиспитне обавезе обавиће се од 16. до 20.12.2019. године.

Није могуће извршити пријаву испита уколико нису измирене све рате школарине.
Проверу својих тренутних дуговања и уплата студенти могу извршити преко свог налога.

Накнадна пријава испита може се обавити у студентској служби до два радна дана пред заказани испит уз уплатницу у износу од 600,00 динара (по испиту) на жиро рачун факултета.

Јануарски испитни рок одржаће се од 15. До 31. Јануара 2020. Године

Настава у зимском семестру завршава се 31.12.2019. године, а у летњем семестру почиње 10.02.2020. године

 

Предаја завршног рада

Предаја завршног рада (4 примерка рада, 4 CD)
Уз пратећу документацију (образац предаје завршног рада и писмена сагласност ментора - може се преузети на сајту Факултета или у студентској служби).

За одбрану у јануарском испитном року школске 2019/2020 године обавиће се 24.12.2019

 

Годишњи едукативни програм AmCham Србија

Јединствени програм професионалног усавршавања који је покренула Америчка привредна комора у Србији (AmCham) у 2014. години, са идејом да кроз синергију академског и корпоративног сектора помогне усавршавање и развој младих људи - лидера који ће водити пословну заједницу у Србији

пдф

користан линк

Обавештење

Обавештавамо вас да ће се расподела места за усељење у студентски дом у
школској 2019/20 години обавити у понедељак 25. новембра 2019. године.

детаљније

Завод за здравствену заштиту студената Београд

Обавештење за студенте који се усељавају у студентске домове.

детаљније ПДФ


Ранг листа

Ранг за три непопуњена места рангираних студената друге године основних академских студија уписаних школске 2018/2019 године, који су стекли право да се у трећој години основних академских студија школске 2019/2020 године, рангирају за упис у статусу студента који се финансира на терет буџета Републике Србије.

docx

Ранг листа за два непопуњена места студената основних академских студија уписаних школске 2018/2019 године, који су стекли право да се у наредној години основних академских студија школске 2019/2020 године, рангирају за упис у статусу студента који се финансира на терет буџета Републике Србије.

docx.

Одлука савета


Историја дизајна

Обавештавају се студенти да због спречености професора, настава из предмета Историја дизајна неће бити одржана у понедељак, 30.09.
Наредни час ће се одржати 7.10. по распореду часова.


Коначне ранг листе студената основних студија

Коначне ранг листе студената основних академских студија који су стекли право да се у школској 2019/2020 години, рангирају за упис у статусу студента који се финансира на терет буџета Републике Србије.


Упис студената основних студија

По објављивању коначне ранг листе у четвртак 26. 09. 2019. године упис у наредну годину основних академских студија школске 2019/2020 године обавиће се од 30. 09. до 04. 10. 2019. године по следећем распореду:

 • 30. 09. 2019. г. – друга година и поновљена прва година
 • 01. 10. 2019.г. – трећа година
 • 02. 10. 2019. г. – четврта година

За упис је потребно:

 • индекс
 • 2 ШВ-20 обрасца (добијају се у Студентској служби)
 • листа предмета које студент уписује (добијају се у Студентској служби)
 • доказ о уплати прве од осам рата школарине, за студенте који сами плаћају школарину сходно уписаном броју ЕСПБ бодова
 • сви студенти потписују уговор о школовању на основним академским студијама за школску 2019/2020 годину
 • доказ о уплати прве од осам рата школарине, за буџетске студенте који уписују више од 60 ЕСПБ бодова
 • доказ о уплати осигурања од последица несрећних случајева  у износу од 300,00 динара, на жиро рачун факултета број  840 – 1611666 – 95,  са позивом на број: OS19/20

Школарина за студенте који плаћају школарину за уписаних 60 ЕСПБ бодова у школској 2019/2020 годину је 170.000,00 динара.

Школарина се може уплатити у целости или у осам једнаких рата и то:

 • прву  рату  при  упису  године  студија,
 • другу  рату               до  15. 11. 2019.  године    
 • трећу  рату              до  16. 12. 2019.  године
 • четврту  рату           до  15. 01. 2020.  године
 • пету рату                 до  15. 02. 2020.  године
 • шесту рату              до  16. 03. 2020. године
 • седму рату               до  15. 04. 2020. године
 • осму рату                 до  15. 05. 2020. године

НАПОМЕНА: уколико студент уписује факултативни предмет мора га пријавити при упису године и доставити доказ о уплати прве од осам рата школарине у вредности ЕСПБ бодова колико носи тај предмет.

Накнадни упис у наредну годину студија може се извршити у року од 3 (три) радна дана од истека рока за упис уз молбу продекану Факултета, уплатницу у износу од 2.200,00 динара на жиро рачун Факултета

Након истека тог рока студенти више неће моћи уписати наредну годину студија

Студентска служба


Упис студената докторских студија

Упис студената докторских академских студија у другу и трећу годину студија обавиће се 30. 09. 2019. године. За упис студената прилажу се:

 • ШВ-20 обрасцa који се добијају у студентској служби
 • доказ о уплати накнаде за студије за самофинансирајуће студенте (уплату извршити на жиро рачун факултета број  840 – 1611666 – 95)
 • доказ о уплати осигурања од последица несрећних случајева  у износу од 300,00 динара, на жиро рачун факултета број:  840 – 1611666 – 95
  са позивом на број: DS19/20
 • сви студенти потписују Уговор о школовању на докторским академским студијама за школску 2019/2020 годину

Школарина за студенте који плаћају школарину за школску 2019/2020 годину је 200.000,00 динара.

Школарина се може уплатити у целости или у осам једнаких рата и то :

 • прву рату  при  упису  године  студија,
 • другу рату до 15. 11. 2019. године       
 • трећу рату до 16. 12. 2019. године
 • четврту рату до 15. 01. 2020. године
 • пету рату до 15. 02. 2020. године
 • шесту рату до 16. 03. 2020. године
 • седму рату до 15. 04. 2020. године
 • осму рату до 15. 05. 2020. године


Обавештење

По Упутству Министарства просвете, науке и технолошког развоја, следећи студенти се уписују на терет буџета Републике Србије:

Живковић Јана         
бр индекса 6237

Никић Јелисавета   
бр индекса 6038

 

Драмски позоришни правци 1 и 2

У уторак 24. септембра неће бити наставе из предмета Драмски позоришни правци 1 и 2. Настава из тих предмета ће почети  1. октобра.


Почетак наставе у школској 2019/2020.

Настава у школској 2019/2020 години за све године  и нивое студија почиње 23. септембра 2019. године по распореду часова који je објављен на сајту Факултета.

Настава на мастер академским студијама почиње у понедељак 23. септембра 2019. године по распореду часова за све студијске програме Конзервација и рестаурација, Дизајн и Примењена уметност (осим за модул Примењено сликарство)  без обзира што је одложен упис на студијском програму Примењена уметност.

Пријем студената прве године основних академских студија одржаће се 23. септембра 2019. године у 10 часова у амфитеатру у улици краља Петра 4.


Француски језик

Обавештавају се студенти првe годинe да ће настава француског језика почети у суботу 05. 10. 2019.

Настава се одржава на Факултету ликовних уметности (Рајићева 10), сваке суботе у 12 часова.

Професор француског језика
Бојана Новаковић Скопљак


Немачки језик

Обавештавају се студенти да ће први час из немачког језика имати у суботу 28. 09. 2019. у згради Филолошког факултета (Студентски трг 3) на Катедри за германистику, 4. спрат, новији део зграде, кабинет 432 у 13 часова.

Професор немачког језика
Анет Ђурови
ћ


Историја филма

Настава из предмета Историја филма одржава се на ФДУ у малој пројекцији 44, као блок настава у којој студенти слушају предавање и присуствују пројекцији.
Први датум биће у суботу 12. октобра у подне (12 h). Студенти треба да сачекају наставника на портирници.


Технологија материјала и Познавање материјала

Испити из предмета Технологија материјала 1 и 2 и Познавање материјала 1 и 2 одржаће се у згради Факултета у улици Косанчићев венац 29 у заказаном термину

Предметни наставник


 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обавештење

Одлуку о признавању ваннаставних активности за школску 2018/19. годину студенти могу преузети студентској служби факултета.

Уговор о студирању и потврду о осигурању за школску 2019/20. годину студенти могу преузети у студентској служби.

 

Важно обавештење

Обавештавају се студенти да приликом доласка у просторије Факултета примењених уметности у Карађорђевој 15, не користе мало степениште између Карађорђеве улице и Косанчићевог венца. Препоручује се кретање у групама или у пратњи колега ради личне безбедности.

 

Упис студената мастер академских студија, студијски програм  примењена уметност

Упис студената мастер академских студија, студијски програм  примењена уметност обавиће се  02.10.2019.

За упис судената прилажу се:

 • оригинале или оверене фотокопије стечених диплома на претходним нивоима академских студија;
 • лична карта на увид
 • доказ о уплати износа од 1.000,00 динара на жиро рачун факултета за индекс
 • 2  ШВ-20 обрасцa /добијају се у Секретаријату Факултета/
 • две фотографије 3,5 x 4,5 цм
 • доказ о уплати накнаде за студије за самофинансирајуће кандидате. Уплату извршити на жиро рачун факултета број 840 – 1611666 – 95
 • доказ о уплати осигурања од последица несрећних случајева  у износу од 300,00 динара, на жиро рачун факултета број: 840 – 1611666 – 95,  са позивом на број: MS19/20
 • сви кандидати потписују Уговор о школовању на мастер академским студијама за школску 2019/2020 годину

Школарина за студенте који плаћају школарину за школску 2019/2020 годину је 150.000,00 динара.

Школарина се може уплатити у целости или у осам једнаких рата и то:

 • прву рату при упису године студија
 • другу рату до 15. 11. 2019.  године    
 • трећу рату до 16. 12. 2019.  године
 • четврту рату до 15. 01. 2020.  године
 • пету рату до 15. 02. 2020.  године
 • шесту рату до 16. 03. 2020. године
 • седму рату до 15. 04. 2020. године
 • осму рату до 15. 05. 2020. године


Коначне ранг листе студената докторских студија

Коначне ранг листе студената докторских академских студија који су стекли право да се у школској 2019/2020 години, рангирају за упис у статусу студента који се финансира на терет буџета Републике Србије.


Обавештење

Документоване молбе за вредновање ЕСПБ бодова по основу ваннаставних активности остварених у току школске 2018/2019 године могу се предати од 01. до 10. октобра 2019. године у студентској служби факултета.

Правилник о вредновању ваннаставних активности може се погледати на сајту факултета.

Правилник ПДФ

Образац бр. 1 можете преузети на сајту факултета.

Образац бр. 1

Напомена: непотпуне и недокументоване молбе неће се разматрати.


Обавештење

Одлаже се упис на мастер академске студије школске 2019/2020 године на Факултету примењених уметности у Београду, на студијском програму примењена уметност, модул примењено сликарство.

По објављивању коначне ранг листе 19.09.2019. године. Упис примљених кандидата на мастер академске студије у школској 2019/2020. години на студијским програмима дизајн и конзервација и рестаурација обавиће се у петак 20.09.2019. године у периоду од 09-14 часова.

За упис студената прилажу се:

 • лична карта на увид
 • оверена фотокопија дипломе или оригинал уверења о претходно стеченом високом образовању
 • решење о признавању стране високошколске исправе - за кандидате који су претходно школовање завршили у иностранству и стране држављане
 • две фотографије формата 3,5 х 4,5 цм
 • два обрасца ШВ-20 (добијају се у студентској служби)
 • доказ о уплати 1.000,00 динара уплаћених на жиро рачун Факултета на име накнаде за индекс (индекс се добија у студентској служби)
 • доказ о уплати прве рате школарине, за кандидата који сам плаћа школарину
 • Страни држављанин дужан је да при упису поднесе доказе да је здравствено осигуран за школску 2019/2020 годину, да влада српским језиком и да је уплатио школарину.
 • доказ о уплати осигурања од последица несрећних случајева  у износу од 300,00 динара, на жиро рачун факултета,  са позивом на број: МS19/20
 • сви кандидати потписују Уговор о школовању на основним академским студијама за школску 2019/2020 годину

Школарина за студенте који плаћају школарину за школску 2019/2020 годину је 150.000,00 динара.

Школарина се може уплатити у целости или у осам једнаких рата и то:

 • прву рату при упису године студија
 • другу рату до 15. 11. 2019. године    
 • трећу рату до 16. 12. 2019. године
 • четврту рату до 15 .01. 2020. године
 • пету рату до 15 .02. 2020. године
 • шесту рату до 16. 03. 2020. године
 • седму рату до 15. 04. 2020. године
 • осму рату до 15. 05. 2020. године

Одлука ПДФ


Поновни упис студената мастер студија

Поновни упис студената мастер академских студија у школској 2019/2020. години обавиће се 26. 09. 2019.

Зa упис студената прилажу се:

 • 2 ШВ-20 обрасцa који се добијају у Секретаријату Факултета
 • доказ о уплати накнаде за студије за самофинансирајуће кандидате
 • Уплату извршити на жиро рачун факултета број: 840 – 1611666 – 95
 • доказ о уплати осигурања од последица несрећних случајева  у износу од 300,00 динара, на жиро рачун факултета број: 840 – 1611666 – 95,  са позивом на број: МS19/20
 • сви кандидати потписују Уговор о школовању на мастер академским студијама за школску 2019/2020 годину.
Школарина се може уплатити у целости или у осам једнаких рата и то:
 • прву рату при упису године студија,
 • другу рату до 15. 11. 2019. године    
 • трећу рату до 16. 12. 2019. године
 • четврту рату до 15. 01. 2020. године
 • пету рату до 15. 02. 2020. године
 • шесту рату до 16. 03. 2020. године
 • седму рату до 15. 04. 2020. године
 • осму рату до 15. 05. 2020. године


Систематски преглед

Обавештење студентима који нису обавили систематски преглед у заказаном термину

Студенти прве и треће године студија школске 2018/2019. године који нису обавили систематски преглед у заказаном термину могу да од 05. 09. 2019. накнадно обаве преглед:

 • у просторијама Завода за здравствену заштиту студената Београд, Крунска 57, први спрат, соба 1.10, радним данима од7:30до 19:00 часова
 • у амбуланти у студентском дому „Карабурма А Улица Мије Ковачевића 76 радним данима од 9:00 до 14:00 часова.
 • у здравственој амбуланти у студентском дому „Студентски градА Први блок, Ф крило, Улица Тошин Бунар 147 радним данима од 7:30 до 19:00 часова

Превентивни преглед обављају сви студенти, без обзира на начин финансирања, само студенти старији од 26 година нису у обавези да обаве овај преглед.
Приликом доласка на преглед студенти треба да да понесу индекс и оверену здравствену књижицу.

Одбрана завршног рада на мастер академским студијама

Факултет примењених уметности у Београду обавештава да je заказанa одбрана завршног рада на мастер академским студијама, за студента:

 •  Немања Деветак

Комисија:
мр Љиљана Петровић, ред. проф. - председник Комисије
мр Гордана Комад Арсенијевић, ред. проф. – ментор
Сенка Кљакић, доц. - члан Комисије

Одбрана  ће се обавити на ФПУ у Београду, Слободанке Данке Савић 21, у уторак, 28.01.2020. године, са почетком у 11.30 сати, у просторијама одсека Костим.

Одбрана завршног рада на мастер академским студијама

Факултет примењених уметности у Београду обавештава да je заказанa одбрана завршног рада на мастер академским студијама, за студента:

 1.  Лука Лазовић

       Комисија:
др ум. Јулијана Протић, доц. - председник Комисије
Марко Вукша, доц. – ментор
Вукашин Миловић, доц. - члан Комисије

Одбрана  ће се обавити на ФПУ у Београду, Слободанке Данке Савић 21, у среду, 22.01.2020. године, са почетком у 11 сати, у просторијама одсека Примењено вајарство.

 

Одбрана завршног рада на мастер академским студијама

Факултет примењених уметности у Београду обавештава да je заказанa одбрана завршног рада на мастер академским студијама, за студента:

 1.  Катарина Матијевић

Комисија:
Гордана Комад Арсенијевић, ред. проф. - председник Комисије
Сенка Кљакић, доц. – ментор
Љљана Петровић, ред. проф. - члан Комисије

Одбрана  ће се обавити на ФПУ у Београду, Слободанке Данке Савић 21,
у уторак, 28.01.2020. године, са почетком у 11 сати, у просторијама одсека Костим.

 

Одбрана завршног рада на мастер академским студијама

Факултет примењених уметности у Београду обавештава да je заказанa одбрана завршног рада на мастер академским студијама, за студента:

1. Цвета Шебез

Комисија:
мр Леонора Векић, доц. - председник Комисије
мр Златко Цветковић, доц. – ментор
Маја Гецић, доц. - члан Комисије

Одбрана  ће се обавити на ФПУ у Београду, Слободанке Данке Савић 21, у петак, 24.01.2020. године, са почетком у 10.00 сати, у просторијама одсека Дизајн ентеријера и намештаја, просторија 2.

Одбрана завршног рада на мастер академским студијама

Факултет примењених уметности у Београду обавештава да je заказанa одбрана завршног рада на мастер академским студијама, за студента:

1. Богдана Живковић

Комисија:
Тијана Секулић, ванр. проф - председник Комисије
Младен Врачевић, доц. – ментор
Тања Манојловић, ванр. проф. - члан Комисије

2. Катарина Стојановић

Комисија:
Данијела Димковић, доц. - председник Комисије
Тања Манојловић, ванр. проф. – ментор
Тијана Секулић, ванр. проф. - члан Комисије

3. Ања Окука

Комисија:
Биљана Бранковић, доц. - председник Комисије
Тања Манојловић, ванр. проф. – ментор
Младен Врачевић, доц. - члан Комисије

Одбрана  ће се обавити на ФПУ у Београду, Слободанке Данке Савић 21, у понедељак, 27.01.2020. године, са почетком у 09.30 сати, у просторијама одсека Дизајн ентеријера и намештаја.

Одбрана завршног рада на мастер академским студијама

Факултет примењених уметности у Београду обавештава да je заказанa одбрана завршног рада на мастер академским студијама, за студента:

Јован Матић

Комисија:
др ум Љубица Кнежевић, доц. - председник Комисије
мр Лана Тиквеша, доц. – ментор
мр Игор Милићевић, ванр. проф. - члан Комисије

Одбрана  ће се обавити на ФПУ у Београду, Краља Петра 4, у понедељак, 27.01.2020. године, са почетком у 11 сати, у просторијама одсека Керамика.

Нађа Олић

Комисија:
Славимир Стојановић, доц. - председник Комисије
Зоран Блажина, ред. проф. – ментор
Милош Илић, ванр. проф. - члан Комисије

Одбрана  ће се обавити на ФПУ у Београду, Косанчићев венац 29, у среду, 15.01.2020. године, са почетком у 11 сати, просторије модула Графички дизајн.

Вељко Врањевац

Комисија:
Славимир Стојановић, доц. - председник Комисије
Зоран Блажина, ред. проф. – ментор
Милош Илић, ванр. проф. - члан Комисије

Одбрана  ће се обавити на ФПУ у Београду, Косанчићев венац 29, у среду, 15.01.2020. године, са почетком у 11.30 сати, просторије модула Графички дизајн.

Жељко Шпица

Комисија:
Славимир Стојановић, доц. - председник Комисије
Милош Илић, ванр. проф. – ментор
Зоран Блажина, ред. проф. - члан Комисије

Одбрана  ће се обавити на ФПУ у Београду, Косанчићев венац 29, у среду, 15.01.2020. године, са почетком у 12.00 сати, просторије модула Графички дизајн.

Дејана Ђурђевић

Комисија:
Гордана Петровић, ред. проф. - председник Комисије
мр Габријела Булатовић, доц. – ментор
Ана Продановић, доц. - члан Комисије

Одбрана  ће се обавити на ФПУ у Београду, Карађорђева 15, у четвртак, 16.01.2020. године, са почетком у 10.30 сати, просторије модула Графика и књига.

Душан Томашевић

       Комисија:
мр Десимир Денић, ред. проф. - председник Комисије
мр Мирослав Лазовић, ред. проф. – ментор
мр Никола Божовић, ванр. проф. - члан Комисије

Одбрана  ће се обавити на ФПУ у Београду, Краља Петра 4, у петак, 17.01.2020. године, са почетком у 12 сати, просторије одсека Примењено сликарство.

Невена Танасковић

       Комисија:
мр Десимир Денић, ред. проф. - председник Комисије
мр Мирослав Лазовић, ред. проф. – ментор
мр Никола Божовић, ванр. проф. - члан Комисије

       
Одбрана  ће се обавити на ФПУ у Београду, Краља Петра 4, у петак, 17.01.2020. године, са почетком у 12.30 сати, просторије одсека Примењено сликарство.

Никола Нешић

Комисија:
- др Маријана Пауновић, доц. - председник Комисије
- мр Растко Ћирић, ред. проф. – ментор
- мр Оливера Батајић Сретеновић, доц. - члан Комисије

Одбрана  ће се обавити на ФПУ у Београду, Косанчићев венац 29, у среду, 15.01.2020. године, са почетком у 12 сати, учионица 25.

Катарина Драгићевић

Комисија:
- др Маријана Пауновић, доц. - председник Комисије
- мр Оливера Батајић Сретеновић, доц. – ментор
- мр Растко Ћирић, ред. проф. - члан Комисије

Одбрана  ће се обавити на ФПУ у Београду, Косанчићев венац 29, у среду, 15.01.2020. године, са почетком у 13 сати.

Никола Игњатовић

Комисија:
- мр Растко Ћирић, ред. проф. - председник Комисије
- мр Оливера Батајић Сретеновић, доц. – ментор
- Ана Продановић, доц. - члан Комисије

Одбрана  ће се обавити на ФПУ у Београду, Косанчићев венац 29, у среду, 15.01.2020. године, са почетком у 14 сати.

Тамара Антоновић

Комисија:
- Владимир Перић, доц. - председник Комисије
- Александар Келић, доц. – ментор
- мр Владимир Татаревић, ванр. проф. - члан Комисије

Одбрана  ће се обавити на ФПУ у Београду, Косанчићев венац 29, у четвртак, 16.01.2020. године, са почетком у 12 сати.

Немања Танески

Комисија:
- Владимир Перић, доц. - председник Комисије
- мр Владимир Татаревић, ванр. проф – ментор
- Александар Келић, доц. - члан Комисије

Одбрана  ће се обавити на ФПУ у Београду, Косанчићев венац 29, у четвртак, 16.01.2020. године, са почетком у 12.30 сати.

 1.  Мина Обрадовић
 2.  Никола Крџић

Комисија:
Ранко Бочина, ред. проф. - председник Комисије
мр Милан Новаковић, ред. проф. – ментор
Александар Мијатовић, ред. проф. - члан Комисије

Одбрана  ће се обавити на ФПУ у Београду, Слободанке Данке Савић 21, у среду, 15.01.2020. године, са почетком у 10 сати, у просторијама одсека Дизајн ентеријера и намештаја.Испити из предмета који се полажу у више рокова (теоријски испити)