SRB

ENG

Календар
за школску 2018/2019. годину

ОКТОБАР 2018.  
01. 10. 2018. Пријем студената 1. године основних академских студија у 12 часова (поздравни говор, подела индекса, упознавање студената са шефовима одсека, подела распореда часова).
01. 10. 2018. Почетак наставе у зимском семестру, по распореду часова, у трајању од 15 наставних недеља. Настава почиње на свим нивоима студија.
 
НОВЕМБАР 2018.  
Субота 03. 11. 2012. Радна субота по распореду од понедељка (за наставу)
Недеља и понедељак
11. и 12.11. 2018.
Дан примирја у I светском рату (нерадни дани).
26. 11. 2018. Дан Факултета, биће радно обележен (планирана је свечана седница за госте и запослене са одговарајућим садржајем).
 
ДЕЦЕМБАР 2018.  
Субота 15.12.2012. Радна субота по распореду од понедељка одрађујемо 31.12.2018.
од 29. 12. 2018.
до 07. 01. 2019.
Факултет неће радити због Новогодишњих и Божићних празника. Нерадни дани.
08. 01. 2019. Факултет почиње са радом.
 
ЈАНУАР 2019.  
18. 01. 2019. Завршава се настава у зимском семестру на свим нивоима студија.
Од 21. 01. до 02. 02. 2019. Јануарски испитни рок за студенте свих нивоа студија.
 
ФЕБРУАР 2019.  
04. 02. 2019. Почиње летњи семестар за студенте свих нивоа студија.
15. и 16. 02. 2019. Дан државности Републике Србије. Нерадни дани
 
МАРТ 2019.  
16.03.2019. Радни дан по распореду од уторка (одрађујемо 30. 04. 2019)
25–30. 03. 2019. Недеља предвиђена за ваннаставне активности (екскурзија, радионице, хуманитарне акције и сл.)
АПРИЛ  2019.
4. април Дан студената, радни дан.
Од 10. до 30. 04. 2019. Априлски испитни рок за све нивое студија.
13. 04. 2019. Радни дан по распореду од петка (одрађујемо 03.05.2019)
Од 26. 04. до 30. 04. 2019. Велики петак, Ускрс и други дан Ускрса, нерадни дани.
 
МАЈ-ЈУН 2019.  
Од 01. до 03. 05. 2019. Први мај, празник рада, нерадни дани.
21. 05. 2019. Радни дан по распореду од петка
Од 20. 05. До 24. 05. 2019. Наставници су у обавези да да заврше са предиспитним обавезама и студентима исте евидентирају у, за то намењену, рубрику у индексу.
Петак
31. 05. 2019.
Завршава се настава у летњем семестру на свим нивоима студија.
Од 01. 06. до 09. 06. 2019. Изложба радова студената насталих у процесу наставе 1, 2, 3. и 4. године основних академских студија у просторима факултета.
Поставка изложбе од 01. до 03. 06. 2019. год.
Трајање изложбе од 04.06. до 09. 06. 2019.  од 10:00 до 18:00 часова
(Напомена: предлог календара поставке, трајања и обиласка изложбе, у оквиру назначеног термина, биће усвојен на седници Комисије за обезбеђења квалитета рада Факултета на којој ће се одлучивати о обиласку Изложбе и биће благовремено достављен свим одсецима).
Од 01. 06. до 30. 06. 2019. Јунски испитни рок за све нивое студија.
  Изложба »ДИПЛОМА 2019« радова насталих у процесу наставе студената 4. година основних академских студија и одбрањених мастер радова у школској 2018/2019.  години реализоваће се у зависности од термина договореног са Музејом примењене уметности.
 
ЈУН-ЈУЛ 2019. ИСПИТ ЗА ПРОВЕРУ СКЛОНОСТИ И СПОСОБНОСТИ
19. 06. 2019. Пријаве за полагање допунског испита
20. 06. 2019.
21. 06. 2019.
Полагање допунског испита.
Објављивање резултата.
19, 20. и 21. 06. 2019. Пријављивање кандидата за полагање испита за проверу склоности и способности за упис у прву годину основних академских студија.
Од 24. 06. до 29. 06. 2019. Полагање испита за проверу склоности и способности у зависности од модула траје 4 односно 6 дана.
03. 07. 2019. Објава резултата о оствареном успеху на полагању испита
10. и 11. 07. 2019. Упис кандидата у прву годину основних студија.
  Напомена: календар спровођења Испита за проверу склоности и способности биће, по потреби, коригован и усклађен са роковима заједничког конкурса за упис у прву годину основних академских студија Министарства просвете, науке и технолошког развоја.
 
ЈУЛ- АВГУСТ  2019.  
15. 07. до 23. 08. 2019. Годишњи одмори наставника и сарадника за 2019. годину.
 
СЕПТЕМБАР 2019.  
Од 26. 08. до 10. 09. 2019. Септембарски испитни рок  1
Од 11. до 20. 09. 2019. Септембарски испитни рок  2
Од 21. до 30.09. 2019. Септембарски испитни рок  3
  Реализација конкурса и пријемног испита за упис на мастер и докторске академске студије (подношење докумената, радова, полагање и реализација пријемног процеса, објава ранг-листе и упис примљених кандидата).

Конкурс за упис на мастер академске студије: 
 • подношење  пријава  и  докумената  за  пријемни испит
  од  16. до 20. септембра  2019. године од 9 до 13 часова
 • пријемни испит 21. септембра  2019. године
 • објава  резултата  испита 23.  септембра  2019. године у 15 часова
 • коначна ранг листа 25. септембра 2019. у 15 часова
 • упис  примљених  кандидата 26. и 27. септембра  2019. године.

Конкурс за упис на докторске академске студије:
 • подношење пријава и докумената за пријемни испит
  од  12. и 13. 09. 2019. године
 • пријемни испит 18.  и  19. 09. 2019. год.
 • објава  резултата испита 20. 09. 2019. у 15.00 часова
 • упис примљених кандидата
  25. 09. 2019. године.
30. 09. 2019. Настава у школској 2019/2020. почиње 30. 09. 2019. године на свим нивоима студија