SRB

ENG


Јединствена ранг листа кандидата који су положили испит за проверу склоности и способности а нису уписани

На седници одржаној 08.07.2020. године,  Наставно-уметничко-научно веће Факултета примењених уметности у Београду, донело је Одлуку да се пет непопуњених места студената чије се студије финансирају из буџета Републике Србије и десет непопуњених места студената који  сами финансирају студије попуни уписом кандидата се јединствене ранг лист свих кандидата који су положили испит за проверу склоности и способнпости и стекли право рангирања за упис у прву годину основних академскух студија, Факултета примењених уметности у Београду, школске 2020/2021 године, а нису се рангирали у оквиру одобреног броја за упис.

Јединствена ранг листа: word doc.


Коначна ранг листа кандидата који су положили испит за проверу склоности и способности за упис у 1. годину основних академских студија школске 2020/2021. године на Факултету примењених уметности у Београду

Коначна ранг листа : ПДФ

 

По објављивању коначне ранг листе 14.07.2020. године
Упис примљених кандидата обавиће се 15. и 16. 07. 2020 године по следећем распореду

15.07.2020. ГОДИНЕ
9,00 h – модул Конзервација и рестаурација слика и            
уметничких дела на папиру 
10,00 h – модул Графички дизајн
11,00 h – модул Индустријски дизајн
12,00 h – модул Дизајн ентеријера и намештаја
14,00 h – модул Текстил
15,00 h – модул Примењено сликарство

16.07.2020. ГОДИНЕ
9,00 h – модул Примењено вајарство
10,00 h – модул Графика и књига
11,00 h – модул Фотографија
12,00 h – модул Анимација
12,30 h – модул Керамика
13,00 h – модул Сценографија
13,30 h – модул Сценски костим
14,00 h – модул Савремено одевање

ЗА УПИС СТУДЕНАТА ПРИЛАЖУ СЕ:

 • оригинална документа: сведочанства сва четири разреда, диплома,
 • очитана (копирана) лична карта или извод из МКР,
 • доказ о уплати износа од 1.000,00 динара на жиро рачун факултета за индекс
 • 2  ШВ-20 обрасцa /добијају се у Секретаријату Факултета/
 • две фотографије 3,5 x 4,5 цм
 • доказ о уплати накнаде за студије за самофинансирајуће кандидате. Уплату извршити на жиро рачун факултета број  840 – 1611666 – 95 (без позива на број)
 • доказ о уплати осигурања од последица несрећних случајева  у износу од 300,00 динара, на жиро рачун факултета број  840 – 1611666 – 95,  са позивом на број: OS20/21
 • сви кандидати потписују Уговор о школовању на основним академским студијама за школску 2020/2021 годину

Школарина за студенте који плаћају школарину за школску 2020/2021 годину је 170.000,00 динара.

Школарина се може уплатити у целости или у осам једнаких рата (21,250,00 динара) и то:

 • прву  рату  при  упису  године  студија,
 • другу  рату                до  16. 11. 2020.  године    
 • трећу  рату               до  15. 12. 2020.  године
 • четврту  рату            до  15. 01. 2021.  године
 • пету рату                   до  15. 02. 2021.  године
 • шесту рату                до  15. 03. 2021. године
 • седму рату                до  15. 04. 2021. године
 • осму рату                  до  25. 05. 2021. године

Приликом уписа студенти треба да се изјасне који ће страни језик слушати и полагати у току прве и друге године студија (страни језик који су похађали у току средње школе):
Енглески језик (слуша се на ФПУ)
Француски језик (слуша се на ФЛУ)

Немачки језик (слуша се на ФПУ)

Руски језик (слуша се на ФДУ)

Кандидати  чије ће се школовање финансирати из буџета РС , а место боравка није на територији Београда МОГУ КОНКУРИСАТИ ЗА СМЕШТАЈ У СТУДЕНТСКИ ДОМ  (БЛИЖЕ ИНФОРМАЦИЈЕ НА ОГЛАСНОЈ ТАБЛИ И САЈТУ ФАКУЛТЕТА).

 

Обавешетење за студенте I године студија који конкуришу за смештај у студентске домове у школској 2020/2021. години

Обавештење: ПДФ

 

 

Јединствена ранг листа кандидата који су положили испит за проверу склоности и способности за упис у I годину основних академских студија школске 2020/2021. године на Факултету примењених уметности

Јединствена ранг листа- кандидати који су положили: прилог PDF

 

Јединствена ранг листа кандидата који нису положили испит за проверу склоности и способности за упис у I годину основних академских студија школске 2020/2021. године на Факултету примењених уметности

Јединствена ранг листа - кандидати који нису положили: прилог PDF

 

 

Списак кандидата који су се пријавили за полагање испита за проверу склоности и способности за упис у прву годину основних академских студија школске 2020/2021. године на Факултету примењених уметности

Списак кандидата са местом полагања испита: word doc.

 

 

ONLINE ПРИЈАВА ЗА ПРИЈЕМНИ

За полагање  испита  за проверу склоности  и способности  за упис у прву годину основних академских студија  школске  2020/2021. године кандидати се пријављују  преко апликације за електронску пријаву кандидата на овом линку: УПИС

Online пријаву за пријемни испит је могуће извршити од 24.06.2020. године од  00.00 часова до 26.06.2020. године до 14.00 часова.

 

ONLINE ПРИЈАВУ ЗА ПРИЈЕМНИ ЈЕ МОГУЋЕ ИЗВРШИТИ ОД 24.06.2020. ГОДИНЕ ОД 00.00 ЧАСОВА ДО 26.06.2020. ГОДИНЕ ДО 14.00 ЧАСОВА 

За регистрацију користите мејл  адресу на коју желите  да вам стигне линк за активацију.

По пријему  активационог линка и клика на исти  можете  се улоговати  у апликацију  и попунити своју пријаву.

Када се унесу подаци, да сагласност  за унос личних података  у базу  и кликне сачувај,  отвара се секција за upload (учитавање ) односно предају докумената.
Документи морају бити у PDF. ili JPG. формату.  

Докле год се користи опција  САЧУВАЈ, пријаву је могуће ажурирати.

Када се кликне  САЧУВАЈ  И ПОШАЉИ ПРИЈАВУ, више није могуће вршити измене.

Када добијете потврду преко регистроване мејл адресе, пријава постаје званична
и тада можете преузети своју пријаву у PDF формату.

Провере унетих података се врше тек приликом клика на САЧУВАЈ И ПОШАЉИ и уколико нешто није унето како треба  добија се одговарајућа порука са упозорењем.

Обавезно обратити пажњу  да ли је пријава прихваћена или има неких порука упозорења.

Обавезно проверавати  регистривану мејл адресу на коју ћете добити обавештење уколико је потребно нешто додати или изменити .

Полагање допунског испита за школску 2020//21 одржаће се 25.06.2020. године, у згради Факултета у ул. Краља Петра 4. по следећем распореду:

српски језик и књижевност       
писмени у 8,00

енглески језик                          
писмени у 9,45

српски језик и књижевност       
усмени у 10,45

енглески језик                           
усмени у 11,45

филозофија                               
усмени у 12,45

историја уметности                    
усмени у 13,45

СПИСАК КАНДИДАТА КОЈИ СУ СЕ ПРИЈАВИЛИ ЗА ПОЛАГАЊЕ ДОПУНСКОГ ИСПИТА ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ  ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2020/2021 ГОДИНИ:


1.    Кундачина Дмитра
2.    Малишић Ива
3.    Стојановић Андреа
4.    Војводић Огњенка
5.    Шујдовић Лука
6.    Црногорац Ена

СПИСАК  КАНДИДАТА КОЈИ СУ ПОЛОЖИЛИ ДОПУНСКИ ИСПИТ ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА  ШКОЛСКЕ 2020/2021 ГОДИНЕ:

Име и Презиме  Српски језик и књижевност  Историја уметности  Филозофија  Страни језик општи успех 
Кундачина Дмитра
3
4
5
5
4,25
Малишић Ива
3
5
4
5
4,25
Стојановић Андреа
4
5
5
5
4,75
Војводић Огњенка
3
3
4
4
3,50
Шујдовић Лука
3
5
4
5
4,25
Црногорац Ена
5
5
5
5
5,00

 

Програм
испита за проверу склоности и способности за упис на прву годину основних академских студија ФПУ школске 2020/2021. године

Испит за проверу склоности и способности траје 4 (четири), 5 (пет) или 6 (шест) дана. Сваког дана кандидати раде по 4 (четири) сата на испитним задацима према следећем програму:

 • Примењена уметност

 • Дизајн

 • Конзервација и рестаурација

 

 

 

 

Конкурс за упис
у прву годину основних академских студија
на Факултету примењених уметности у Београду
за школску 2020/2021. годину

Конкурс 2020/2021 [doc, 92 kb]


Факултет примењених уметности у Београду уписује у прву годину основних академских студија школске 2020/2021 године укупно 145 студената – 75* студента који се финансирају из буџета Републике Србије и 70 студента који ће сами финансирати своје  студије, и то за:                    

I Студијски програм
Примењена уметност
  Модули: буџет самофинансирање
1 Примењено сликарство 8 7
2 Примењено вајарство 7 5
3 Графика и књига 6 5
4 Фотографија 6 5
5 Анимација 2 3
6 Керамика 5 4
7 Сценографија 3 4
8 Сценски костим 3 3
9 Савремено одевање 3 3
  Укупно 43 39

II Студијски програм Дизајн
  Модули: буџет самофинансирање
1 Графички дизајн 6 6
2 Индустријски дизајн 5 4
3 Дизајн ентеријера и намештаја 9 9
4 Текстил 5 5
  Укупно 25 24

III Студијски програм
Конзервација и рестаурација
  Модули: буџет самофинансирање
1 Конзервација и рестаурација слика
и уметничких дела на папиру
5 6
2 Конзервација и рестаурација скулптура
и археолошких предмета
2 1
  Укупно 7 7

Број студената који се финансира из буџета, утврђен Одлуком Владе Републике Србије (''Службени гласник РС'' бр.76/2020) за одређене категорије је:

 1. са инвалидитетом – 1
 2. припадник ромске националности – 1
 3. држављања Републике Србије који су у школској 2019/2020. години завршили средњу                   
  школу у иностранству - 1                                            

Основне академске студије трају четири године, односно осам семестара и имају 240 ЕСПБ бодова.

Право да конкуришу за упис у прву годину основних академских студија имају кандидати који су стекли средње образовање у четворогодишњем трајању. 

Кандидати који немају завршено средње образовање у четворогодишњем трајању полажу допунски испит. 

Допунском испиту могу приступити кандидати који су претходно завршили три разреда средње школе или средњу школу у трогодишњем трајању.

На допунском испиту проверава се знање кандидата из предмета: 

- српски језик и књижевност; 
- филозофија;
- историја уметности; 
- страни језик. 

Испит се полаже у целости по програму уметничких школа за средње образовање за четврти разред.

Сви кандидати који подносе пријаву на конкурс за упис у прву годину основних академских студија полажу Испит за проверу склоности и способности за студије на овом Факултету.

За полагање допунског испита уз пријаву, коју добијају на Факултету, кандидати предају оверене фотокопије или подносе  на  увид  оригинална документа и предају фотокопије следећих докумената у студентској служби Факултета, ул. Краља Петра бр. 4, у времену од 9 до 15 часова:

 1. Сведочанстава о завршена три разреда средње школе,
 2. Кандидати који су завршили средњу школу у трогодишњем трајању достављају и диплому,
 3. Имајући у виду да тренутно није познат последњи дан школске године за трећи разред, кандидати се могу пријавити само са сведочанствима о завршеном првом и другом разреду средње школе. Они који положе допунски испит и изађу на полагање Испита за проверу склоности и способности, у обавези су да сведочанство о завршеном  трећем разреду доставе до завршетка трајања Испита за проверу склоности и способности. У случају да кандидат не достави сведочанство о завршеном трећем разреду до наведеног рока, третираће се као кандидат са завршена два разреда средње школе, без права на рангирање за упис,
 4. Лична карта на увид,
 5. Држављанство (уколико није држављанин Републике Србије),
 6. Нострификована школска сведочанства ако је средњошколско образовање стечено у иностранству,  
 7. Доказ о уплати накнаде за полагање допунског испита за кандидате без средњег образовања,

Сви кандидати који подносе пријаву на конкурс за упис у прву годину основних академских студија полажу Испит за проверу склоности и способности за студије на овом Факултету.

 

Испит за проверу склоности и способности полаже се из области:
цртање, сликање или моделовање и области уже струке за коју се конкурише. Програм испита са ближим обавештењима о садржају и начину полагања испита може се погледати на сајту факултета.

За полагање  испита  за проверу склоности  и способности  за упис у прву годину основних академских студија  школске  2020/2021. године кандидати се пријављују  преко апликације за електронску пријаву кандидата на овом линку:УПИС

Online пријаву за пријемни испит је могуће извршити од 24.06.2020. године од  00.00 часова до 26.06.2020. године до 14.00 часова.

Уз пријаву коју кандидати попуњавају за полагање Испита за проверу склоности и способности учитавају се оригинална документа у PDF или JPG формату :

 1. Сведочанство 1 разред
 2. Сведочанство 2. разред
 3. Сведочанство 3. разред
 4. Сведочанство 4. разред
 5.  Диплому о положеном завршном испиту - односно матурском испиту,
 6. Извод из матичне књиге рођених или очитана лична карта,
 7. Држављанство (уколико није држављанин Републике Србије),
 8. Решење Министарства о нострификацији страних средњошколских исправа или потврда о томе да је започет процес нострификације
 9. Преводи школских сведочанства ако је средњошколско образовање стечено у иностранству (учитавају се на месту сведочанства разреда на које се односе),
 10. Изјава о припадности ромској националној мањини (на сајту Факултета),
 11. Препорука Националног савета ромске националне мањине,
 12. Медицинска документација издата од надлежне здравствене институције о утврђивању права на упис применом афирмативне мере за лица са инвалидитетом
 13. Доказ о уплати накнаде за полагање Испита за проверу склоности и способности за упис.

 

Рокови за спровођење појединих  фаза  конкурса: 

 • 24.06.2020. подношење пријава за допунски испит
 • 25.06.2020.  полагање допунског испита за кандидате без средњег образовања
 • 26.06.2020. (10 часова) објава резултата допунског испита
 • 24, 25. и 26.06.2020. подношење пријава и докумената за полагање Испита за проверу склоности и способности 
 • од  29.06. до 04.07.2020. Испит за проверу склоности и способности
  (полагање траје у зависности од модула од 4 до 6 дана и од броја пријављених кандидата)   
 • 08.07.2020. у 14 часова објава резултата Испита за проверу склоности и способности
 • 14.07.2020. у 14 часова коначна ранг листа
 • 15. и 16.07.2020. упис кандидата који су остварили право уписа

             
Право на рангирање за упис стекли су кандидати који су на Испиту за проверу склоности и способности остварили најмање 51 бод.   

Кандидати на Испиту за проверу склоности и способности могу добити највише 80 бодова. Успех у претходном школовању може донети најмање 8, а највише 20 бодова. 

За кандидате без средњег четворогодишњег образовања општи успех се вреднује на основу успеха постигнутог у трогодишњем образовању и просечној оцени постигнутој на допунском испиту.

Кандидати који имају највећи број бодова на ранг-листи постају студенти чије се школовање финансира из буџета Републике Србије, до броја одобреног и предвиђеног конкурсом за поједине студијске програме/модуле.

Кандидати који су положили Испит за проверу склоности и способности, а на ранг-листи се налазе испод броја кандидата који се уписују у статусу студената чије се школовање финансира на терет буџета Републике, могу се уписати у статусу студената који ће сами финансирати своје студије и то по редоследу на ранг-листи, а до броја одобреног и предвиђеног конкурсом за поједини студијски програм/модул.

У случају да два кандидата имају исти број бодова, предност ће се дати кандидату који је стекао више поена на Испиту за проверу склоности и способности.


Приликом уписа
студенти прилажу:

 1. оригинална документа,
 2. личну карта на увид,
 3. два обрасца ШВ-20 (добијају се у студентској служби)
 4. доказ о уплати накнаде за индекс  (индекс се добија у студентској служби)
 5. две фотографије 3,5 х 4,5 цм,  
 6. доказ о уплати школарине за студенте који ће сами финансирати своје студије. 

Ако се кандидат који је остварио право на упис по конкурсу не упише у предвиђеном року, Факултет ће уместо њега уписати другог кандидата према редоследу на коначној ранг-листи за упис у року предвиђеним конкурсом.

Држављани Републике Србије који су у школској 2019/2020 години средњу школу завршили у иностранству конкуришу са потврдом Министарства просвете, науке и технолошког развоја  о томе да је започета нострификација потребних школских докумената, а уписују се по добијању решења о нострификацији дипломе о стеченом средњем образовању.

Страни држављани уписују се у прву годину студија под истим условима као и држављани Републике Србије. Страни држављанин дужан је да при упису на основне академске студије поднесе доказе да је здравствено осигуран за школску 2020/2021 годину, да је уплатио школарину, као и  да преда Факултету изјаву да влада српским језиком и да је упознат да се настава одвија на српском језику.

Припадник српске националне мањине из суседне земље у школској 2020/2021 години може се уписати у прву годину студија под истим условима као држављанин Републике Србије, укључујући и право на упис на студије у статусу студента који се финансира из буџета. Приликом пријављивања на конкурс уз попуњену изјаву, потребно је предати нострификована школска документа или потврду Министарства просвете, науке и технолошког развоја  о томе да је започета нострификација потребних школских докумената. Кандидати који поседују документа Републике Српске конкуришу без нострификације.  Суседне земље у смислу овог упутства су: Република Мађарска, Република Румунија, Народна Република Бугарска, БЈР Македонија, Република Албанија, Босна и Херцеговина, Република Словенија, Република Хрватска и Црна Гора.

Радови кандидата са Испита за проверу склоности и способности са печатом Факултета, остају на Факултету и кандидати их не могу преузети.

Износ од 13.000,00 динара, за техничке услуге и непосредне материјалне трошкове  организовања Испита  за проверу склоности и способности кандидати  уплаћују  Факултету  на  жиро-рачун број: 

840 - 1611666 - 95  

Кандидати који полажу допунски испит сносе трошкове полагања овог испита у износу од 20.000,00 динара, а уплату врше на жиро-рачун Факултета. 

Школарина за школску 2020/2021 годину на основним академским студијама на Факултету износи 170.000,00 динара и може се платити у осам једнаких рата.

Школарина  за стране држављане, за школску 2020/2021 годину износи 3000 ЕУР-а, и уплаћује се у  динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан уплате, у целости  при упису.

Сајт Факултета:  www.fpu.bg.ac.rs
Тел:  011/2622613 и  тел/факс Факултета:  011/2182047  
e-mail:  fpu@eunet.rs    и   studentska@fpu.bg.ac.rs

 

Програм афирмативне мере уписа студената са инвалидитетом
word docx.


Програм афирмативне мере уписа студената ромске националне мањине
word docx.


Препорука Националног савета ромске националне мањине
PDF dokument

Изјава кандидата
Изјава кандидата о припадности ромској националној мањини ради остваривања права на упис кандидата у оквиру Програма афирмативне мере уписа припадника ромске националне мањине у високошколске установе у статусу студената који се финансирају из буџета Републике Србије.
word. docx.

Изјава 4 - финансирање из буџета
word doc.